Copy

Nyhedsbrev
G/F Fredenshøj

 

Vores naboer G/F Landslyst har, ligesom vi, godkendt klimatilpasningsprojektet. Næste step er at nedsætte et fælles træudvalg. To kandidater har meldt sig fra vores forening. Læs mere nedenfor.
 KANDIDATER TIL TRÆUDVALG FUNDET 

Efter maj måneds nyhedsbrev, har to grundejere fra G/F Fredenshøj, Sune Frølund og Hanne Horne Thomsen meldt sig til at deltage i træudvalget. Udvalget kommer med forslag til hvilket type træ, som bliver en del af klima-tilpasningsløsningen på vejene Mantuavej, Marsalavej, Livornovej og Fredenshøj Alle.

Træudvalget vil have deres første møde i løbet af august måned sammen med deltagere fra vores naboer G/F Landlyst, som har det største areal af vej. Udvalget skal indstille trævalg til  bestyrelserne i løbet af efteråret. Som omtalt i tidligere nyhedsbrev, så skal udvalget overveje valg af træsort ud fra følgende kriterier:
  • Højde/drøjde – træerne skal have en passende højde og drøjde i forhold til fortovenes/vejenes bredde, så det er muligt at passere på fortovet og så det ikke skygger for meget i vores haver. Det vurderes at være maksimalt i højde med de nye lygtepæle.
  • Træerne skal ikke bære giftige bær/frugter/blade
  • Forskønnelse – træerne skal medvirke til generel forskønnelse af vores veje
  • Samlende indtryk for vores kvarter, som for eksempel et særligt smukt løv, eller smuk blomstring
Hvis du vil genopfriskes på det der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling hos G/F Fredenshøj omkring klimatilpasning, så kan du læse det på foreningens hjemmeside: www.fredenshoej.dk - hvor det godkendte generalforsamlings-referat og projektkort for klimatilpasning ligger.

Klimatilpasnings-projektet vil tidligst kunne starte i første halvdel af 2018, måske senere, alt efter hvorledes HOFOR vælger at prioritere de godkendte projekter i København.

 
Husk at, du som grundejer skal være opmærksom på at fjerne ukrudt fra fortov og mellem kantsten og asfalt. G/F Fredenshøj har en asfaltaftale med NCC. Men det er den enkelte grundejers ansvar at ukrudt ikke ødelægger belægningen.
FB G/F Fredenshøj
E-mail
Hjemmeside


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
G/F Fredenshøj · Italiensvej og nabolag · København S 2300 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp