Copy
View this email in your browser

INDKALDELSE TIL EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ved G/F Fredenshøjs Ordinære Generalforsamling 2023, var der et punkt om vedtægtsændring på dagsordenen. For endelig godkendelse kræves bekræftelse på en ekstra ordinær generalforsamling. Denne finder sted lørdag den 18. marts, kl. 13:00 - 14:00 på Skolen ved Sundet, Drengesalen!

På den ordinære generalforsamling den 27. februar blev det oprindelige forslag modereret efter debat - og herefter sat til afstemning og vedtaget. Jf. vedtægterne indkaldes der herefter med 8 dages varsel til ekstra-ordinær generalforsamling for endelig vedtagelse.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Vedtægtstilføjelse, genfremsættelse, forslag fra bestyrelse

Ordlyd i vedtægtsændringsforslag:

"§ 5: Enhver grundejer har pligt til at sikre foreningens private fælles veje, fortove og pladser mod beskadigelse f.eks. i forbindelse med byggeri, midlertidig opmagasinering af byggevarer og evt. levering af andre varer mv. Kørsel, parkering og standsning på fortov er ikke tilladt ej heller med ét hjulsæt. Den, der påfører skade på foreningens offentligt tilgængelige arealer, fortove, vejareal og fællesområder, som ikke kan henføres til almindelig slitage, er erstatningsansvarlig overfor foreningen."

Numre på øvrige paragrafer i vedtægterne tilpasses efter evt. endelige godkendelse på ekstraordinær generalforsamling.

Du kan finde referat og materialer fra den ordinære generalforsamling ved at følgende nedenstående link.

Download materialer her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for G/F Fredenshøj

Kenneth, Ian, Camilla, Peter og Fredrik (Illustration v. Henrik Taarnby)

Facebook
Website
Email
Ønsker du at ændre eller afmelde dig e-mails/nyhedsbrev fra G/F Fredenshøj?
Du kan opdatere dine præferencer her eller du kan eventuelt afmelde dig her.
 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
G/F Fredenshøj · Italiensvej og nabolag · København S 2300 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp