Copy


Nyhetsbrev mai

Mai måned er over, og den ble ikke så mild som vi kanskje hadde forventninger om, men solen har likevel varmet nok til å «male» marker, parker, skog og hager i de vakreste farger. Lyset er nydelig både morgen og kveld, og det gir energi og forhåpentligvis litt mer pågangsmot enn vi hadde midtvinters. Sol og lys til tross, noen har behov for litt ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. I dette nyhetsbrevet skal vi få en flott oppdatering på den innsatsen som Frelsesarmeen og prosjektet Home-Start bidrar med i Arendal. Frivillige og familier finner hverandre og etablerer vennskap og støtte der det er behov for litt ekstra innsats i den hektiske hverdagen. Kommunen, frelsesarmeen og mange frivillige og støttespillere gjør dette samarbeidet mulig.
Vi skal også få noen glimt fra nordisk og europeisk samarbeid i nettverket Med Hjerte For Arendal.

En bedre start på livet med Home-Start 

Visste du atkommunen støtter et eget prosjekt hvor frivillige familiekontakter gir avlasting og støtte til barnefamilier med ekstra behov? Home-Start har gjennom fem år hjulpet barnefamilier i Arendal på hjemmebane. Nå trengs det enda flere familiekontakter for å hjelpe de som har behov for en ekstra voksenperson i familien.
 
Dana Teran-Solano er for første gang med på Home-Start sittaktivitetsprogram som blir arrangert sammen med Frelsesarmeen hver tirsdag. I dag er det tur til Granestua med grilling av pølser og pinnebrød på bål, og leker for barna. Sosialt for både store og små.
 • Jeg ble kjent med Home-Start gjennom barnevernet som fortalte meg om det. Jeg er alenemor, fra Venezuela og uten familie her, har to barn – en gutt på 2 år og ei jente på 9 måneder. Det er fantastisk hjelp å få i Home-Start, sier Dana, som sliter med å få hverdagen til å henge sammen, med aleneansvar for to små barn samtidig som hun tar videreutdanning.  
 
Møtes hver uke

Dana har fått familiekontakt gjennom Home-Start. Jorunn Gidlund kom inn i livet hennes for første gang for tre måneder siden. Etter den gang har de møttes hver uke. 
 • Det er fantastisk hjelp å få når barna er så små, sier Dana. 
Hun etterlyser mer informasjon om ordningen, så flere i samme situasjon som henne får med seg at det finnes et slikt tilbud.
Familiekontakt Jorunn Gidlund smiler til lille Liam (2). Hun har kjent ham i bare tre måneder, og synes det er givende å få være sammen med små barn hver uke.
 • Mine barn er store nå, og barnebarna er opptatt med aktiviteter. Da er det fint å ha disse, sier hun og smiler.
Lillesøsteren til Liam, Charlotte (9mnd), sitter i vogna og pludrer, med en lompe revet opp i biter over seg. Hun koser seg også på tur ved Granestua, mens mamma Dana får snakket litt med de andre småbarnsmødrene.


Dana Teran-Solano er alenemamma for barna Charlotte (9mnd) og Liam (2) og får god støtte av familiekontakt Jorunn Gidlund.

Ønsker å være med barn

Jorunn er pensjonist, og har alltid likt å være med barn. Hun har jobbet som husmorvikar tidligere da hun var yrkesaktiv. Nå får hun dekket litt av behovet med å være familiekontakt. Det har hun vært i fire år. For både norske og utenlandske familier. 
 • Det er vanskelig å slippe dem, da, sier hun og ler.
Som Home-start familiekontakt er du med hver familie i seks måneder. Er det dårlig match med familien, kan du få ny. Men det har ikke skjedd med Jorunn. Hun har kost seg med alle familiene hun har vært støtte for.
  
Internasjonal organisasjon

Home-Starter en internasjonal, nøytral organisasjon, som blir driftet av ulike organisajoner, noen steder av kommunen selv, i 11 avdelinger i Norge blir det driftet av Frelsesarmeens familievern. Home-Start samarbeider med Frelsesarmeen her, spesielt ved sosiale samlinger som nettverksbyggende tiltak. 
 
Å få hverdagen til å gå rundt, kan være vanskelig nok i seg selv. Om du har ekstra utfordringer i tillegg, kan det være godt å ha en ekstra person å støtte seg på. Det er det som er meningen med prosjektet Home-Start, som har gått sammen med Frelsesarmeens familievern, for å gi et godt tilbud til familier som trenger det. En frivillig familiekontakt kobles med familier, som et tilbud til de som har minst ett barn under skolealder - og har utfordringer i livet. De møtes så 2-4 timer i uka, hvor de selv avtaler når og hva de skal gjøre. 
 
 • Vi ser at mange familier ikke har så stort nettverk. Da er det fint å ha en plass å invitere dem, sier sosionom Liv Kristin Larsen, som har jobbet i fem år med å lede Home-Start i Arendal. 
Hun hjelper et av barna med å grille pinnebrød på bålet. En slik samling er viktig for å danne nettverk. Og for å gjøre noe hyggelig sammen. Noen familier har ikke mange andre mennesker rundt seg. 


Leder for Homestart Arendal, Liv Kristin Larsen, ser et økt behov for flere familiekontakter.
 
Bedre start på livet

Liv Kristin så behovet for Home-Start både i familier med sykdom, psykisk og fysisk, og blant flerkulturelle familier som skulle lære seg å manøvrere seg i et nytt land og miljø. Home-Start skal gi barna en bedre start på livet, i familier som har utfordringer.
Familiene i får hvert år også mulighet til å melde seg på sommerleiren til Frelsesarmeen på Jeløya. Dette er gratis. I tillegg blir det arrangert en julefest, støttet av Gjensidigestiftelsen, sammen med Kirkens Bymisjon. arrangerer også turer for familiene og familiekontaktene. Liv Kristin drømmer om at blir utvidet litt, slik at hun får en kollega å utvikle tilbudet sammen med.
 
 
Startet på kjøkkenet

Det startet egentlig opp i England på 70-tallet av en dame som jobbet på kjøkkenet på et familiesenter. Her møtte hun mange enslige mødre, som satt på kjøkkenet og pratet med henne. Hun begynte å invitere dem hjem, og dette var starten påHome-Start. Nå er det et verdensomspennende nettverk Home-Start Worldwide (HSW) som har avdelinger i 36 land. 
 
Flerkulturelle og enslige mødre

Både flerkulturelle familier og norsk benytter seg i like stor grad av tilbudet. Mange enslige mødre i Arendal får hjelp på denne måten. IHome-Start Arendal er det 22 familiekontakter. Noen av dem har vært med helt siden oppstarten. 
 • Hvordan blir man egentlig en familiekontakt?
 • Da må du gjennom et kurs på 21 timer. Det arrangeres to ganger i året. Vi trenger stadig nye kontakter, siden det er stort behov for Home-Start, og absolutt noe kommunen trenger. Alle kommuner trenger det, sier Liv Kristin.

 
Kobler familier med kontakter

Hun tar seg av kursing av familiekontakter og kobler dem opp mot familier som hun vurderer som aktuelle. Når hun ser at det er et behov ut over det familiekontakten kan dekke, hjelper hun til med å få dem i kontakt med andre hjelpeinstanser. Mye av tiden går også med til å gjøre programmet kjent blant folk, både gjennom sosiale medier og i avisannonser, kampanjer og markedsføring på stand.
 • Hvem egner seg som familiekontakt?
 • De som er glad i mennesker, og som har litt tid å sette av, og kan være der for familien. Du må vite at du ønsker å gå gjennom kurset. Dette er frivillig arbeid, sier Liv Kristin. 
 
Kommunen betaler driften

Liv Kristin ser at det er et økende behov etterhvert som flere kjenner til tilbudet. Fra å være et prosjekt, er det nå blitt en post i kommunens budsjett frem til og med 2020. Hun tror det kommer til å fortsette etter dette også, nettopp fordi det er et vellykket program. 
Familiene som trenger støtte, får hun gjennom helsestasjonen, barnevernet, kreftkoordinator og andre instanser i kommunen. Kommunen betaler for driften av Home-Starti Arendal, og det er de som ønsket at Frelsesarmeen skulle drifte det her i Arendal. 

Leksehjelp og brevlesing
 • På kursene legger vi vekt på at familiekontaktene blir kjent med familiene og opparbeider tillit. Da ser vi hvor skoen trykker. Men det som familiekontaktene synes er vanskelig, er å slutte etter et halvt år, sier Liv Kristin. 
Familiekontakt Jorunn kan si seg enig i dét.
Noen av oppgavene en familiekontakt kan ha er å hjelpe barna med lekser, forklare hva som står i offentlige brev, følge til kontorer, hjelpe til med å forstå det norske samfunnet og leke med barna. For mange er det ikke mye som skal til for å gjøre en stor forskjell.
 • Dette er vel den mest samfunnsøkonomiske måten å hjelpe småbarnsforeldre på, sier Liv Kristin.
 
Ønsker du å være familiekontakt, finner du kontaktinfo på nettsiden: https://homestartnorge.no/avdelinger/hsf-frelsesarmeen-arendal/
 
Fakta om Frelsesarmeens arbeid med familier i Arendal 

Frelsesarmeen i Arendal ble stiftet i 1888. Flere aktiviteter blir arrangert her, i tillegg til gudstjeneste hver søndag. Frelsesarmeens arbeid for utsatte barn og deres familier startet opp i 1907. Omsorg for hele mennesket preger Frelsesarmeens barne- og familievern – og de skal bidra til at barn, unge og familier får en kvalitativ god omsorg til enhver tid.

I dag drifter de 7 barneverninstitusjoner, har fosterhjem og driver forebyggende tiltak. I Arendal har de styrket innsatsen overfor barn og familier de siste årene. Hver tirsdag og torsdag holder de åpent hvor mellom 20 og 40 personer møter opp. I tillegg har de øvelser på hornmusikk hver torsdag hvor 15 er med. Nå gjør de en innsats for å få flere unge med. Tre unge aspiranter har kommet til siste året. 

Nordisk og europeisk samarbeid.
Ekspertmøte i Lund


21.-22.mai var leder av Med Hjerte For Arendal, og Kirkens Bymisjon ved Kolbjørn Gunnarson invitert til Lund i Sverige for å dele metoder og erfaringer på inkluderings- og integreringsfeltet inn mot arbeidslivet, på vegne av lag og organisasjoner i Arendal. Nordisk Velferdssenter inviterte på vegne av Nordisk Ministerråd til Ekspertmøte for å drøfte dette temaet med representanter fra andre nordiske land. 

Sammen skal vi bidra til en konferanse om dette arbeidet i Stockholm i september. Vi ser frem til å lære mer av andre lag og organisasjoner, og ikke minst å bringe inspirasjon og gode metoder med oss tilbake til samarbeidet i Arendal. Kolbjørn Gunnarson fortalte blant annet om Skattkammeret, og hvordan det prosjektet inngår i en helhetlig satsing på praksisplasser, opplæring, arbeids- og språktrening, der Gateentreprenørene, dyrkingsprosjekt, kafe virksomhet og BRA skole alle er satsinger som har stor betydning for deltagerne og deres vei til utdanning og arbeid. Lisbeth Iversen delte eksempler på metoder og verktøy fra aksjonsforskning og prosjektsamarbeid i nettverket Med Hjerte For Arendal.

Her er noen glimt fra samlingen i Lund:
(Foto: Lisbeth Iversen)
Besøk i Sønderborg kommune og deltagelse i «Mini-folkemøde» i Tydal i Tyskland.

Etter deltagelse på ekspertmøte i Lund i Sverige, bar det videre med tog til Sønderborg kommune for leder av Med Hjerte For Arendal-nettverket. Arendal har over flere år utvekslet erfaringer og delt gode ideer, og fått mange nye, i det gode samarbeidet med Sønderborg kommune. Samarbeidet er ledet an ved Connie Mark Skovbjerg, Landdistriktskoordinator i Sønderborg.
 
Den 23.mai var det omvisning ved Ingebeth Clausen fra Smøl, til områder hvor landdistriktene har ulike prosjekter og aktiviteter, som vi håper vi skal få teste ut i Arendal også. Det var befaring på Boargerland og stopp på Cathrinesminde Teglværk hvor landdistriktene blant annet har et stort marked basert på historiske håndtverks-tradisjoner og produksjon i juli måned hvert år. Markedet har over 2000 besøkende. Vi besøkte også et område hvor en gruppe frivillige har arbeidet for å etablere en sykkelferge over Flensborg til Tyskland, og det ble fortalt hvordan turisme er en vekstdriver for hele halvøyen, Broagerland. 

Det ble også tid til et besøk til Sottrupskov Landbylaug hvor Ebbe Hansen fortalte om deres arbeide. I Sønderborg kommune finnes også tre av verdens eldste vikingskip; Nydambåden, Hjortespring-båden og Sebbe Als. På turen gjorde vi et stopp og fikk høre om Nydambådens Laug og det flotte arbeidet de driver. 

Her er noen glimt fra befaring i Sønderborg kommune:
(Foto: Lisbeth Iversen)
Torsdag ettermiddag bar det videre til Tydal, en dansk speiderleir over grensen til Tyskland, hvor « Grenseoverskridende minifolkemøde» gikk av stabelen fredag 24.mai. Dette var arrangert i regi av Interregprosjektet som handler om landdistriktsutvikling i de to landene gjennom nettverksdannelse mellom kommuner, regioner, kunnskapsinstitusjoner og andre eksterne partnere. Prosjektet heter benefit4Regions, og dere kan lese mer om dette samarbeidet her: www.benefit4Regions.eu. Prosjektet er nå inne i sin avslutningsfase, men samarbeidspartnerne har allerede søkt om midler til å videreutvikle samarbeidet. Nøkkelordene i prosjektet har vært « Participation, learning and communication».

Leder av Med Hjerte For Arendal var invitert til å delta i en samtale-kafe med tittelen «Lokal medborgerskab på verdensplan». Flere spennende aktører bidro med erfaringer fra sine land. 

Vi ser frem til å samarbeide mer med Sønderborg kommune gjennom forskningsprosjektet «MEDSAM» som er finansiert av Forskningsrådet over FORKOMMUNE-programmet, og hvor Arendal kommune er prosjektsøker, i samarbeid med flere forskningsinstitusjoner og kommuner. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette forskningsprosjektet starter opp 1.august.

Her er noen glimt fra «Mini-folkemødet» i Tydal:
(Foto: Lisbeth Iversen)
Leder av Med Hjerte For Arendal takker for gjestfrihet og spennende samtaler i Sønderborg og Tydal, og ser frem til videre samarbeid med Sønderborg kommune.
Europeisk besøk fra  Erasmus+ prosjektet « Open Learning Venues» i Arendal.

I Nyhetsbrevet for april fortalte vi om Arendal Voksenopplærings deltagelse i det 2-årigeprosjektet Open Learning Venues finansiert gjennom Erasmus pluss-ordningen. Søndag til og med onsdag var deltagere fra prosjektet fra Polen, Tyskland, Spania og Portugal på besøk i Arendal. Prosjektet har som formål å dele god praksis og erfaring fra de ulike feltene de arbeider i med et særlig trykk på voksnes læring i et bredt perspektiv. Det ble minner for livet for alle involverte. Besøket startet med felles middag med gjestene søndag kveld, og samling i 4.etasje på Eurekabygget mandag morgen. Ordfører Robert Cornels Nordli tok varmt imot gjestene, sammen med rektor på Arendal Voksenopplæring, Lena Halvorsen, og prosjektteamet fra skolen. Med Hjerte For Arendal var invitert ved leder som fikk dele erfaringer fra samarbeidet i Arendal. Det ble besøk og lunsj hos BRA skole og Kirkens Bymisjon tirsdag utover dagen. Onsdag morgen startet med en litt ny variant av «Folk møter folk» og et seminar hvor en tidligere elev ved Arendal Voksenopplæring fortalte om sin vei til etablering av egen virksomhet. Det ble en sterk opplevelse både for dem som samtalte med nye mennesker og dem som deltok i seminaret. Kanskje er det varmen og rausheten på Arendal Bibliotek som berører oss alle, men ganske sikkert også det faktum at mennesker møtes, og så ser vi hva som skjer når samtalen og dialogen får sleppe fri! Det ble også besøk i co-workinghuset, «det levende huset» , i Torvgata 7 og i Skattkammeret i regi av Kirkens Bymisjon, før programmet fortsatte tirsdag ettermiddag og onsdag formiddag.

Vi gleder oss til å møte disse menneskene igjen ved en senere anledning. Vi håper det er mulig å videreutvikle samarbeidet, og kanskje kan Arendal få igangsatt et «Urban gardening»- prosjekt som vi ble veldig inspirert av å høre om fra dette prosjektet. Takk til Arendal Voksenopplæring for fantastiske dager, og for inspirerende og sterke møter mellom mennesker!
Del på Facebook
Tweet
Videresend til en venn
Copyright © 2019 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.