Copy


  Nyhetsbrev desember  

Leve hele livet-gjennom samarbeid, åpenhet og felles aktiviteter

Det er jul i Arendal, i en noe annerledes situasjon enn vi ellers er vant med. Det er litt stillere i gatene, og vi må fortsatt tenke på hvor mange vi møter, og finne ut hvordan vi kan samles på en trygg måte. Det er kanskje litt mer ensomt for noen, og mer komplisert å få ting til, for andre. Vi håper at så mange som mulig får møte noen, dele gode samtaler og god mat, med kjente og kjære, i tiden som ligger fremfor oss. Med Hjerte For Arendal vil takke alle som bidrar til å gjøre førjulstiden og høytiden bedre for andre, gjennom å dele ut matposer, gavekort eller gaver. Mange ringer til andre for en god samtale, eller sender et julekort eller en blomsterhilsen. I dette nyhetsbrevet vil vi presentere en ildsjel som kan inspirere oss alle med å gjøre noe ekstra der vi er. Torunn Brottveit er full av pågangsmot og initiativ, nettopp for å skape en bedre hverdag for flere mennesker som hun møter på sin vei.

Torunn Brottveit (t.v) og Anne Gjertrud Halberg

Portrettintervju Torunn Brottveit

Da Torunn Brottveit var ny som miljøvert på Flosta bo- og omsorgssenter tok hun initiativ til etablering av venneforeningen som kunne bidra til at man fikk en økonomi til å gjennomføre gode aktiviteter for beboerne på senteret. I tillegg ønsket hun gjennom denne etableringen å gi åpenhet, innsyn og medbestemmelse i tilknytning til midlene som skulle forvaltes, til det beste for beboerne. FLOSTA BOS VENNER ble etablert 1.juni 2016. Senere er venneforeninger etablert på Plankemyra og Bjorbekktunet over «samme lest» som på Flosta. Avdelingen som Torunn arbeider i, har ønske om å etablere venneforeninger på alle bo- og omsorgssentrene, der alle beboerne har status som «hjemmeboende» og er aktivt medvirkende.
 
Med Hjerte For Arendal har gjennom mange år både samarbeidet med og fulgt denne ildsjelen i kommunen, og vi ønsket å høre mer om det hun brenner for, og hvordan det jobbes i et samarbeid mellom de som bor på bo-og omsorgssentrene, pårørende, ansatte, frivillige, og lag og organisasjoner. Vi setter oss ned med Torunn og Anne Gjertrud Halberg, som er leder i styret i venneforeningen, på omsorgssenteret på Flosta, og det blir fort en trivelig samtale.
 
Torunn forteller først litt om sin bakgrunn, hvor hun jobbet i det private næringsliv med administrative oppgaver frem til hun var 48 år. Men da merket hun at hun ville prøve noe nytt. Da det åpnet seg en mulighet for å jobbe med eldre, tok hun helsefaglig utdannelse og fikk et fagbrev i helsefag. 

- Det var fint å jobbe på sykehjemsavdelinger, men her har jeg så mye mer frihet. Dette passet meg veldig fint, og jeg liker å organisere og gjennomføre.  

Og organisering blir det nok av. I jobben som miljøvert nevner Torunn i fleng alt hun er inkludert i. Det handler om aktiviteter og kultur, og det jobbes mye etter årstidene, hvor de for eksempel arrangerer 17.mai fest med pyntede bord og noe godt i glasset. Og det er ikke lenge siden slike fester begynte å bli vanlig på omsorgssentrene. Hun er også tilgjengelig for å hjelpe til der hjemmesykepleien ikke rekker til. Torunn legger også til viktigheten av samarbeid med frivillige.
 
- Det er viktig å ivareta frivilligheten og invitere med nye frivillige, og se ressursene i de frivillige. Det er 20 enkeltindivider som samarbeider om aktivitetene, og det er også andre aktører som Lions, mannskoret og Flosta skole, som hjelper til. 
 
Etter en god oppramsing kommer hun frem til at:
- Det å være miljøvert er å være en «potet», jeg kan brukes til alt! 

