Copy


  Nyhetsbrev september  

Høsten er her, og vi kommer til å tilbringe mer tid inne. Det betyr ikke at det vil være mindre aktivitet i Arendal. Kanskje vil det bli litt mer krevende å møtes, grunnet koronarestriksjoner som fortsatt preger hverdagen vår. Da er det viktig å skape flere små arrangement og møter, igangsette aktiviteter for få personer, men gjerne flere ganger. Mange bekker små, gjør en stor å, heter det i et ordtak. Kanskje det kan være til inspirasjon når vi skal arbeide ammen for nye mål, til det beste for alle som bor i Arendal. 

Vi har nå fått en rykende fersk Samfunnsplan i kommunen vår. Den skal bidra til at vi går mot felles mål, også internasjonale bærekraftmål. Vi klarte å avholde et stort og inspirerende møte i Samarbeidsrådet i Med Hjerte For Arendal 16.september, før strengere restriksjoner måtte innføres igjen knyttet til koronasituasjonen. På dette møtet ble den nye samfunnsplanen delt ut. Vi samtalte om resultatet av den brede og inkluderende samskapings-prosessen som har resultert i denne nye samsfunnsplanen, og vi drøftet mulige satsinger på veien videre.

Foto: Lisbeth Iversen

I møtet i Samarbeidsrådet presenterte Anne Cathrine Haugland den nye planen. Sammen med kommunalsjef Geir Skjæveland forklarte de hvordan det nå jobbes parallelt med en ny økonomiplan og et handlingsprogram som skal følge opp vedtak i den nye kommuneplanens samfunnsdel. 

Samarbeid for barn og unge er et felt som alle i Samarbeidsrådet ønsker å løfte frem, og det var derfor gledelig at leder for BTI arbeidet i kommunen, Elisabeth Nærestad, kunne informere om det tverrfaglige arbeidet som pågår. BTI står for Bedre Tverrfaglig Innsats, og gjennom denne tilnærmingen vil man sørge for godt samarbeid på tvers av etater og instanser. Det ble en god samtale om muligheter for samarbeid med lag og organisasjoner, nærings- og kulturliv. Her er det viktig å løfte i flokk! (https://www.arendal.kommune.no/bti/hva-er-bti-modellen/)

Vi ser frem til videre samarbeid, dialog og kunnskapsdeling for å skape enda bedre levekår og muligheter i kommunen vår. Det er mange ambisiøse og praktiske mål som er satt for det videre arbeidet. Sett dere gjerne godt inn i denne flotte planen, så vi kan sammen sette handlinger bak ordene videre fremover!

Kommuneplanens Samfunnsdel kan leses her:

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/kommuneplan-2020-2030/

Folketråkk i Krøgenes-området.


Med Hjerte For Arendal har fått være med og bidra til aktiv innbyggerinvolvering knyttet til området Krøgenes-Bryggebryen og boligområdene rundt. Arendal kommune har søkt Klimasats midler og fått tilskudd til prosjektet « Grønn mobilitet og sosial bærekraft i Krøgenes-området». Det har gjort det mulig å starte en by-og stedsutviklingsprosess hvor dialog og samarbeid med innbyggere og næringsdrivende kommer først, før formelle planprosesser etter Plan- og Bygningsloven eventuelt skal igangsettes. 

Som en del av prosjektet har vi gjennomført et såkalt «Folketråkk». Det handler om å samle inn lokal kunnskap og innspill gjennom samtaler, workshop, besøk på skolen og turer i terrenget. Innoventi fikk tildelt oppdrag fra kommunen til Folketråkk-gjennomføringen i samarbeid med leder av Med Hjerte For Arendal, som i denne sammenheng også har jobbet som kommunens PhD kandidat på by- og stedsutvikling. Arbeidet har vært mulig gjennom et svært godt samarbeid med informasjons- og kartavdelingen i kommunen. De som har bistått spesielt mye, er nevnt i slutten av rapporten!

Dette arbeidet har vært både interessant og krevende, da koronarestriksjonene har ført til at vi har måttet jobbe med flere metoder for innsamling av innspill og ønsker, samt kartlegging av lokal kunnskap om behov og utfordringer. Nå er vi ferdige med å oppsummere denne delen av arbeidet i en rapport som vi håper mange får glede av, og som blir aktivt benyttet i det videre arbeidet. 

Les mer om prosjektet og rapporten her:

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/folketrakk-krogenes-vindholmen/

 

Her er noen glimt fra workshop på Krøgeneslåven i august:

Foto: Lisbeth Iversen

Denne måten å jobbe på har også blitt lagt merke til nasjonalt, og Arendal er nå kommet med i DOGAs eksempelsamling for smart og bærekraftig by- og stedsutvikling i praksis, en oppfølger etter lanseringen av Nasjonalt veikart for bærekraftige byer og lokalsamfunn. I eksempelsamlingen er det mye inspirasjon å hente fra ulike byer i Norge. Les mer om eksemplene, og bli inspirert og engasjert i stedet der du bor! 

