Copy

Nieuwsbrief september 2020

De toegevoegde waarde van mycorrhiza


Mycorrhiza is een schimmelsoort die samenwerkt met planten door zich te verbinden met de plantenwortels. Hierdoor wordt de opnamecapaciteit van de plant tot 700% groter. Dat is de reden dat gekoloniseerde planten veel beter bestand zijn tegen bijvoorbeeld droogte of gebrek aan voeding. Op pure zandgrond is de samenwerking tussen schimmel en plant van essentieel belang: het water moet vaak van diep gehaald worden en door uitspoelen zijn zandgronden van nature arm in voeding.
Op armere gronden vinden we meer mycorrhiza-ontwikkeling dan op vruchtbare grond. Dit komt omdat de plant op zeer vruchtbare gronden alle voedingselementen in zijn directe wortelomgeving aantreft, en minder hoeft te ‘zoeken’. 

Voordelen voor glastuinbouw 
Wat is het voordeel voor de glastuinbouw, met bijvoorbeeld conventionele (substraat)teelten met de hogere eC waarden? Daar zien we dat plantenleveranciers de schimmel blijven inmengen omdat het de plantkwaliteit verhoogt. De behandelde planten hebben een ‘levensverzekering’ en presteren beter dan niet-gekoloniseerde planten, zeker in uitdagende teeltomstandigheden.

Onderzoek levert voordeel op


PHC doet doorlopend onderzoek naar de interactie tussen plant en bodem, en hoe mycorrhiza de teelt kunnen optimaliseren. Zo concluderen wij dat mycorrhiza schimmels die in teelt tot stand zijn gekomen, de planten in de opvolgende teelt kunnen koloniseren, zonder dat deze laatste zelf behandeld zijn. Dus hoeft alleen de eerste teelt geïnoculeerd te worden en hebben planten in de volgende teelten profijt van de blijvende mycorrhiza.

Een goede start is essentieel. Het is belangrijk om mycorrhiza op de juiste manier toe te passen, want hoogkwalitatieve mycorrhiza-sporen producten zijn kostbaar en verspilling is ongewenst. Ons laboratorium is gespecialiseerd in het maken van chroma en mycorrhiza kolonisatie analyses, zodat we uw bodem kunnen onderzoeken en de samenwerking met plantenwortels kunnen aantonen.

Bodemverbetering met TerraPulse

Met TerraPulse wordt de bodem sterk verbeterd. TerraPulse bevat 70% echte humus en de nodige bodembiologie die zorgt voor een betere bodemstructuur en voor beter watervasthoudend vermogen. Ook het afbraakproces van organisch materiaal in de bodem wordt door TerraPulse blijvend versterkt.

De ontwikkeling van de bodem kan worden uitgedrukt in een Chroma-analyses: Een methode om de algemene toestand van de bodem vast te stellen. 
Een gezonde bodem is een bodem waarin de 3 belangrijkste parameters (fysisch, chemisch en biologisch) goed op orde zijn. Een gezonde bodem is in staat zelf de pH te reguleren, heeft een losse structuur (onder invloed van bodemleven) en bevat veel organische stof in de vorm van humus, waardoor de bodem genoeg vochtvasthoudend vermogen heeft. Deze eigenschappen worden in een Chroma-analyse beoordeeld.

Een voorbeeld van een Chroma-analyse, voor en na behandeling met TerraPulse:
Controle
PHC

In de twee chroma’s hierboven is de ontwikkeling van de bodem door TerraPulse toepassing inzichtelijk: alle parameters zijn verbeterd: bodemvruchtbaarheid, doorluchting en toestand van het bodemleven.

De Terrapulse is eind februari aangebracht, tegelijk met het toepassen van mycorrhiza. In september worden alle analyses naast elkaar gelegd, zodat ook het effect op bijvoorbeeld wortelknobbelaal kan worden vastgesteld. En nog belangrijker: de teelt verloopt naar grote tevredenheid van de klant. Dit kan worden ondersteund door de chroma analyse die verbetering ook echt inzichtelijk maakt.
Voor vragen of een advies op maat kunt u contact opnemen met:

Menno Kamphuis
m.kamphuis@phc.eu
+31(0)6 3071 7143
@PHC_PlantHealthCure
www.phc.eu
Facebook
Copyright © 2020 Plant Health Cure BV, All rights reserved.

Plant Health Cure BV
Veldweg 7 Oisterwijk
5061 KJ Nederland


Hier kunt u aangeven hoe u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 contact voorkeur aanpassen  of  afmelden voor de nieuwsbrief