Når vi kommer  inn på venneforeningen forteller Torunn at det ikke fantes noe godt system på hvordan penger som kom inn fra basarer og lignende ble oppbevart, og dette var noe beboere undret seg over. Så Torunn tok for seg arbeidet med å sette dette inn i et system med fullstendig åpenhet. Det er også med representanter fra pårørende, fra beboerne og fra de frivillige, og alle beboere er også automatisk medlemmer. 
 
- Det bidrar også godt til medbestemmelse fra beboerne sin side, hvor både beboere og pårørende kan komme med ris og ros, og forslag til endringer, sier Anne. 

- Ja, og det gjør min hverdag lettere. Vi har styremøter i løpet av året hvor vi har tid til å prate med hverandre, vi møtes ikke bare når det er aktivitet. Det er veldig godt for meg som miljøvert, og det ser jeg også at på de årene vi har hatt venneforening, har beboerne blitt mer aktive, legger Torunn til. 

Det er også fokus på fysisk aktivitet i dette arbeidet, enten det er turer eller morgentrim i regi av venneforeningen, og det arrangeres også quizer for hjernetrim. Hovedinntekten til venneforeningen kommer fra basaren hver høst, men de har også vært heldige å få donasjoner. 
 
- Vi har god økonomi og vi har vært heldige med inntektene, så vi får til det vi vil om jeg får si det litt flåsete. Men når det gjelder større ting, som nye møbler, kontakter vi Arendal kommune.  

Under pandemien tror også Torunn at de har hatt mulighet til å ha mer aktivitet enn andre steder fordi de har laget gode prosedyrer for smittevern, og gjennomført aktivitetene deretter. Med få beboere er det oversiktlig og lett å holde et godt smittevern.
 
Venneforeningen har også mange gode samarbeidspartnere. De frivillige er en viktig ressurs, og det er også Nøste, som er en gruppe kvinner som kommer hver uke og tilbyr frivillig arbeid gjennom kos, sang og samtaler. I tillegg arrangeres det basar hver måned, og Moland Lions er med på å finansiere dyreholdet i hagen, hvor det bor høner og fugler i løpet av året. Noe som man kanskje ikke finner så mange andre steder, er et samarbeid med skolen, hvor elevene kommer på besøk to ganger i måneden. 
 
- Jeg tror enhver lærer ville vært misunnelige for den stillheten som kommer da, for de blir helt oppslukte i hva beboerne forteller fra da de var unge, smiler Torunn. 

Arendal kommune har vært med i arbeidet med den nye Leve hele livet-reformen regjeringen nå har vedtatt. Vi spør Torunn og Anne hvordan venneforeningen kan bidra i en slik sammenheng. 
 
- Det er så mye mer i et menneske enn det du ser. Vi ansatte må være i stand til å være gode veiledere. Og venneforeningen er absolutt i tråd med den nye reformen, at det blir organisert et samarbeid for deltagelse og aktiviteter. Skal du ivareta frivilligheten, og ikke minst forstå hvilken ressurs det er, da må arbeides organiseres for å få et innblikk og oversikt, sier Torunn. 

- Vi mennesker er så avhengige av å få nye impulser, og de som bor her og går i den samme verdenen hver dag, får mangler på impulser. Hvis man derimot får en samtale men en som har vært på en fisketur, en reise eller et politisk møte, kan det bety mye. De samtalene bringer inn impulser og inspirasjon som jeg tenker er viktig for å leve hele livet. Og så er det jo så mye latter da, vi har det jo så gøy, så det blir faktisk en impuls for oss også, legger Anne til.  

Hva er planene fremover for venneforeningen? 

- Det er en viss begrensning med koronaen, men vi kommer til å fortsette med den utvidede frokosten med gode samtaler, tøy og bøy og quiz. Og så er det av og til noen som trenger en én-til-én-samtale, spesielt med tanke på jula, så da prøver vi så godt vi kan å legge til rette for det, og bruke alle sansene man har. I mitt hode tenker jeg aldri pasient, for det blir så hjelpetrengende, men jeg tenker kunder. Mine kunder skal være fornøyd med dagen og det skal jeg bidra til, sier Torunn. 

- Mens min mor bodde her pleide hun å si at “Du vet, Torunn er lik med alle” og sammen pleide vi å si at Torunn er lykkepillen her, legger Anne til.  

Vi spør Torunn hva drømmen for dette arbeidet er videre, selv om det å være en lykkepille burde være nok i seg selv.
 
-Nå er jeg 62 år og jeg satser på å holde på i tre år til, og om jeg slutter helt vet jeg ikke. Men min drøm er å få dette arbeidet også Livsglede-sertifisert, for det er så mye fantastisk arbeid som legges ned hver dag av det frivillige i Norge og her i Flosta. På kort sikt håper jeg selvfølgelig at den koronaen forsvinner fort, så vi kan ha klemmefest og alle de andre festene vi ikke har fått hatt i år.  

Hva er det som driver deg? 

- Det må være at jeg føler jeg er på rett hylle, at dette er noe jeg kan. Det er ikke tvil, rett og slett. Jeg er kreativ, jeg er systematisk og jeg har gjennomføringskraft. Det er en jobb jeg trives kjempegodt med og jeg trives med å være sammen med beboerne, og det er helt avgjørende, sier Torunn. 

- Det er også viktig med kunnskapen din. At det er profesjonelt og at vi som pårørende kjenner at det er en profesjonalitet i det. Hver dag er det etiske valg og tolkninger som du må gjøre. Der føler jeg at du har vært en god representant for det, nevner Anne.  

Vi kommer inn på hvordan venneforeningen blir i tiden fremover, og Torunn synes det er viktig at venneforeningen blir forankret på et høyere plan, men det kan ikke kreve for mye arbeid og ansvar. De søkte etter korona-midler for å forhindre ensomhet, men de fikk avslag da det var krav om at det måtte være en aktør eller organisasjon på fylkesnivå. Det er jo litt synd, og noe som det må jobbes videre med.
 
- Vi skal ha et møte i venneforeningen og finne ut av hva vi kan forankre dette i, samtidig som vi ikke kan påta oss for mye arbeid. De frivillige er jo interessert i å yte sin innsats lokalt. Vi må passe oss for å ikke bygge opp et stort byråkratisk system.  

Hva med litt kortere frem i tid, hva bidrar venneforeningen med nå i juletiden? 

- Det er veldig lite nå i juletida på grunn av restriksjonene, men i går kom Moland Lions her med munnbind og tok med kake og noe godt i glasset. Ellers så begynner det å åpnes opp litt, så jeg håper vi kan få inn mer av frivilligheten på nyåret. Heldigvis har vi fått vært utendørs i høst, og fått med oss frivillige på kort varsel, så det har vært fint for beboerne.  

Tilslutt, hva er ditt nyttårsønske for arbeidet du driver med? 

- Det må være at koronaen forsvinner og at vi får tilbake frivilligheten og alle aktivitetene som de står for. De er jo egentlig mine kollegaer på et vis. Selv om jeg har et godt samarbeid med hjemmesykepleien, er det frivilligheten jeg tenker mest likt med, vi tenker kun aktivitet, smiler Torunn.

Med Hjerte For Arendal takker for en engasjerende og inspirerende samtale, og håper vi kan bidra til å realisere noen av drømmene og ambisjonen som Torunn, de frivillige og alle medlemmene i venneforeningene har. Det er virkelig prisverdig å både øke aktiviteten og trivselen på bo- og omsorgsentrene, styrke lokaldemokrati og medvirkning, og forankre dette gjennom godt og åpent samarbeid. Vi heier på disse flotte lokalt forankrede satsingene, og ønsker lykke til med det videre samarbeidet.
 
Med Hjerte For Arendal vil takke samarbeidspartnere og innbyggere for et godt samarbeid også i 2020, og ønske dere alle en velsignet julehøytid og et godt og helsebringende nytt år!

Julehilsen fra Med Hjerte For Arendal

Jul For Alle - kalenderen

Vi oppfordrer dere alle til å bli kjent med Jul For Alle-kalenderen som vi også i år har laget i felleskap i Med Hjerte for Arendal-nettverket. Det er litt mer begrensninger med hensyn til fysiske møteplasser og aktiviteter i år, men det er likevel mange muligheter for å delta i felleskap, og å bidra til å huske på andre. Har du innspill til arrangement og aktiviteter er det bare å ta kontakt:

Lisbeth.iversen@arendal.kommune.no

Se kalenderen her!
Del på Facebook Del på Facebook
Tweet Tweet
Videresend til en venn Videresend til en venn
Copyright © 2020 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.