Mer informasjon finner dere her: https://doga.no/bestepraksis

Portrettintervju - Nytt Caritas infosenter i Arendal!
(f.v) Lena Halvorsen, Hilde Mjøs, Sigurd Markussen & Pawel Matych

I august i år tok Hilde Mjøs i Arendal Voksenopplæring (AVO) kontakt med Catherine Dahlen, Hans Petter Asser, Sogneprest Sigurd Markussen i St. Franciskus Xaverius menighet og leder av Med Hjerte for Arendal for å høre om det kunne være mulig å etablere et Caritas infosenter i Arendal. Hilde fortalte at flere aktører har snakket om at dette hadde vært flott å få til i Arendal, og man har sett etter den rette forankringen. Flere deltakere på AVO har også fremmet dette som et ønske. Særlig de som faller utenfor Introduksjonsprogrammet har mindre tilgang på lett tilgjengelig hjelp eller bistand av ulike slag – og for noen på introprogrammet kan det jo også noen ganger være kjekkere å være i kontakt med frivilligheten enn det å måtte kontakte offentlige kontorer i alle sammenhenger. Arendal voksenopplæring har tradisjon for å åpne for drop-in kontor av andre tjenester med stor suksess – og Hilde mente at det kunne de helt sikkert fått til igjen om det kunne være interessant for et Caritas initiativ. Kunne det være interessant å være en del av en eventuell tjeneste, og kanskje skape en egen møteplass i tilknytning til et slikt tilbud? 

Svaret var at menigheten ville ta dette opp på sitt styremøte uken etter henvendelsen. Allerede 20.august kom Sigurd Markussen med tilbakemelding etter møtet at det var bare positiv respons å spore. Han hadde snakket med styreleder i Caritas Arendal, Hans Petter Asser, og med Anna Sofie Ekendahl Dreyer i Caritas Norge, som jobber daglig med informasjonssenteret i Oslo.
«Her er det bare velvilje» kunne Sigurd fortelle.

De måtte bare først formalisere litt struktur og en ansettelse i en prosjektstilling for i hvert fall et ½ år i første omgang. Han viste til at det i Oslo for tiden ikke er drop-in tilbud, men veiledning over nett, og samtaler med enkeltpersoner på avtalte tidspunkt. 4.september fikk vi ny mail fra Sigurd:

Kjære alle sammen!
Har gleden av å informere om ansettelsen av Pawel Matych som leder av Caritas Arendal infosenter. Han begynner i stillingen mandag 14. september og skal på kurs og opplæring i Oslo og Stavanger. Vi ser for oss at selve infosenteret starter opp med sitt utadrettede arbeid i uke 41, etter høstferien.

Vi har opplevd at ting kan gå fort i samskapingsprosesser i Arendal, men vi tror dette er et av de mest fantastiske eksemplene på aksjonsrettet arbeid. Det var ikke annet å gjøre enn å høre om denne gjengen kunne stille opp til portrettintervju til Med Hjerte For Arendal sitt nyhetsbrev for september, og svaret var igjen et ubetinget…JA!

Caritas Norge ble grunnlagt i 1952 som Norsk Katolsk Flyktninghjelp av Den katolske kirke i Norge. Fra sitt hovedkontor i Oslo, jobber Caritas Norge for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Tjenestene fra Caritas i Norge inkluderer ressurssentre for innvandrere i OsloBergen, StavangerDrammen og Trondheim, og nå også Arendal. Ved disse sentrene gir Caritas ansatte og frivillige medvirkende informasjon og veiledning på flere språk om innvandreres valg og rettigheter i det norske arbeidsmarkedet. De informerer besøkende om hvordan man skaffer seg midlertidig og fast bolig, gir tips om hvordan man finner ledige stillinger, søker jobb,  og informerer om hvilke regler som gjelder ved ansettelse. (https://www.caritas.no/om-caritas-norge/)
 
Våren 2018 ble det opprettet en egen Caritas-organisasjon, tilknyttet Caritas Norge. Caritas Arendal er Den katolske kirke i Arendals organisasjon for velferdsarbeid blant fattige, ekskluderte og marginaliserte personer innenfor menighetens sognegrenser. Dette innebærer å arbeide med sosiale tjenester, mangfold og integrering, krisehjelp og annet sosialt arbeid med lokal tilknytning.
 
- Vi så at det var mennesker som falt mellom to stoler når det kom til å få riktig informasjon til riktig tid. NAV formidlet for eksempel i 2010 kun på norsk, men har i dag en mengde språk å velge mellom. I disse Covid-19 tider er det også viktig at all informasjon som kommer også er lett tilgjengelig for alle. Infosenteret skal bidra til å hjelpe med store og små problemer, og kan vi ikke svare på henvendelser selv, har vi en stor menighet bak oss med et enormt nettverk. Et godt eksempel på en slik mobilisering ble gjort under flyktningkrisen i 2015 der det var behov for 20 000 sengeplasser, og ved hjelp av frivillige og menigheten klarte vi å tilrettelegge langt over 20 000 sengeplasser, forteller sogneprest Sigurd.
 
Sigurd Markussen er sogneprest i St. Franciskus Xaverius menighet som har røtter helt tilbake til 1911 da den ble opprettet i Arendal, og frem til 1954 holdt menigheten til i en gammel trekirke på toppen av Tyholmen i Arendal sentrum. Kirken var egentlig et ombygd lysthus som tilhørte en prakteiendom på Øvre Tyholmen. Hovedhuset ble omgjort til hospital med kapell i 1. etasje, og i en liten bod ble det bygd skole. Den var ikke stor, men så startet St. Franciskus skole opp med kun to elever i 1913. Menigheten teller ca. 2 800 (pr. juni 2018) menighetsmedlemmer fra 67 ulike nasjoner. (https://www.menigheten.stfx.no/index.php?pageID=88)
 
Hilde, hva var det som fikk deg til å sette i gang denne prosessen knyttet til Caritas senter i Arendal?

- Jeg kjenner Sigurd fra tidligere og jeg har også barn som går på St. Franciskus skole. Personlig har jeg også vokst opp med ulike kirkeaksjoner, så Caritas sitt arbeid var ikke ukjent for meg. Arendal Voksenopplæring er for mange det første møtet med Norge og Arendal, og vi har på mange måter da tatt en ansvar med å bringe samfunnet inn på Arendal Voksenopplæring. Vi har allerede god erfaring med samarbeid med for eksempel familievernkontoret der deltakerne kan få hjelp til familiesituasjoner, men vi ser en økt etterspørsel etter andre spørsmål rundt arbeid, bolig, osv. og det er her Caritas og Pawel kommer inn. Vi har også samarbeidet med Sigurd tidligere gjennom arrangementet Livssyn møter Livssyn i 2018, en vri på det populære arrangementet folk møter folk. 

Livssyn møter Livssyn 2018
-Våre deltakere trenger hjelp til mange ting, og det at vi nå kan involvere Caritas gjør at vi som lærere kan fortsette å være lærere. Arendal Voksenopplæring scorer høyt på trivselsmålinger og vi oppleves som et trygt sted for veldig mange, dermed blir lærere og administrasjonen tillitspersoner til mange av deltakerne her. Dessverre har ikke vi alle svarene som måtte komme. Vi har snakket om dette lenge, så det er gledelig at vi nå endelig er i gang, forteller rektor for Arendal Voksenopplæring, Lena Halvorsen.
 
Pawel Matych blir infosenteret sitt ansikt utad
 
Pawel Matych kom til Arendal i 1984, og har siden den gang tatt bachelor i data ved Universitetet i Agder , og har jobbet for blant annet Aker Solutions, i Lillesand kommune og som tilrettelegger hos Durapart. Han har som innvandrer også kjent på hvor krevende det er å skrive søknader og gå i jobbintervjuer, og han kan dermed sette seg inn i mange av problemstillingene som kan dukke opp på det nye infosenteret. Pawel vil sette i gang med frivillig rekruttering til infosenteret og ber gjerne folk kontakte han for å høre mer om hva de kan bidra med.

Fremover blir det nå drop-inn med Pawel onsdag og torsdag fra 13:00 - 15:00 på Arendal Voksenopplæring.  Drømmen er at innen et år skal Pawel ha en 100% stilling og skape et info-kraftsenter her i Arendal. Videre håper de å utvide til både Grimstad og Tvedestrand.

- Jeg gleder meg til å hjelpe folk med store og små utfordringer, og jeg tror mine erfaringer gjør at jeg kan sette meg inn i de ulike problemstillingene. Jeg håper dette blir et informativt og trygt sted for mange, forteller Pawel.
 
Med Hjerte For Arendal takker for at nok et viktig initiativ blir til gjennom samtaler, samskaping, engasjement og god kunnskap! Vi gleder oss til å følge med på, og støtte opp under, dette viktige arbeidet.Gratulerer med Caritas senter i Arendal....på Arendal Voksenopplæring!
Del på Facebook Del på Facebook
Tweet Tweet
Videresend til en venn Videresend til en venn
Copyright © 2020 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.