Copy

Nieuwsbrief juli 2020

Vergroting plantweerbaarheid bij bladbespuitingen


Na een warme droge periode in het voorjaar hebben we nu alweer enige tijd te maken met een ander weertype dat groeizaam is, maar ook zorgt voor een hogere schimmeldruk van o.a. echte meeldauw in diverse gewassen.
Door het toevoegen van een aminozuur-rijke bladmeststof en/of plantversterker kan de ziektedruk aanzienlijk onderdrukt worden.

Ons advies is om bij de bladbespuitingen de plantaardige bladmeststof
OPF 7-2-3 (5L/ha.) + Fulvic-25 (1,5L/ha.) toe te voegen.

Een bladbemesting is erg effectief, en kan door verschillende systemen door de plant worden opgenomen. Hierdoor is een plant te helpen in tijden van droogte, hoge ziektedruk- en stress. Op onze website geven we hier uitleg over: www.phc.eu/bladbemesting
 
Plantversterking in combinatie met de fungicide strategie

Het advies in de gangbare teelt is om chemie af te wisselen en te combineren met plantversterking. Door deze combinatie wordt de gewasweerbaarheid sterk verhoogd en zal de ziektedruk aanzienlijk lager zijn.

Bladvlekken en bacterieproblemen


Momenteel zien we een sterk verhoogde druk van bacterievlekken in Prunus laurier en Prunus lusitanica. Door het opnemen van de biostimulant OLF-Ag in de spuitstrategie van bacterievlekken- en bacterievuur-gevoelige gewassen, kan de plantweerbaarheid aanzienlijk worden verhoogd. Bij een beginnende aantasting kan deze strategie voorkomen dat de aantasting doorzet.

In preventieve strategie:
Bij hoge druk:
Bij hoge druk of aantasting in de buurt is het advies om een korte interval van 5-7 dagen te hanteren.
Extra calcium voor celstevigheid 
Om het blad extra hard te maken kan Natural Green (1,5-2 kg/ha.) aan de strategie worden toegevoegd. Natural Green bevat een hoog gehalte calcium (79%) in gemicroniseerde vorm. Deze calcium is door het blad opneembaar en zorgt daarmee voor extra celstevigheid en kleuring van het gewas.

Zetting en kwaliteit van beshoudende heesters

Een goede zetting en kwaliteit in de bes zijn van groot belang in gewassen die geteeld worden om de sierwaarde van de bes zoals Gaultheria, Skimmia reevesiana, Callicarpa, Ilex meserveae en Ilex verticillata. In deze gewassen kan de zetting en vastheid van de bes, kleuring en houdbaarheid worden vergroot door het inzetten van het product Colortect.
Bloeifase: Afrijpingsfase:
  • Colortect 1,5 kg/ha. 2 weken voor afleveren/snij
  • Colortect 1,5 kg/ha. 1 week voor afleveren/snij
*In lang doorbloeiende gewassen is het verstandig met een interval van 3 weken gedurende de bloeiperiode een bespuiting met Colortect (1,5 kg/ha.) in te zetten.
Voor vragen of een advies op maat neem contact op met Stefan Even:

Stefan Even
Teeltadviseur

s.even@phc.eu
+31 (0)6 - 5327 0424
@PHC_PlantHealthCure
www.phc.eu
Facebook
Copyright © 2020 Plant Health Cure BV, All rights reserved.

Plant Health Cure BV
Veldweg 7 Oisterwijk
5061 KJ Nederland


Hier kunt u aangeven hoe u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 contact voorkeur aanpassen  of  afmelden voor de nieuwsbrief