Copy

Bijgaand ontvangt u de achtste 'Veenbrief' van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur. Een extra editie die volledig is gewijd aan het winnen van de Anita Andriesenprijs 2021.

Veel kijk- en leesplezier gewenst!

Anita Andriesenprijs voor veenatelier Places of Hope

Het Veenatelier van Places of Hope is de winnaar van de Anita Andriesenprijs 2021, de provinciale prijs voor ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Vertegenwoordigers van het veenatelier ontvingen vrijdag 18 juni j.l. bloemen en een bedrag van €10.000,- om een maatschappelijke activiteit te organiseren uit handen van gedeputeerde Douwe Hoogland.

Het gekozen thema voor 2021 was 'ontwerpkracht'. Uit de inzendingen volgden twee genomineerden: De visie op de toekomst van de Boschplaat (Staatsbosbeheer) en het Veenatelier (Places of Hope), onderdeel van Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De jury heeft unaniem gekozen voor het Veenatelier, vanwege de maatschappelijke impact en de stuwende rol van het ontwerpende onderzoek; Het veenatelier heeft andere toekomstbeelden voor het Lage Midden van Fryslân voorstelbaar gemaakt". Of zoals Hanna Lára Pálsdóttir van het Ministerie van BZK zei bij de uitreiking van de prijs in Weidum; 'Het praten met elkaar en niet over elkaar heeft taboes doorbroken en de urgentie van de complexe opgave in ons laagveenlandschap bespreekbaar gemaakt'.

Klik hier voor het volledige juryrapport. Voor een artikel in de Leeuwarder Courant klik hier. Voor een item op Omrop Fryslân radio, klik hier.

Het Veenatelier is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK door Jandirk Hoekstra (atelierleider), Peter de Ruyter (hoofdontwerper), Atelier des Hollants, Buro Sant & Co, Wageningen Economic Research, PBL, Living Lab natuurinclusieve landbouw, Provincie en Wetterskip Fryslân met inbreng en medewerking van vele anderen. De resultaten van het veenatelier en de doorwerking zijn opgenomen als extra hoofdstuk in de tweede, herziene druk van het boek 'Vloeiend landschap, over de toekomst van het Friese landschap'.

Voor mij is het een prijs met extra betekenis, omdat ik de Friese gedeputeerde Anita Andriesen (1957 - 2008) nog persoonlijk heb mogen kennen. Bij de opening van Atelier Fryslân in november 2008 hield zij een gloedvol betoog - in het Bildts - over de kwaliteiten van het Friese landschap, maar stond ze ook nadrukkelijk stil bij de bedreigingen; ‘Het Friese landschap, het Friese goud wordt doffer en doffer. We hebben visie en daadkracht nodig om het weer te laten blinken’.


Twitter
Website Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur
Email
Copyright © Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur All rights reserved.


Our mailing address is:
info@peterderuyterlandschap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur · Zonnelaan 45 · Haarlem, Nh 2012 TB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp