Copy


Nyhetsbrev juni

De unge viser vei!

Idretttsleiren 2019; Samarbeid, ungt lederskap, psykisk og fysisk helse og engasjement for Arendals fremtid!

Juni måned takker for seg, og vi har lagt bak oss en flott og innholdsrik måned i Arendal. Dette nyhetsbrevet har vi gitt til ungdommen….og vi ble ikke skuffet!
Her kan dere selv lese hva samskaping, medvirkning, tillit og ansvar, psykisk helse og bærekraft betyr for dagens ungdom, og hvordan de utvikler seg som ledere. Ungt lederskap og engasjement er gjort mulig ved at unge voksne, og ikke minst prosjektlederen på Idrettsleiren, Karete Johansen, med støtte fra mange aktører, våger å sleppe de unge til!

Portrettintervju
Stefan Pettersson Tverbakk


Frivillig leder på Idrettsleiren på Hove 2019


Stefan er frivillig leder på Idrettsleiren, og initiativtaker til å etablere et psykisk helse prosjekt på Idrettsleiren dette året. Nede på Hovestranda har han sammen med andre aktører etablert et spennende og innbydende område ved volleyball- banene. Når vi besøker Idrettsleiren finner vi avslappende «stol-senger» de unge selv samler luft i ved å løpe rundt i området med stor entusiasme, med «stol-sengene» blafrende i vinden. Det er hengekøyer og fruktdrinker, musikk, bademuligheter, og område for brettspill og kjempe- sjakkbrikker.

Mental helse ung, avdeling Agder, er en av aktørene som bidrar. Kors på halsen, en telefon-og chat- tjeneste i regi av Røde Kors har bodd på leiren hele uka, og var tilstede mandag-onsdag fra 18.00-21.00 i det flotte området.

Landsforeningen for psykisk pårørende, avdeling Agder, og Skolehelsetjenesten ved Helsesykepleierne og forebyggende team og familie team i Arendal Kommune var også Amedvirkende under leiren, sammen med
Kloa/ Kilden. I tillegg til dette bodde Aktiv for epilepsi på leiren hele uka, og var tilstede i området ved stranden mandag til onsdag på ettermiddags- og kveldstid. Arendal kommune og Med Hjerte For Arendal samlet innspill fra de unge til hva som gir dem håp i Arendal, og hva som gjør dem sinte. Temaene de unge tar opp, maler og skriver de på veggen eller benken som har stått i området, vil bli spilt inn til kommunens arbeid med samfunnsplanen. ArendalsUka deltok også én kveld på leiren.

I et område oppe ved hovedhuset er det en spennende installasjon, eller « innspillsvegg» hvor CoolArt samarbeid med Idrettsleiren, Med Hjerte For Arendal, Snakkes og Kloa omkring viktigheten av å la barn og unge ytre seg. De har hatt workshop med deltagere på dagtid mandag til onsdag, og sluttresultatet skal stilles ut under Arendals-uka. Som om ikke dette var et omfattende tilbud til de unge, har Stefan i tillegg invitert «Det Andre Teater» som har hatt workshop med deltagerne mandag og tirsdag på dagtid.

Vi finner frem til Stefan blant alle de unge leirdeltakerne og får omsider spurt ham hva som driver ham til å legge ned så mye arbeid frivillig?

Det som driver meg er mulighetene som ligger på en arena som Idrettsleiren, spesielt for å kunne jobbe med psykisk helse. Prosjektleder Karete Johansen har gitt rom og mulighet til å skape nye ideer. Da jeg er sykemeldt på grunn av en operasjon er det veldig fint å føle at jeg kan bidra med noe meningsfullt fremfor å se på serier hele dagen. Leiren har stadig utviklet seg i takt med det økende innspillet fra alle aktørene som er med og arrangerer Idrettsleiren. Det å få lov til å være med på å skape noe helt nytt og gjøre en forskjell er det som har vært drivkraften bak all innsatsen som frivillig.

Hvorfor er dette med folkehelse og spesielt mental helse så viktig for deg å få inn på en Idrettsleir?

Psykisk helse er noe som er utrolig viktig å ta på alvor blant barn og unge. Vi bruker utrykket ”generasjon presentasjon” om barn og unge i dag, og det ligger klart en sannhet i det. Spesiell påvirkningskraft har sosiale medier som legger føringer på hvordan man skal være og se ut. Når barn og unge prøver å leve i takt med de forventningene samfunnet stiller til dem, er det ikke rom for å utvikle seg. Derfor er det så viktig at vi som voksne tar dette med psykisk helse på alvor. Det er utrolig viktig å oppfordre til å prate om ting som ikke alltid er like lett å prate om, ikke kun legge opp til å prate om det som er forventet at man prater om.

Hva er bakgrunnen din? 

Jeg er oppvokst i Arendal og har jobbet i 5-6 år på en barnevernsinstitusjon, i tillegg holder jeg på med en bachelor i barnevernspedagogikk. Fra før er jeg utdannet personlig trener og har arbeidet mange år med det. Tidligere har jeg flere ganger deltatt som instruktør på Idrettsleiren. I tillegg har jeg arbeidet som gruppeleder for funksjonshemmede i Agder idrettskrets flere ganger.

Er ikke mental helse noe som skoler og foreldre bør jobbe spesielt med?

Absolutt! Det gjøres veldig mye bra i skolen, men grunnen til at jeg brenner litt ekstra for psykisk helse er nok på grunn av personlige grunner. Da jeg var yngre og umotivert til å gå på skolen, brukte skolen en mer truende metode for å få meg tilbake på skolebenken. Denne appellerte ikke til meg og gjorde meg mindre motivert. I tredje klasse på videregående var det en lærer som tok meg til side og spurte hvordan jeg egentlig hadde det. Jeg skjønte jo at bakgrunnen for samtalen lå i det høye fraværet mitt, men innfallsmåten han brukte for å nå gjennom til meg endret alt. Han valgte å se personen bak de høye fraværsfallene og finne ut hva det høye fraværet kom av, ikke gi meg en skjennepreken slik de andre gjorde. Takket være den samtalen klarte jeg å fullføre videregående. 
 
Som nevnt over gjøres det veldig mye bra i skolen, men min filosofi er at man må tørre å tenke mer forbyggende innenfor psykisk helse til og med utenfor skolen. Derfor mener jeg det er behov for nye arenaerhvor vi kan la de unge få snakke om sin egen psykiske helse. Det er mange som trenger å bli sett og som trenger oppfølging innenfor psykisk helse. Det er viktig å fokusere på psykisk helse også utenfor skolen, slik at barn og unge kan føle mestring også på andre områder enn utdanning, dermed er idrettsleiren en perfekt arena for dette. Idrettsleiren kan være et fint utgangspunkt for å finne rett hjelp for de som måtte trenge det.

Et stor « Beach-Party» og psykisk helse....hvordan henger det sammen? Er det en arena for et så stort og kanskje litt skummelt tema?

Ja det tror jeg. Vi kunne selvfølgelig ha satt oss inn i et bygg og pratet om psykisk helse, men da kan det igjen diskuteres hvor mange som faktisk hadde møtt opp. Ideen har egentlig vært å skape en litt kul hengeplass med gøye aktiviteter som tiltrekker seg deltakerne, samtidig som det er en tilstedeværelse av sterke faglige aktører som deltakerne blir nysgjerrig på. Forhåpentlig husker de også disse aktørene i etterkant av leiren, slik at terskelen senere er lavere for å kontakte disse dersom det skullevære behov for dette. 

Hvordan føler du at responsen på dette tilbudet og området har vært?

Responsen har vært kjempebra! Det har vært kø inn i området siden vi åpnet det på mandag, det er utrolig gøy å se. Baren vi har satt opp er også kjempepopulær, der vi serverer fine fruktdrinker og spiller musikk. Både på mandag og tirsdag solgte vi rundt 800 fruktdrinker til sammen til deltakerne på leiren. Vi har rett og slett fått en kjempebra respons som har skapt en utrolig positivitet blant oss og deltakerne. Aktørene har også gitt tilbakemelding på at de har opplevd mye nysgjerrighet fra deltakernes side.

Hvordan har du jobbet for å binde alt dette sammen, og hvordan har du opplevd samarbeidet med alle aktørene som har stilt opp her?

Det hele startet med litt drodling rundt hvordan vi kunne belyse psykisk helse. Vi begynte å kontakte aktører og fant frem til utrolig mange spennende aktører som vi i utgangspunktet ikke hadde tenkt på. Jeg startet med dette prosjektet rundt april, og hadde ikke på forhånd forventet at det skulle bli så bra som det faktisk har blitt. Mange vi har vært i dialog med har ikke hatt mulighet til å stille i år, men kunne gjerne tenke seg å møte neste år. Dette viser ikke bare hvor aktuelt dette er for deltakerne våre, men også hvor populært det har vist seg å være blant de ulike aktørene. Dette er et konsept jeg ønsker å jobbe videre med i årene som kommer. Vi jobber også med et spennende samarbeid med Barnekreftforeningen som vi håper å få til neste år. Dette er et landsdekkende tilbud for barn som har hatt kreft og som har blitt friskmeldte. Jeg tror dette kan være en veldig positiv opplevelse for disse barna gjennom å oppleve det positive og energiske samfunnet på idrettsleiren.

Det har vært en rekke politikere som har tatt turen ut hit. Hvordan føler du at de har opplevd dette initiativet du har tatt?

Jeg har fått veldig positive tilbakemeldinger på dette prosjektet og politikerne viser mye nysgjerrighet. Jeg opplever at de anerkjenner det som gjøres og måten vi tenker på, samt tar med seg filosofien vi bruker i vårt arbeid med barn og unge. Det er godt å se at arbeidet vi gjør blir satt pris på og tatt på alvor. Jeg oppfordrer politikerne til å se mulighetene som ligger i forebygging av psykisk helse. Det er viktig å tørre å tenke nytt, samt se de arenaene der barn og unge opplever mestring og kan bygge gode relasjoner, som igjen kan føre til godt arbeid. Min drøm for arbeidet fremover er at vi senker terskelen for- og tør å prate om psykisk hele.
Karete H. Johansen

Kan du si litt om hvilke muligheter de unge har her med tanke på idrett og aktiviteter?


Idrettsleiren tilbyr i år et bredt spekter av idretter for å vise barn at fysisk aktivitet kan være så mangt. Deltakerne kan i år velge mellom 35 idretter, alt fra boblefotball og terrengsykling til paragliding og windsurfing. Idrettsleiren ønsker å tilby noe for enhver smak og enhver type, for å vise at aktivitet også kan være andre ting enn typisk organiserte aktiviteter. I år har Idrettsleiren 850 deltakere, 144 instruktører og 62 frivillige.

Du har over tid jobbet med å utvikle unge ledere som utvikler og driver leiren sammen med deg. Kan du fortelle litt om hvordan dette er bygget opp?

De årene jeg har arrangert leir har jeg innsett at jeg aldri ville ha kommet i mål alene. På egenhånd fikk jeg aldri nok overblikk, dermed har jeg fått masse hjelp i form av tilbakemeldinger og engasjement fra ungdommen rundt hva som kan gjøres bedre. Disse tilbakemeldingene var helt annerledes enn de tilbakemeldingene vi fikk av foreldrene i leirledelsen, da de unge hadde et helt spesielt engasjement for leiren. Dette har ført til at jeg etter hvert har byttet ut foreldregenerasjonen med ungdomsgenerasjonen fordi jeg synes at de kommer med bedre råd og viser et engasjement som varer gjennom hele året.
 
Det er selvfølgelig veldig krevende å holde dialog med ungdommene gjennom hele året. De er unge og de har enda ikke prøvet og feilet så mye som oss voksne, dermed våger de å prøve, og vinner enda mer. Jeg fungerer litt som en rådgiver for de unge, ved å vise retning og gi tilbakemeldinger. Dersom jeg skulle bli nedstemt på en ide, overkjører jeg ikke ungdommen, men prøver heller å peke på de kritiske faktorene og støtte der jeg er redd for at det skal gå galt. Vi har møter gjennom hele året og mye dialog gjennom sosiale medier. Jeg ønsker at ungt lederskap blirsatt mer på agendaen, da ungdommen er fremtidens ledere. I tillegg opplever jeg at produktet bli mye bedre når en tar ungdommen med på beslutningene. 

Kan du gi noen eksempler på hvilke oppgaver de ulike lederne får ansvar for?

De har egentlig ansvar for alt. De unge lederne har ansvar for alt fra økonomi og cashflow, til innkjøp, sponsorat, design og håndverk og HMS sikkerhet, samt sosiale medier.
Dersom en kun plukker ut et par områder der en tenker at unge skal ha noen tanker om, blir det uinteressant for dem å være med i prosessen. Med en gang vi inkluderte dem i alle ledd i prosessen ble det mye større engasjement og gnist i de unge. Ved å inkludere de unge i alt som skal gjøres viser vi at vi tar dem seriøst og har tillitt- samt forventinger til dem. En slik inkludering bidrar til en større ansvarsfølelse slik at de har tro på at de kan ivareta sine arbeidsoppgaver. De to første årene jeg arrangerte leir merket jeg at jeg kontrollerte for mye, dermed stod ikke engasjementet like sterkt, og de unge tok bare halvveis ansvar. Med en gang de ble inkludert og tatt mer seriøst, ble engasjementet noe helt annet.

Dere har også fått støtte til å arrangere Idrettsleiren. Hvem er de økonomiske støttespillerne?

I år er våre økonomiske støttespillere Arendal Kommune, Gjensidigestiftelsen, Sparebanken Sør, Bakehuset, Obs, Los, Trollaktiv, Colorline, Adax, Umbro, Agderposten og Arendal bryggeri. Økonomiske støttespillere gjør at vi kan være litt mer fri i tankegangen og våge litt mer, noe jeg tror har vært avgjørende for at Idrettsleiren har blitt så bra i år. Med økonomisk støtte i bakhånd er det større sjansefor at en tar mer risikable beslutninger som viser seg å være akkurat det leiren trenger for å vokse og forbedre seg. Altså har vi råd til å feile, noe som er avgjørende når det kommer til nyskapning. Idrettsleiren hadde ikke vært mulig å arrangere uten gode støttespillere, vi er helt avhengig av både offentlig og privat støtte. Spesielt har de største støttespillerne gjort at vi kunne ta et stort skritt videre innen nyskapning. Fra Arendal Kommune har vi fått utviklingsmidler som gjør at vi har råd til å prøve og feile. Det setter vi utrolig stor pris på.

Hvordan blir sikkerheten ivaretatt med så mange barn og unge deltagere?

Sikkerheten blir ivaretatt bedre enn noen gang tidligere. I år har vi fire politibetjenter som oppholder seg på leiren. Disse har utarbeidet egne sikkerhets- og beredskapsplaner. I tillegg har de vært i møter med alt av nødetater. Vi har også nattevakter som går kontinuerlig og patruljerer de to campområdene, dette gir er sterk trygghetsfølelse.

Hva ser du av muligheter for de neste årenes Idrettsleirer?

I år har idrettsleiren nådd nye høyder med tanke på de ulike idrettene vi nå tilbyr. Antall deltakere har siden i fjor økt med 150 personer. Så lenge vi blir heiet på et jeg sikker på at vi kan utvikle Idrettsleiren til å bli endra bedre og enda større i fremtiden! Det som er viktig for oss er at leiren vokser i et tempo som er trygt og sikkert. 

Min drøm for Idrettsleiren er at det ikke skal være noen grenser i positiv retning for hvem man kan samarbeide med, samt få organisasjoner og frivillighet til å se hvordan vi kan gjøre hverandre gode. Tidligere tenkte jeg at det var dumt å profilere andre organisasjoner og slippe andre til i frykt for at de skulle ta for mye plass slik at Idrettsleirens merkevare ble svekket. Men i ettertid har jeg sett at slik er det ikke, derimot løfter vi hverandre og ofte opplever i at resultatet blir bedre gjennom slike samarbeid. Drømmen er rett og slett at alle gode krefter som vil barn og unge godt skal komme sammen og jobbe for dette. På lang sikt håper jeg at vi beveger oss mer over i et festivalpreg. Jeg tror vi vil nå frem til flere unge da mange har gode relasjoner til dette. En dag kan vi kanskje kalle oss Idrettsfestivalen. Jeg ønsker også et større fokus på kunst og kultur, samt et større fokus på psykisk helse i årene fremover. Jeg ønsker at det skal oppstå en kompetansebase rundt Idrettsleiren med fokus på ungt lederskap, i tillegg til at instruktørene føler de sitter igjen med en god følelse og gode erfaringer.

Har du en oppfordring til politikerne?

Spill på lag med oss! Jeg utfordrer politikerne til å vågeå tenke stort, samt våge å gi ungdommen en reell innflytelse. Når det kommer til nyskapning er det også viktig å fokusere på å videreutvikle det som fungerer bra slik at det kan blir enda bedre, man trenger ikke alltid finne opp kruttet på nytt igjen. Ved å støtte Idrettsleiren har vi mulighet til å utvikle oss og bli enda bedre, slik at enda flere barn og unge har lyst til å delta.
 
Tore Wagner & Julia Elise Haugland

Julia Elise Haugland har fått i oppgave å samle innspill fra ungdommen her på Idrettsleiren til de pågående arbeidet med Samfunnsplanen i samarbeid med Arendal av Arendal kommune og Med Hjerte For Arendal.

Hva har en benk med fastbygd bord, og to vegger i kryssfiner med Samfunnsplanen å gjør?

Både benken og veggene er et forsøk på å samle innspill fra de unge på en litt annen måte. Istedet for å få barn og unge til å svare på lange og kompliserte spørsmål når detkommer til bærekraft, ville gi dem litt enklere rammer og uttrykke seg på. Jeg satt meg i deres posisjon og tenkte på hva som ville fanget min oppmerksomhet da jeg var ung. Vi kom fram til at vi ville gjøre noe litt annerledes, nemlig å la de unge utrykke seg usensurert gjennom å skrive på disse to veggene. På den ene kan man skrive hva som gjør en sint ved Arendal, og på den andre kan man skrive hva som gir en håp ved Arendal. Når prosjektet er ferdig skal vi lakkere benken slik at vi får samlet innspillene, og at det blir et kult sted folk har lyst til å sitte rundt og snakke om i etterkant av prosjektet.

Hva er din bakgrunn, og hvorfor har du valgt å gi de unge tusj, maling og malerpensler, for å si hva du mener?

Jeg går på en skole som heter Kaospilotene, som er en lederskapsskole i Aarhus i Danmark. På denne skolen lærer jeg om prosess og prosjektledelse, og det er nettopp derfor jeg gjør denne typen arbeid. Jeg kom tilbake til Arendal fordi jeg har bodd her i seks år og tidligere gått på skole her. Jeg har også deltatt på Idrettsleiren som ung, og jeg husker dette som en svært god opplevelse der en får litt friere tøyler under kontrollerte omgivelser. Jeg har selv opplevd å være ung her i Arendal, og jeg mener vi bør fokusere på å la unge utrykke sin mening politisk. Måten en uttrykker seg politisk kan skje på mange forskjellige måter.

Hvordan kommer dere i kontakt med de unge?

Det er mange som kommer bort og viser interesse når de ser at det står andre deltakere og maler på en vegg. Sånn sett er det enkelt å forklare oppgaven og sette dem i gang. Så er det andre deltakere som er litt mer reserverte og som vi må lokke litt til oss for å vekke interesse. Det har blitt stilt spørsmål rundt det å skrive hva som gjør en sint ved Arendal. Mange har reagert på dette og tatt et skritt tilbake og virkelig tenkt seg om nå som de får lov til å skrive noe som gjør dem sinte. 

Vi ser dere har noen gode karameller her. Frister det noen ungdommer til å komme med innspill?

Første dag hadde vi mye godteri her som trakk til seg mange av deltakerne, men vi merket etterhvert at vi ikke trengte godteriet som et lokkemiddel allikevel fordi maleprosjektet i seg selv vekket nok interesse til å komme bort.

Hva er de viktigste temaene som blir spilt inn?

De mest nevnte tingene når det kommer til sinne dreier seg mye om miljø og forsøpling, samt skolerelaterte ting som mengden lekser og mobbing. Dette viser at barn og unge i dag er utrolig aktiverte og reflekterte. Hvis en gir dem muligheten til å utrykke seg på forskjellige måter, så kommer de til å gripe den.

Er dette noe dere kan tenke dere å bli med på igjen, og hvorfor?

Hele konseptet med å snakke med de som kommer til å vokse opp de ti neste årene er utrolig viktig for utviklingen av samfunnsplanen. Dette gir unge som ikke har stemmerett eller like stor innflytelse og mulighet til å spille inn på den nye samfunnsplanen.

Hva er det som gjør dere sinte med Arendal, og hva gir dere håp?

En ting som gjør meg sint er bussene. Jeg bodde tidligere på Narestø og bussmulighetene er veldig dårlige i dette området, slik at jeg alltid var avhengig av at noen kunne kjøre meg. I tillegg er det blitt dyrere å ta buss. Det som gir meg håp er hvor miljøbevisste de unge er. Jeg synes det er utrolig gøy å se hvor innflytelsesrike de faktisk er. Mitt ønske til politikerne er at man skal være ambisiøse og tenke helhetlig og virkelig lytte til det som blir sagt om miljø.

Med Hjerte For Arendal takker for innsatsen for felleskapet så langt, og ønsker dere alle en hjertevarm sommer, hvor dere enn måtte befinne dere!
 
Del på Facebook Del på Facebook
Tweet Tweet
Videresend til en venn Videresend til en venn
Copyright © 2019 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.