Copy

Bijgaand ontvangt u een eerste 'Veenbrief' van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur. De bodemdaling in de iconische laagveenlandschappen van Nederland krijgt steeds meer aandacht. En terecht. Klimaatverandering, transitie van de landbouw, biodiversiteit, funderingsproblemen en CO2-uitstoot komen in deze gebieden allemaal samen. Als 'kind van het veen' maak ik mij hier al jaren druk over, maar zie ik tegelijkertijd ook kansen voor adaptieve landschappen met nieuwe kwaliteiten.
 

Veel kijk- en leesplezier gewenst!

Documentaire VEEN

Op 9 maart j.l. was het eerste deel te zien van de documentaire VEEN op NPO2. In de documentaire van regisseur Halbe Piter Claus (Fryslân DOK) wordt ingezoomd op de problematiek in het Friese veenweidegebied, die grotendeels exemplarisch is voor de overige veenweidegebieden in ons land. In de docu ga ik in op onder andere de specifieke (geo)hydrologische opgaven in het laaggelegen veen. Dichter Jan Kleefstra verbeeldt zijn zorgen in prachtige klankkleuren. Om terug te kijken klik hier >>>

Deel 2 is te zien op 16 maart a.s. om 15.30 uur op NPO2.


Veenstrategie It Fryske Gea

De afgelopen maanden heb ik mogen werken aan een 'Veenstrategie' voor de provinciale natuurorganisatie It Fryske Gea. Hoe kan je de positie en waarde van unieke natuurgebieden (veelal Natura 2000) in het laagveenlandschap versterken? Via een lezing, excursie en workshop is toegewerkt naar een strategie die enerzijds helpt om beheerplannen te actualiseren en anderzijds de specifieke rol van It Fryske Gea in het Friese laagveenlandschap verduidelijkt.


Bodemdaling Alblasserwaard

Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur werkt momenteel aan een ‘Ontwerpend onderzoek bodemdaling Alblasserwaard’. In opdracht van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart is een team bestaande uit Peter de Ruyter, Daniëlle Hollants (Atelier des Hollants), Arjan Karssen (bureau Arjan Karssen) en fotograaf Hans Peter Föllmi aan de slag met een visie op het iconische landschap van de Waard. Vanuit de opgaven en kansen voor bodem, hydrologie en landbouw zal een wenkend perspectief worden geschetst in nauw overleg met agrariërs, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer e.a. Het onderzoek maakt deel uit van een grotere studie naar de veenweideproblematiek en bodemdaling in het Groene Hart als geheel. Bouwstenen uit de studie op het hogere schaalniveau zullen worden getest en verdiept voor de Alblasserwaard. Een prachtige én urgente opdracht om aan te werken!

Het ontwerpend onderzoek wordt begeleid door een kernteam van de Provincie Zuid-Holland, onder leiding van Harm Veenenbosch (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit).


Copyright © Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur All rights reserved.


Our mailing address is:
info@peterderuyterlandschap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur · Zonnelaan 45 · Haarlem, Nh 2012 TB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp