Copy

Landschapspijn genomineerd als 'Woord van het jaar'

View this email in your browser

Het woord 'landschapspijn' is door Van Dale genomineerd als woord van het jaar 2016 in de categorie politiek. Het woordenboek 'De Dikke van Dale' omschrijft de betekenis van het woord als: 'Weemoedig gevoel dat iemand overvalt als hij constateert dat een vertrouwd landschap onherstelbaar is veranderd door verkaveling, bebouwing, industrialisering e.d.'

Het woord is dit jaar voor het eerst gebruikt door trekvogelecoloog en waddenonderzoeker Theunis Piersma in het voorwoord van mijn boek 'Vloeiend landschap, over de toekomst van het Friese landschap'. Hij beschrijft daarin de teloorgang en afbrokkelende schoonheid van het Friese landschap; 'Normaal ga je naar de dokter, maar waar kun je heen met landschapspijn?'

Stemmen op het woord van het jaar kan nog tot 19 december a.s. via deze link.

Foto 'Hallum - bedrijventerrein' door Hans Peter Föllmi uit het boek 'Vloeiend landschap'

Copyright © 2016 Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp