Copy


  Nyhetsbrev oktober  

Oktober har kommet og gått, med vakre høstfarger, noen høststormer, og koronarestriksjoner som en fortsatt del av vår hverdag. Restriksjoner til tross, har det vært mye positivt som har skjedd i kommunen vår. Vi har bragt farger innendørs også, i denne oktober-måneden. Med Hjerte For Arendal har fått være samarbeidspartner i et spesielt vakkert og fargerikt prosjekt, «Vi og Våre Drakter» som vi har fortalt om i et tidligere nyhetsbrev. Kuben museum og arkiv, Tyholmen Frivilligsentral, Arendal Voksenopplæring, Med Hjerte For Arendal og fantastiske innbyggere kunne sammen invitere til åpningen av fotoutstilling 20.oktober på Kuben museum og arkiv i Arendal. Sammen har vi realisert fotoutstillingen av drakter fra nyankomne og lengeboende mennesker i Arendal, med et sterkt ønske om å samle tråder fra fortiden, og la minner, lengsel, kunnskap og erfaring veves sammen til et utsnitt og et bilde av dagens Arendal. Dette har vært et nydelig samskapings-prosjekt. Kultursjef Linda Sætra foresto den offisielle åpningen. Arrangementet var en del av den internasjonale uka, Sammen i verden.

Her er noen bilder fra åpningsdagen:

Spente deltagere før åpningen av utstillingen
(t.v) Kari Helene Kullerud fra Kuben museum og arkiv ønsket alle velkommen!

(t.h) Kultursjef Linda Sætra i hyggelig samtale med en av deltagerne i prosjektet.
Stolte deltagere beundrer de fine fotografiene de har fått til odel og eie.
Foto: Lisbeth Iversen

Ta dere tid til å se filmen fra utstillingen, og bli glad og inspirert over det fargerike fellesskapet og den rike kulturen vi har i Arendal: 

https://www.facebook.com/kubenarendal/videos/358946945383411

Frivilligsentralene-endringer nasjonalt og i kommunene, men likevel mye innovasjon og samskaping lokalt.

Frivilligsentralene har vært gjennom mange endringer de senere årene, og også opplevd endringer i nasjonale rammebetingelser. Det har hersket en del usikkerhet særlig knyttet til økonomiske tilskudd fra staten og kommunen, og om de statlige midlene skulle øremerkes eller overføres til kommunenes generelle rammetilskudd, og kanskje bli gjenstand for kutt. Foreløpig er midlene skjermet nasjonalt for neste budsjett, men det er krevende økonomiske tider for både stat og kommune, så det må fortsatt jobbes for å sikre gode rammer. Samtidig må vi jobbe innovativt for å finne gode modeller for fremtidige inntekter, god koordinering og organisering av innsats lokalt. I Arendal er det god dialog mellom de fire frivilligsentralene, kulturenheten som de er forankret under, Med Hjerte for Arendal, og forskningen. Det er planlagte et møte for å tenke høyt om veien videre i dette viktige samarbeidet. 

Til tross for koronarestriksjoner og uro knyttet til rammebetingelser, er det stort engasjement og kreativitet i frivilligsentralene i Arendal. I dette nyhetsbrevet skal vi snakke nærmere med Eydehavn Kuben Frivilligsentral, og høre hvordan hverdagen er for dem i disse dager.

Portrettintervju Synnøve Hagane
- Eydehavn Kuben Frivilligsentral
Synnøve Hagane

En fin høstdag i oktober kom det opp en melding gjennom den digitale FRISKUS plattformen i Arendal fra Eydehavn Kuben Frivilligsentral: “Vi åpner pop up butikk i biblioteket i uke 44, der vi vil selge håndarbeid og ha kransekakelotteri. Kom innom og sikre deg noen varme plagg før vinteren setter inn. Her kan du også sikre deg noen julegaver.” Biblioteket på Eydehavn er lokalisert i underetasjen til Eydehavn Kuben Frivilligsentral. Det ble samtidig informert om at de overholdt smitteverntiltak og kun vil kunne ha 15 personer inne i lokalet samtidig. Pop up butikken skulle være åpen onsdag, 28 oktober klokken 16-20 og torsdag  29 oktober klokken 11-14.
 
Vi tok turen til Eydehavn for å snakke med Synnøve Hagane, daglig leder i frivilligsentralen, for å finne ut mer om dette spennende initiativet.
 

Kan du fortelle litt om initiativet bak pop-up butikken? 

- Det er håndarbeidsgruppa som står bak butikken, som vanligvis har hatt en julemesse som de har arrangert hvert år. De har vært så flinke til å tenke kreativt på hvordan de skal få solgt varene sine, og da var det pop-up butikk som ble løsningen, og med biblioteket som fasilitering fungerte det bra. Det var viktig å gjøre dette på en korona-vennlig måte, så derfor har vi hatt et maksimalt antall kunder i butikken. Det tror vi har fungert veldig greit.  Det har vært en jevn strøm med folk på de dagene vi har vært åpne, så det virker som vi har truffet godt. Vi må nok ha åpent en gang til før jul. 

Hun legger til at inspirasjonen til pop-up butikken ble hentet fra ungdomsklubben som tidligere har hatt pop-up butikk på Saltrød-senteret hvor de solgte møbler fra Clarion Hotel Tyholmen. Vi spør Synnøve hvordan det går med ungdomsklubben Studio 38.
 
- De startet opp igjen i går etter å ha vært koronastengt og siden prosjektperioden er over har de jobbet med finansiering av videre drift. Nå har de en 80% stilling fordelt på 3 ansatte så de kan ha åpent én dag i uka. Nå har vi også samarbeid med Stuenes skole, så den fritidsmedarbeider-stillingen som de har der, har de inkludert i vårt ungdomsprosjekt sånn at vi har et kveldstilbud. 

Med en koronastengt frivilligsentral i mars og april og strenge regler på antall besøkende har Eydehavn Frivilligsentral, måtte de gjøre mange tiltak for å kunne fortsette sin noe begrensede drift. De største gruppene ble tildelt lokaler annenhver uke, og alle arrangementer måtte ha påmelding. Selv om det har vært en rar tid synes Synnøve at folk har vært flinke til å tenke kreativt og være løsningsorienterte, selv om mange av deltakerne har vært i risikogruppa.
 
- Vi opplevde jo at en av våre deltakere fikk korona i mars, så det har nok skremt mange. Men det er ikke bare negativt med korona, for den kreativiteten som har blomstret i denne tiden tror jeg at vi trengte.  

Hvilken rolle tenker du en frivilligsentral skal ha? 

- Vi synes det er veldig viktig å ha aktiviteter og møteplasser, og da blir det lokalmiljøpolitikk vi i frivillighetssentralen må fokusere på. Vi har et stort hus, og vi har hatt veldig mye aktivitet i egen regi,  men da har vi blitt betraktet som en konkurrent av andre som driver med lignende aktiviteter, og det gjør at vi må jobbe mye med å få til den rollen vi egentlig ønsker å ha. 

Når vi spør henne hva hun håper Frivilligsentralen kan bidra med i nærområdet, ønsker hun at sentralen skal være et sted lokalbefolkningen kan gå til hvis det er noe som trengs i nærmiljøet, og legger til at “Ny i kommunen” kan være et eksempel, hvor nye innbyggere kan bruke Frivilligsentralen til å ta kontakt.  
 
Synnøve har også vært med i styringsgruppen for den nye samfunnsplanen i Arendal kommune. Hun synes dette har vært en veldig spennende prosess hvor frivillighetssentralen har fått lov til å se, delta og bidra i veldig mye. 
 
- Der gjorde Arendal kommune noe veldig bra synes jeg. Men det er samtidig bare begynnelsen, så jeg håper de fortsetter arbeidet, og ikke tenker “nå har vi gjort vårt”. Det er nå det begynner, tenker jeg. Det er nok mange som har vilje til at det vil bli sånn som ambisjonene er satt, men samtidig er det nok også mennesker i administrasjonen og politikere som må omvendes, så det er fortsatt en lang vei å gå. 

De viktigste temaene for Eydehavn Frivilligsentral i samfunnsplanen var at kommunen snakker med folk i lokalsamfunnet på Eydehavn om saker og prosesser, før en avgjørelse tas. - Dette hørte kommunen oss på, og jeg tror de lærte like mye som vi gjorde i den prosessen, legger hun til. 
 
Hvordan har det vært å være daglig leder oppe i alt dette rundt koronautbruddet?  

- Vi har vært en del av samarbeidet med kommunen og nettverket rundt den digitale Friskus plattformen,  hvor vi koblet og koordinerte de frivillige og behovene. Og vi er så heldige her i Arendal at det er fire frivilligsentraler, så vi har hatt veldig nytte av hverandre, og det samarbeidet vi har hatt sammen, har vært helt unikt i denne tiden. 

Avslutningsvis, har du en drøm for Frivilligsentralen for tiden fremover? 

- Drømmen er jo at vi skal få den viktige rollen i lokalsamfunnet, og at vi blir informert og skolert i de planene som legges frem i kommunen. Akkurat nå, for Eydehavn, er det jo veldig spennende tider med både ønske om batterifabrikk, ny vei til havna, helsehus osv. Vi er med i gruppene som skal planlegge dette, så det er spennende. 

Hun nevner at begrepet og innholdet i “Frivilligsentral” har forandret seg veldig. I begynnelsen handlet det om å ha en base med frivillige som skulle ut og gjøre oppdrag, noe Eydehavn Frivilligsentral ikke lenger tilbyr, men de blir fortsatt møtt med forventninger fra lokalsamfunnet om å fortsatt gjøre sånne oppdrag. Derfor synes hun det er viktig at hva en frivilligsentral skal drive med må spisses og tydeliggjøres, for å gjøre det lettere for alle å bidra til godt samarbeid lokalt.
 

Marit Ulven
- Vi lager masse forskjellig her på håndarbeidklubben, alt fra sokker til gensere. Vi kommer sammen hver mandag og er mellom 15-20 personer. Denne pop-up butikken ble til i stedet for julemessen som vi pleier å arrangere hvert år. Vi skal ha pop-up igjen i uke 48, så da er det bare å komme!

Håndarbeidklubben er et veldig viktig tilskudd til lokalmiljøet, det er mye sosialt og god medisin for alle som er med. Dette må vi ta vare på! Hvis du ønsker å delta i håndarbeidklubben er du hjertelig velkommen til å komme innom, enten du kan strikke eller ei, vi kan lære deg! Vi oppfordrer også menn til å komme, forteller Marit Ulven
Del på Facebook Del på Facebook
Tweet Tweet
Videresend til en venn Videresend til en venn
Copyright © 2020 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.