Copy

Nieuwsbrief 22 januari 2020

Onderhoud bodemleven in de winterperiode 


In de winterperiode kunnen nog diverse handelingen worden uitgevoerd in de najaarsaanplant en vaststaande teelten, om de bodemgezondheid en beschikbaarheid van nutriënten richting komend groeiseizoen te optimaliseren. Dit kan door het strooien van een gift TerraPulse (400-500 kilo per hectare). Hiermee wordt een breed scala aan bodemschimmels, -bacteriën, -streptomyceten, sporenelementen en fulvine aangebracht die direct effect hebben op plantweerbaarheid, groei en wortelontwikkeling. 
 
Biovin Granulaat heet nu TerraPulse
Omdat het product méér is dan enkel Biovin in granulaat-vorm, is de naam gewijzigd naar ‘TerraPulse’. Naast Biovin bevat TerraPulse Fulvine (een natuurlijke chelator) en essentiële micro-organismen. Daarnaast is TerraPulse rijk aan natuurlijke mineralen. TerraPulse is Skal gecertificeerd en binnenkort leverbaar in bigbags en in zakken van 20 kg.
 
Een gift TerraPulse in vaststaande teelten in de periode najaar tot het vroege voorjaar zorgt voor een stimulans van het bodemleven. Daardoor wordt o.a. de afbraak van infectiebronnen als blad- en snoeiafval versneld, waardoor de druk van diverse ziekten en plagen afneemt.
 

Proef kweken zonder chemie bij Delphy Boskoop


In 2019 is een praktijksituatie nagebootst met 2 strategieën, beide met PHC producten. De eerste is een doormengstrategie, waarbij de toevoegingen Biovin poeder, OPF granulaat en Mycorrhiza’s in de potgrond zijn doorgemengd. De tweede is een strategie waarbij alleen vloeibare bemesting met OPF is uitgevoerd en rhizosfeer bacteriën en schimmels met Compete Plus zijn aangebracht. De producten worden getest in de teelt van Prunus, Acer, Picea en Ilex.

Nu het groeiseizoen is afgelopen is een wortelbeoordeling uitgevoerd waarbij gekeken is naar wortelintensiteit, kwaliteit en gezondheid. We kunnen concluderen dat de objecten waar de producten Biovin poeder, OPF granulaat en Mycorrhiza’s zijn ingemengd (rechts op onderstaande foto`s) er in alle 4 gewassen bovenuit springen.

Bekijk hier de onderzoekssamenvatting en het behandelschema
 
 
Mycorrhiza toepassen bij aanplant

In zowel de vollegrond als containerteelt is het in veel gewassen van meerwaarde om bij de aanplant Biovin en mycorrhiza’s toe te voegen. Dit zorgt voor een betere weggroei, betere wortelkwaliteit, hogere plantweerbaarheid én een sterke vergroting van de opnamecapaciteit van water en nutriënten (ca. 700%).

Het afgelopen jaar hebben we weer veel ervaringen opgedaan in zowel de containerteelt als vollegrondsteelt met mycorrhiza’s. De toepassingswijze en het daarbij behorende product is veelal afhankelijk van de situatie. Om een richtlijn te geven staan hieronder de mycorrhizaproducten en de diverse gebruiksmogelijkheden:
  • Miniplug: Doormengen in potgrond, doseren in plantgat
  • Mycordip: Wortelgoed dompelen
  • TreeSaver Transplant: Plantgat dosering
  • VA Cocktail: Plantgat dosering
  • VA-PWI: Plantgoed dompelen, vloeibaar toedienen op oppotmachine/op plantmachine of in plantgat
  • Injectable: Injecteren in potten/vollegrond, vloeibaar toedienen op oppotmachine/op plantmachine of in plantgat
Op onze website leest u alles over Mycorrhiza
Voor vragen of een advies op maat kunt u contact op nemen met Stefan Even:

Stefan Even
Teeltadviseur

s.even@phc.eu
+31 (0)6 - 53 27 04 24

Agenda


Bio-Beurs – Dé biologische vakbeurs | 22 en 23 januari - Zwolle
De Bio-beurs is de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de biologische landbouw, voeding, cosmetica en techniek. Proef biologisch tijdens culinaire demonstraties, raak geïnspireerd via inhoudelijke workshops, ontdek de nieuwste productinnovaties, bekijk de laatste ontwikkelingen in de mechanisatie en kom alles te weten over omschakelen. Wij heten u graag welkom op stand 128.

Spuitlicentie verlenging | 10 februari - Opheusden
AR-Plant / Van Tuijl Boomkwekerij, door Stefan Even

Spuitlicentie verlenging | 12 februari - Berkel-Enschot
CLTV Boomkwekerij, door Stefan Even
 
 
 
@PHC_PlantHealthCure
www.phc.eu
Facebook
Copyright © 2020 Plant Health Cure BV, All rights reserved.

Plant Health Cure BV
Postbus 103
Oisterwijk, 5060 AC
Nederland


Hier kunt u aangeven hoe u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 contact voorkeur aanpassen  of  afmelden voor de nieuwsbrief