Copy
View this email in your browser
 
                                                                                  EDITIE 9 april 2020

Beste <<Voornaam>>,

'Onder druk wordt alles vloeibaar' is een uitspraak die nog nooit zo van toepassing was als nu. Intussen is iedereen min of meer gewend aan de corona-situatie. Er wordt druk geïnventariseerd hoe werkzaamheden die nu on hold staan of bemoeilijkt worden, alsnog door kunnen gaan. Onderzoeken naar nieuwe toepassingen voor geregistreerde geneesmiddelen en andere manieren om het coronavirus te bestrijden of om patiënten te behandelen worden in recordtempo beoordeeld en opgestart. Het ministerie van I&W heeft zelfs een spoedregeling voor het verlenen van vergunning voor GGO onderzoek opgesteld. Allemaal goed nieuws, maar we zijn er helaas nog niet. 

In deze nieuwsbrief: 

  • ACRON & partners zetten zich in voor het Nederlandse klinisch onderzoek
  • SDV in lock down - of zijn er mogelijkheden? 
  • Hoe is toestemming tot deelname geregeld bij een niet aanspreekbare patiënt? 
  • Belangrijke wijzigingen in de planning voor 2020 en 2021

Wij wensen je veel gezondheid toe in deze verontrustende tijd. 

de ACRON

PS: Heb je iets dat je graag met de ACRON wilt delen? Laat het ons weten en stuur het naar info@acron.nl

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen, en wil je 'm zelf graag als eerste ontvangen? Schrijf je dan meteen in via deze link! 

Van het bestuur
Is remote SDV een optie?

ACRON en Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen overleggen met IGJ over veilige mogelijkheden

Door Caroline Eilering

Beste allen,

Na de eerste schok als gevolg van de coronacrisis zijn velen van ons keihard aan het werk om lopend onderzoek onder de huidige omstandigheden zo goed en veilig mogelijk door te laten gaan. Daarbij ondervinden we allemaal veel hinder van het ontbreken van de mogelijkheid om remote SDV uit te kunnen voeren.
 
Op dit moment verwijst de CCMO naar de IGJ. Om te voorkomen dat de IGJ wordt overspoeld met vragen over remote SDV zijn de ACRON en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen gezamenlijk als centrale partij namens de industrie in contact getreden met de IGJ om de mogelijkheid van het toestaan van remote SDV onder de huidige bijzondere omstandigheden te bespreken. Belangrijke argumenten daarbij zijn o.a. de patiëntveiligheid tijdens klinisch onderzoek en het Nederlandse klinisch onderzoek in zijn algemeenheid.  
Lees verder
Nieuws uit het veld
Reactietermijn DCRF-enquête impact COVID-19 op klinisch onderzoek verlengd
De reactietermijn op de enquête die door de DCRF is uitgestuurd, bedoeld om de impact van COVID-19 op het klinisch onderzoek in Nederland in kaart te brengen en richtlijnen te harmoniseren, is verlengd tot dinsdag 14 april 12.00 uur

Heb je de link naar de enquête niet ontvangen, maar wil je deze wel invullen? Dan kun je de link naar de online enquête opvragen bij het DCRF secretariaat (zie onder).  

De enquête werd vrijdag 3 april uitgestuurd aan DCRF partners ACRON, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, het Platform Onderzoekersnetwerken, Patiëntenfederatie Nederland en de NVMETC, met het verzoek de vragenlijst verder binnen de koepel te verdelen. In overleg met de bij DCRF aangesloten koepels NFU, STZ en de Federatie Medisch Specialisten is ervoor gekozen om de professionals die betrokken zijn bij klinische zorg nu niet te belasten met de vragenlijst. 
Vraag de enquête-link hier aan!
Toestemming observationeel onderzoek COVID-19 patiënten in spoedsituaties: hoe is dit geregeld? 
Coreon, een samenwerkingsverband van onderzoekers, werkt aan een herziening van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. Juist nu is dit heel actueel, in het kader van onderzoek naar COVID-19. De kerngroep die de gedragscode praktisch voorbereidt, heeft een kort statement uitgebracht onder welke voorwaarden observationeel onderzoek in spoedsituaties is toegestaan. 
Lees verder
Nieuws uit Europa
ACRON levert input voor update sponsor-richtlijn Europese Commissie

Door Bart Scheerder

Op Europees niveau wordt er hard gewerkt aan éénduidige richtlijnen voor het uitvoeren van klinisch onderzoek ten tijde van COVID-19. Met regelmaat volgen de updates over de richtlijnen elkaar op en daarin komt steeds meer naar voren dat een aantal belangrijke knelpunten rondom de voortgang van reeds lopend onderzoek moeten worden geadresseerd. De belangrijkste knelpunten nu zijn de distributie van geneesmiddelen binnen trials en het kunnen uitvoeren van monitor werkzaamheden met in het bijzonder aandacht voor SDV op afstand.

Lees verder
Agenda
Als gevolg van COVID-19 zijn er een aantal aanpassingen en verschuivingen gedaan in de ACRON agenda. 
  • De ACRON voorjaarsbijeenkomst van 9 juni wordt omgezet in een online bijeenkomst. ACRON leden ontvangen hierover nog bericht. 
 
  • Het ACRON jubileumsymposium dat stond gepland voor 27 oktober in Naturalis in Leiden is verplaatst naar
    DONDERDAG 11 FEBRUARI 2021 
DCRF Jaarcongres 2020
UITGESTELD
Oude datum: 30 september 2020
NIEUWE DATUM: 4 NOVEMBER 2020

NVFG ClinOps dag 2020
UITGESTELD
NIEUWE DATUM: 7 OKTOBER 2020
 
Copyright © 2020 ACRON, All rights reserved.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen, en wil je 'm zelf graag als eerste ontvangen?
Schrijf je dan meteen in via deze link! 


Heb je een vraag? Neem dan direct contact met ons op via:
www.acron.nl/contact
info@acron.nl


Wil je deze nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen? Klik dan hier: unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ACRON · Pelmolenlaan 2 · Woerden, Utrecht 3447 GW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp