Copy


Nyhetsbrev mars

Tid for dugnad, medmenneskelighet og samarbeid!

Kjære alle sammen. Det er krevende tider, og vi blir alle utfordret i forhold til de nødvendige restriksjoner som gjør det vanskelig å møtes, være aktive, besøke hverandre, gå turer sammen eller lage ting i felleskap. Samtidig må vi prøve å gjøre det vi kan for å forebygge smitte, men også forebygge ensomhet, engstelse, og gi god informasjon til hvordan man skal forholde seg i denne tiden. 

Med Hjerte For Arendal har vært i kontakt med kommunens informasjons- og kommunikasjonsavdeling og fått god informasjon som vi her kan dele med dere alle:

Tips til barn og unge som trenger noen å snakke med:
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/til-barn-og-unge-trenger-du-noen-a-snakke-med/

Vet dere om mennesker som har behov for bistand?
Møter dere eldre, familier og unge som kunne trengt hjelp og støtte i den spesielle situasjonen vi nå befinner oss i? Da ber vi dere videreformidle denne informasjonen eller hjelpe dem med å fylle ut et enkelt skjema på nett så vi kan sikre at behov kan dekkes på en trygg og forsvarlig måte:
Les her: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/friskus-dugnad-for-arendal/

Kommunen bruker Friskus for å koordinere frivillige som kan bidra med tjenester som ansatte ikke kan og skal ivareta: Dugnad for Arendal under koronaviruset 
 
Kommunen har også laget et skjema (dere finner det i de to lenkene over) hvor de som trenger hjelp kan melde inn behov. Dette gjelder ikke helsetjenester som skal ivaretas av det offentlige. Det kan gjelde for eksempel handling om man er syk eller i karantene, en å gå tur med eller noen å snakke med. Kanskje noen trenger hjelp med sine barn eller ungdom nå, til lekser eller lignende? Hvis noen har problemer med å fylle ut skjemaet kan de ta kontakt med kommunens sentralbord på telefon 37 01 30 00 for hjelp til utfylling.
 
Kommunen sørger for at det kun er godkjente frivillige med politiattest som hjelper barn og unge – her har vi også noen ansatte vi kan benytte oss av.

Kommunen har koblet på frivilligsentralene og Kirkens Bymisjon i første omgang, slik at de kan hjelpe kommunen med å godkjenne de frivillige. Det er kun de ansatte i kommunen som har oversikt over de som melder inn behov, men kommunen videreformidler oppdragene til frivilligsentralene/Kirkens Bymisjon som setter frivillige i kontakt med dem som har behov. Noen oppgaver vil kommunen selv ta ansvar for, dersom behovet tilsier bruk av egnet personell.
 
Kultur, idrett etc.
Her ligger noe informasjon knyttet til kultur og idrett:
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/kultur-fritid-og-hytte/
 
Råd og informasjon om koronaviruset:
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/rad-og-informasjon-om-koronaviruset/

Status fra kommunens kriseledelse deles hver dag på denne nettsiden:
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/status-fra-kriseledelsen/
 
Dersom noen av dere i lag og organisasjoner deltar i dugnad som telefon-venn eller andre initiativ, er det fint om dere deler informasjonen med kommunen eller registrerer det på FRISKUS.

Vi takker alle som er med på denne store dugnaden for å forebygge utbredelse av koronaviruset, for alle som bidrar med helsetjenester, matleveranser, og alle de som fortsatt er på jobb for fellesskapet. Varme tanker og takk sendes også kommunens kriseledelse og alle de som står i front i dette arbeidet! 

Litt lesestoff til glede og inspirasjon:

Samarbeid for å nå mål-Bredt samarbeid for barn og unge på Tromøya!


Lag og organisasjoner jobber jevnt og trutt for å gjøre en ekstra innsats i hverdagen, både for unge og eldre. Utfordringer drøftes, nye ideer blir lansert for å skape muligheter der det er behov, og søknader om midler skrives, tidlig og sent. Det er også tilfelle på Tromøya. Her har ildsjeler i FAU i samråd med Tromøy Frivilligsentral etablert prosjektet Tromøy Fritidsforum. De jobber spesielt med å legge til rette for at barn og unge skal ha det bra, gjennom å få delta i aktiviteter og felleskap. Prosjektet lever virkelig opp til FNs bærekraftmål 17: samarbeid for å nå målene. De er lokalisert på både Roligheden skole og Sandnes skole, midt i barnas hverdag, og jobber tett og nært med både skole og lag- og organisasjoner i nærmiljøet. På mandager er det aktivitet fra klokken 13.50 til 16.15 på Sandnes skole, og på tirsdager er det aktiviteter fra klokken 14.40-16.30 på Roligheden skole. Gjennom denne innsatsen styrkes satsingen overfor barn og unge, der de unge er.

I dette nyhetsbrevet vil vi formidle litt fra dette viktige arbeidet på Tromøya. Det ledes av en entusiastisk og dyktig dame. Mange følger nok med på alt som skjer, enten ved å delta i arbeidet og aktivitetene, eller gjennom å følge med på Facebook til Tromøy Fritidsforum. Vibeke Dehli som er prosjektleder, er brennende engasjert, og veldig kreativ. Det er vanskelig å ikke la seg rive med, når man følger alle de flotte aktivitetene som skjer i regi av prosjektet. Vi tok turen ut for å bli litt bedre kjent med både prosjektet og prosjektlederen.
 
Vibeke Dehli, prosjektleder Tromøy Fritidsforum

Til tross for at dagens siste skoletime er over, yrer det av liv på Sandnes skole. I dag er det fritidsforum og over 60 elever fra 5.-7. trinn er samlet for å få en matbit, gjøre litt lekser eller bare leke og ha det moro. Vibeke Dehli vinker oss inn fra skolegården, og det er en blid og energisk dame som møter oss for å fortelle mer om prosjektet.

Vibeke Dehli er utdannet som sykepleier og har en mastergrad i folkehelse. Hun brenner for arbeidsinkludering og tankegangen om at alle skal med. Vibeke er engasjert og aktiv, både privat og i jobbsammenheng. Vibeke har teft for hvordan man treffer barn, unge og voksne, både digitalt og på andre måter. På nett driver hun sin egen blogg, og er også synlig via sosiale medier som Facebook og Instagram under navnet «Helsefrøken».  

«Jeg søkte på denne stillingen for at det var noe nytt, og jeg liker det at veien blir til mens vi går»

- Bakgrunnen for etableringen av Tromøy fritidsforum er at vi ønsker å ha et fullverdig fritidstilbud etter skoletid. Det handler ikke bare om leksehjelp og mat, men å skape sosiale møteplasser for alle barn og unge, forebygge ensomhet samt utjevne sosiale forskjeller i trygge omgivelser. Det er et bydelsprosjekt, som enkelt skal kunne overføres til andre bydeler, og andre steder i landet. Det er et samskapings-prosjekt hvor vi ønsker at flest mulig barn skal få like forutsetninger for å lykkes. 

Tromøy fritidsforum ønsker også å involvere lokalt næringsliv, i tillegg til lag og foreninger. I dag har prosjektet ca. 30 frivillige i prosjektet. Der er ca. 10-12 frivillige på hver skole. Disse lager mat, har leksehjelp og organiserer ulike aktiviteter som brettspill og annen lek. Det er også etablert et råd som jevnlig møtes for å ta en fot i bakken, og for å sikre struktur og god kommunikasjon.

Lekseklubb og brettspill er populære aktiviteter på Tromøy Fritidsforum (Sandnes skole)

Tromøy Fritidsforum samarbeider med blant annet Røde Kors, Tromøy IL, Trauma IL og Frivilligsentralen. (Se alle samarbeidspartneren her). Kommunen er også en stor heiagjeng og sponset nylig den store MGP-festen for Raylee på Roligheden skole, der både barn og voksne deltok. Dette ble vinterferien sitt store høydepunkt for mange! 

- Ordfører Robert Cornels Nordli skal også gi en dag til oss i forbindelse med Med Hjerte For Arendal sin «Jeg gir deg min dag» julekalender. Dette gleder vi oss til! 

Er det behov for aktiviteter etter skoletid her på Tromøya? Er det ikke mye organisert aktivitet for barn og unge allerede?

Det var behov for noe som var rett etter skoletid, og som ikke konkurrerte med annen fritidsaktivitet. Elevene ga selv utrykk for at det var en «dødtid» mellom skoleslutt og annen organisert idrett. Vi ønsket da å lage noe som var lokalisert på skolen, og som var gratis. Det skal være lavterskel å delta, og her er det ingen fokus på prestasjon eller lignende. Her på Tromøy Fritidsforum har vi aktiviteter som for eksempel leksehjelp, aktivitet i gymsal, brettspill, dans og friluft. Dette tilbudet skal også være en arena for å mestre, og for å vekke interesse for annen aktivitet. Vi er for eksempel i dialog med Friluftsrådet Sør som fokuserer på friluft. Dette er en aktivitet som mange barn og unge synes er spennende, men som de kanskje ikke har blitt eksponert for så mye tidligere. Elevene skryter også hemningsløst av de voksne som deltar frivillig her. Vi har i samarbeid med Røde Kors utviklet kurs som alle frivillige må gjennom for å kunne være frivillig på Tromøy fritidsforum, forteller Vibeke.
Tromøy Fritidsforum fokuserer på sunn og god mat, noe som er svært populært for sultne elever etter skoleslutt. Foto: Tromøy Fritidsforum (Roligheden skole)

«Det er så gøy å spille brettspill med de voksne når de er så engasjert»
-Elev

 

Hvordan får dere formidlet at dere ønsker samarbeidspartnere og frivillige med på laget?

- Tromøy fritidsforum blir drevet på lik linje som en bedrift, og som hvilken annen bedrift så må vi skape et navn for oss selv. Vi er synlig i lokalmiljøet og mye på sosiale medier. Vi holder også på å utarbeide en markedspakke i samarbeid med Lemon Design fra Arendal. Denne skal vi bruke for å kommunisere ut til potensielle samarbeidspartnere, forteller Vibeke. Det er en rekke aktiviteter med matservering inkludert. Hvordan opplever du at det er viktig for trivsel og stemning i hverdagen?
 
- «Jeg gleder meg til mandag/tirsdag» Dette hører vi mange elever som sier, for da er det fritidsforum på de to skolene. Prosjektet skaper økt trivsel i skolehverdag og på hjemmebanen, og da «alle» deltar er det ikke en aktivitet som er stigmatiserende. På denne måten kan alle være med i tillegg til dem som trenger tilbudet aller mest. I skolehverdagen så treffes elevene i gangene og de skaper vennskap på tvers av trinn. På hjemmebanen er det flere som forteller oss at de får mer tid til kvalitetstid med familien da lekser og lignende er gjort på fritidsforumet. Jeg tror det at alle mennesker trenger å være del av et felleskap, og dette tilbudet skaper gode opplevelser for alle som er med i dette felleskapet. Vi hadde for eksempel en aktivitet der begge skolene reiste på ØIF kamp i Sør Amfi, og dette slo virkelig godt an blant elevene.  


Er det lokale støttespillere som bidrar med å dekke noen av kostnadene, eller er dere finansiert gjennom prosjektmidler alene?

- Prosjektet er finansiert med midler fra Bufdir, der sponsorer og lokalt næringsliv også bidrar. Vi fikk også nettopp tilskudd til en aktivitetspark fra Gjensidigestiftelsen! Prosjektet har er periode på 3 år og vi håper på å kunne fortsette prosjektet etter denne perioden. Prosjektperioden gir oss god tid til å vise resultater. Målet er at ikke dette skal være noe som går av det kommunale budsjettet, men som lokalt næringsliv ønsker å ta del i, og ser verdien av. Et slikt tilbud er ikke kun til fordel for barn og unge, det synliggjør også hva som skjer i Agder og det gjør regionen vår mer attraktiv for tilflyttere. Drømmen er å få enda flere aktiviteter og flere dager, i tillegg til et eget tilbud for ungdomskolen. 


Hva er det beste med den jobben du har, og hva er det best krevende?

Det beste med denne jobben er at jeg kan være en positiv ressurs i et barns liv. Jeg kan være en trygg person og skape gode relasjoner i barna sin hverdag. Det mest krevende må være at det finnes ingen oppskrift på dette prosjektet, og da det er helt nytt, så må veien bli til litt mens vi går. 


Hvor mange bar og unge deltar i snitt hver uke?

Vi har ca. 60 elever på hver skole som deltar hver uke, og responsen fra eleven er overveldende. «Engasjerte og hyggelige voksne», «Gøy sted å være etter skoletid», «Hva er det til mat neste fritidsforum?» «Kan vi gjøre denne aktiviteten neste gang?», er bare noen av de mange tilbakemeldingene vi får, smiler Vibeke.


Har du noe du ønsker å dele med leserne av nyhetsbrevet, en oppfordring eller en erfaring dere har gjort?

- Det er viktig at næringslivet er åpne for å tenke litt annerledes på hvordan vi kan få ting til. Dette prosjektet skaper tilflytting og vekst, og vi må huske at «Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn», legger Vibeke til.

Foto: Tromøy Fritidsforum
I etterkant av dette besøket til Tromøy Fritidsforum kom korona-situasjonen, noe som gjør at ordinær aktivitet er satt på vent. Vi kontaktet Vibeke igjen for å høre hva som er status på arbeidet i Tromøy Fritidsforum. 

-Slik situasjonen nå er blitt, må det videre arbeidet tilpasses de retningslinjer som gis og at arbeidet ikke kan påløpe som tenkt.
Jeg prøver å holde engasjement oppe på sosiale medier og ser at det treffer. Bloggen har vel aldri vært så mye besøkt som nå, og jeg tilstreber å legge ut ting som enten er enkelt å lage, bake, strikke eller gjøre. Jeg jobber også for at det blir lagt et godt grunnlag for oppstart igjen straks dette er mulig.

Blogg: https://www.fritidsforum.no/fra-bloggen/

Vi takker Vibeke for et inspirerende intervju, og heier på henne og de som jobber med å spre ideer og glede, og forberede aktiviteter for barna, til de alle er tilbake på skolene igjen.
Del på Facebook Del på Facebook
Tweet Tweet
Videresend til en venn Videresend til en venn
Copyright © 2020 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.