Copy


Nyhetsbrev april

Nå går vi mai i møte med vår, sol, blomstring, og ute-aktiviteter i byen og i mer landlige områder av kommunen vår. Det yrer og spirer av liv. April måned er omme, og vi kan se tilbake på en måned med både sol, og litt kjøligere dager, og stor aktivitet i nettverket. I dette nyhetsbrevet får vi høre litt mer om hvordan det jobbes på mange fronter for å gjøre kommunen vår enda mer inkluderende, for alle. De som kommer hit som flyktninger og innvandrere, blir blant annet tatt imot av Arendal Voksenopplæring som jobber aktivt med å sikre at det blir god kontakt mellom skolens deltagere, frivilligheten og sivilsamfunnet. 

Det er et omfattende samarbeid for å sikre arbeidstrening, språkpraksis og veien inn til nettverk og vennskap, slik at flere får ta del i samfunnslivet og være med og bidra til en god fremtid for alle oss som bor i Arendal.

 I månedens portrettintervju skal vi blant annet bli bedre kjent med Ghadah som er deltager ved BRA skole, og aktiv i frivilligheten. Men først kommer en liten oppdatering på andre aktiviteter.

Ny kommuneplan-samfunnsdelen, og det digitale folkemøtet

Nå er vi i mål med første runde av innspill til kommunens nye samfunnsplan som bygger på FNs bærekraftmål. Resultatene som er kommet inn til det digitale folkemøtet kan dere studere litt mer i detalj på http://www.digitalarena.dk/arendal/
Innspillene skal nå bearbeides og drøftes før forslag til plan presenteres medio mai, for en ny høringsrunde frem til 5.juli. I denne perioden skal vi samarbeide blant annet i et stort Folkemøte som arrangeres 28.mai. Det vil komme mer informasjon om tid og sted for dette møtet i løpet av kort tid.
 
Vi håper å få jobbe mer i dypdykk med noen større strategiske og tematiske satsinger, og samtidig se på hvordan gode innspill om enkelttiltak og mulige samarbeidsprosjekt, kan synliggjøres og tas med i vårt videre samarbeid mellom kommunen, nærings- og kulturliv, lag og organisasjoner og enkeltpersoner.

Bli med i det videre arbeidet! Mer informasjon kommer på etter hvert kommunens nettside, Arendal kommunes Facebook-side og på MHFA sin Facebook-side.
Arendal Voksenopplæring har vært aktiv med innspill til første runde av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel

Vi har bedt Arendal Voksenopplæring ved Hilde Mjøs, Samfunnskontakt, lektor og prosjektleder for Folk møter folk, å fortelle oss om Arendal Voksenopplæring sitt engasjement knyttet til utarbeidelse av ny samfunnsplan for Arendal. 

Arendal voksenopplæring har tatt en aktiv rolle i forbindelse med dette arbeidet, og har gjennom hele innspillsperioden vært opptatt av at også nyankomne flyktninger og innvandrere skal bli kjent med prosessene som foregår i vår kommune. Sammen med Med Hjerte For Arendal har skolen arrangert Digitalt og sosialt folkemøte, der både deltakere, ansatte i frivillig-, offentlig- og privat sektor møttes til dialog om drømmer og ønsker for Arendals fremtid. I tillegg har det vært arrangert 3 workshops i samarbeid med Med Hjerte For Arendal med deltakere på skolen, der man har forsøkt å nå bredt ut blant skolens deltakere. 
 
Den første workshopen var for deltakere i MOT- klassen i desember 2018. Dette er deltakere med høyere utdanning fra hjemlandet. Den andre workshopen var for deltakere som er i startfasen av norskopplæringen, hvor også morsmålstøttere bidro som oversettere, og den siste runden var en workshop for 30 deltakere som går siste året på grunnskolen på Arendal voksenopplæring, og som skal over i videregående skole til høsten. 
 
«Dette arbeidet er en skole i demokrati», sier Hilde, som er samfunnskontakt ved Arendal voksenopplæring, og roser samtidig kommunens fokus på brukermedvirkning i kommuneplanarbeidet. Hun forteller at det er kommet inn mange interessant innspill fra skolens deltakere, som alle er sendt inn til det Digitale folkemøtet. I forbindelse med den siste workshopen 29. april, hadde hun med seg bystyrerepresentant Pål Koren Pedersen som sitter i styringsgruppen for arbeidet. Det ble en spennende formiddag for politikeren sammen med skolens deltakere der samtale, spørsmål, forslag og innspill om skole, helse, fritid, arbeid og likestilling sto i fokus. Innspillene ble selvsagt sendt inn til det Digitale folkemøtet. Pål Koren Pedersen benyttet også muligheten til å oppfordre deltakerne på skolen til å engasjere seg politisk i Arendal. Han takket for en utrolig inspirerende og gøy formiddag sammen med deltakerne på skolen, som er nye i byen vår.
 
Her er noen bilder fra workshopen den 29.april:
Internasjonalt samarbeid gjennom Erasmus
Arendal voksenopplæring har lang tradisjon for prosjektsamarbeid på tvers av landegrenser, og er for tiden involvert i det 2-årigeprosjektet Open Learning Venues finansiert gjennom Erasmus pluss-ordningen.

Prosjektet består av partnere fra Polen, Tyskland, Spania og Portugal i tillegg til Norge ved Arendal voksenopplæring. Prosjektet har som formål å dele god praksis og erfaring fra de ulike feltene de arbeider i med et særlig trykk på voksnes læring i et bredt perspektiv. 

Gjennom prosjektet fokuseres det på aktiviteter og initiativ som styrker lokalsamfunnstilhørighet for flyktninger, immigranter, eldre og andre grupper som kan stå i fare for å falle utenfor og miste sin tilhørighet til samfunnet forøvrig. Partnerne består av institusjoner og organisasjoner som arbeider både formelt og uformelt med voksnes læring. 
 
Høsten 2018 besøkte prosjektgruppen fra Arendal voksenopplæring organisasjonen OWOP i Polen, som i mer enn 15 år har støttet, veiledet og styrket frivillige initiativ og organisasjoner. Hos dem er sosial entreprenørskap en viktig del av organisasjonens virke, og de jobber aktivt for å få flere mennesker ut i arbeid i samarbeid med organisasjoner og lokale myndigheter. Våren 2019 besøkte representanter fra Arendal voksenopplæring en skole i Tyskland, som er partneren som kanskje minner mest om Arendal voksenopplæring. Der ble de særlig inspirert av et fantastisk byhage-prosjekt som skolen driftet, der frivillige, deltakere på skolen og også mennesker som falt utenfor ordinært arbeid sammen hadde skapt en unike møteplass. 

Videre skal representanter fra Arendal Voksenopplæring besøke Portugal, og en frivillige organisasjon som jobber for å styrke befolkningens tilhørighet til lokalsamfunnet, gjennom å skape engasjerte og aktive borgere og bringe generasjoner sammen. 
 
En av de spanske partnerne er et nabolagsinitiativ, et byhage-prosjekt, og den andre partneren fra samme land driver et alternativt skoleløp for ungdommer som faller utenfor ordinært skoletilbud. Arendal voksenopplæring sitt bidrag inn i prosjektet er et sterkt engasjement for samarbeid og samhandling på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor, der Arendal voksenopplæring i samarbeid med Med Hjerte For Arendal har hatt et særlig fokus på dette i inkluderingsfeltet.
 
I mai er det Arendal som får internasjonalt besøk, og det blir spennende å introdusere en engasjert gjeng til deltakere og ansatte ved Arendal voksenopplæring, i tillegg til mange av våre gode samarbeidspartnere i frivilligheten. Ønsket er at de i løpet av besøket, i samarbeid med Med Hjerte For Arendal, får til et Folk møter folk arrangement der noen av prosjektsamarbeidspartnerne fra Spania, Polen, Portugal og Tyskland kan bli kjent med flere i Arendal - som igjen kanskje kan føre til nye, inspirerende og spennende initiativ og prosjekter i fremtiden, forteller Hilde Mjøs ved Arendal Voksenopplæring.
Månedens portrettintervju
Påsken er forbi og vi har virkelig fått kjenne på sol og varme. Det kan minne om en julidag når vi møter Ghadah Amyrie på BRA skole i Kirkens Bymisjon sine lokaler på Torvet. Klokken har enda ikke blitt 9, men lokalet er allerede fylt opp med motiverte og håpefulle deltagere på BRA skole. BRA skole er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Gateentreprenørene, NAV og Arendal voksenopplæring. Det er et grunnskoleløpmed fire forskjellige fag; norsk, engelsk, matte og naturfag. Alle som er med i BRA skole har vært gjennom et intervju for å høre om de er motivert og interessert, og alle har bakgrunn fra restaurant, butikk, bondegård eller har annen realkompetanse. I tillegg til å gi grunnskoleopplæring har BRA skole en kokk, gartner og coach til å gi deltakerne fagopplæring i restaurant- og matfag, naturbruk,salg og service. I opplæringen har de plukket ut de tingenesom er viktig for å få jobb i Norge. Deltakerne har undervisning på Torvet eller på Strømmen Oppvekstsenter tre dager i uken.
 
Ghadah har selv bakgrunn som faglært kokk i Syria. Hun kom til Norge sammen med sin familie på grunn av uro og krig i Syria. Det var barna sin fremtid og trygget som var viktig for avgjørelsen om å flytte. Videre har hun vært på Arendal voksenopplæring i fire år, her går hun nå på kvalifiseringsprogrammet etter at hun ble ferdig med introduksjonsprogrammet for to år siden. Selv begynte hun i BRA skole i august 2018. Ghadah er i tillegg den første som var frivillig på Kilden og Røde Kors fra Arendal voksenopplæring, hun har da allerede blitt et kjent ansikt som mange forbinder med god mat og en flott ambassadør for Syrisk mattradisjon. Kanskje vi har Arendal sin neste restaurant-eier rett foran oss?

Hvordan er en skoledag her på BRA skole?
 
- Skolehverdagen er lang for meg og mine 57 år da jeg har litt problemer med beina, men jeg synes det er veldig bra her. Det er også mye lettere å lære språket når jeg er ute i praksis. Jeg synes systemet er veldig bra, og jeg liker at de unge også får muligheten til å delta her slik at de kan få en jobb i fremtiden. I tillegg liker jeg å jobbe i et felleskap, det synes jeg er veldig hyggelig.


Hva drømmer du om i Arendal?
 
- Jeg ønsker meg flere trygge lekeplasser for barn der trafikk ikke går i nærheten. Jeg vil også ha flere varierte restauranter i Arendal. Det bør også bli lettere å kombinere jobb med skole.
 
Hva ville du gjort hvis du fikk være ordfører i Arendal for én dag? 
 
Hvis jeg var ordfører for én dag ville jeg passet på forurensing og forsøpling, sett på trafikkutfordringer knyttet til f.eks buss, og hjelpe dem som tigger i Arendal. I tillegg ville jeg ha gjort det lettere for folk å åpne restauranter og kafeer.
 
Hva drømmer du om å jobbe med etter denne skolegangen?
 
- Jeg drømmer om jobbe på kjøkken i sykehus, barnehager eller andre steder i det offentlige. Der jeg trengs mest, smiler hun. 

(f.v) Marianne Longum Gauperaa (Arendal voksenopplæring), Ghadah Amyrie, Mahasen Echkantena (Tolk)

Del på Facebook
Tweet
Videresend til en venn
Copyright © 2019 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.