Copy

Nyhedsbrev
G/F Fredenshøj

 

Tema-møde om klimatilpasning på Skolen ved Sundet, mandag den 30. januar, kl. 19:00 i Biologilokalet.

TEMA-MØDE OM KLIMATILPASNING 

Husk, at der mandag afholdes tema-møde om klimatilpasning på Skolen ved Sundet. På mødet præsenteres udseende og placering af regnvejrsbede, og der svares på spørgsmål.

Klima-tilpasningsprojektet, som finansieres og udføres af HOFOR, skal forberede grundejerforeningerne G/F Fredenshøj og G/F Landlyst på det ændrede regnvejrsmønster, som truer ejendom og ejendele.

Den konkrete løsning som projekteringsselskabet Orbicon sammen med bestyrelserne for grundejerforeningerne lægger op til, udformes med regnvandsbede og træer. Overfladevand fra veje og fortove bliver ledt til faskiner/bassiner under regnvandsbedene og vandet bliver forsinket før det ledes videre til kloakken.

Forslaget skal godkendes på Generalforsamlingen den 27. februar (hos Fredenshøj), men inden da afholdes tema-mødet på ”Skolen ved Sundet”, mandag den 30. januar 2017, kl. 19:00-20:30, Biologilokalet. På mødet har de fremmødte grundejere mulighed for at se et udkast til løsning og placering af regnvejrsbede. Specielt grundejere med ejendomme på de berørte veje; Fredenshøj Alle, Livornovej, Marsalavej og Mantuavej, anbefales at møde frem, da der er mulighed for at komme med kommentarer og gå i dialog med projekteringsselskabet Orbicon om den løsning, som bliver lagt frem.

Se det foreløbige materiale om klimatilpasning til den kommende generalforsamling, på foreningens hjemmeside - her.

 

 
Indkaldelse til Generalforsamling er udleveret til grundejerne. Vær opmærksom på at datoen er ændret til den 27. februar. Materialet til generalforsamlingen ligger på foreningens hjemmeside, her.
Skiltningen i forbindelse med bumpene på Italiensvej undrer. Var det ikke tænkt som en "kys-og-farvel" zone? Trafikudvalget vil forsøge at få en forklaring på skiltningen.
FB G/F Fredenshøj
E-mail
Hjemmeside


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
G/F Fredenshøj · Italiensvej og nabolag · København S 2300 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp