Copy

Nieuwsbrief augustus 2020

Verbeterde vruchtkwaliteit dankzij ColorTect


De oogst van fruit komt snel dichterbij. Fruittelers worden beloond voor kleur, hardheid, smaak, achtergrondkleur en uitstalleven. Door een toepassing met ColorTect, kunt u deze eigenschappen nog verder verbeteren.
ColorTect is een residu-vrije harpinemeststof die calciummobilisatie stimuleert en het afrijpingsproces versterkt. Wanneer ColorTect wordt toegepast, worden de suikerproductie en kleur verbeterd. Door de calcium-mobilisatie naar de vrucht neemt de hardheid toe en verloopt de afrijping trager. Hierdoor blijft de achtergrondkleur groener, en kunnen er meer omzettingsprocessen plaatsvinden in de vrucht, waardoor deze meer smaak en suiker zal bevatten.

Advies: 3 en 2 weken voor oogsttijd 2 kg ColorTect per ha. toepassen.
 • Hogere stresstolerantie
  Harpine-eiwitten vergroten de stresstolerantie en activeren het afweersysteem. Bij een goede fotosynthese en werking van huidmondjes is de plant beter in staat om warmte- en zonnestress te reguleren. De plant groeit langer door, breidt de suikerproductie uit en heeft dus meer energie beschikbaar voor de vrucht.
 • Betere kleuring 
  ColorTect zorgt voor een betere kleuring doordat de fotosynthese wordt versterkt. Kleuring is een proces gedreven door temperatuur en fotosynthese. Daarom is het belangrijk ColorTect toe te passen bij goede weersomstandigheden en voldoende instraling. Bij beperkte instraling zal vooral de achtergrond kleur verbeteren en zorgt Colortect nog steeds voor een betere hardheid en smaak.
De met ColorTect behandelde peren laten een betere rood-kleuring en sterkere achtergrondkleur zien. De Behandelde vruchten bevatte 18% meer calcium en de hardheid lag 5% hoger dan de controlegroep.

Proef: PC Fruit - Kleuring Peren (Fred) | Rapport beschikbaar op aanvraag
 • Tragere afrijping
  ColorTect veroorzaakt een vertraagde ethyleenvorming in de vrucht, waardoor het loslaten van de vrucht uitgesteld wordt en dus de mogelijke oogstmomenten toenemen. Dit betekent dat de vruchten langer blijven hangen en tot een maximale uitgroei komen. Ook de hoeveelheid oplosbare suikers kan zo worden vergroot.
 • Betere hardheid
  De combinatie van harpine, specifieke mineralen en fulvine in ColorTect versterkt de opname en mobilisatie van calcium en verbetert transport van mineralen naar de vrucht. De verplaatsing van calcium naar de celwanden van de vrucht zorgt voor een betere hardheid en structuur. Deze structuur en hardheid van de cellen vormen een belangrijke basis voor een goede bewaring.
De met ColorTect behandelde groep appels bevat 30% meer vruchten binnen A2 kwaliteit. De hardheid van deze behandelde vruchten lag 6% hoger, de brix waarde 4% hoger en het zetmeel 1,5% hoger.

Proef: PC Fruit - Kleuring Appels (Braeburn) | Rapport beschikbaar op aanvraag
In de praktijk
In een praktijkdemo met Elstar appels was na een korte ULO-bewaring geen noemenswaardig verschil in vruchtrot waar te nemen. Echter, na 4 weken in mechanische koeling bleken in het onbehandelde object toch veel slechtere appels te zitten, ondanks het identieke afspuitschema voor oogst. 
Voor vragen of een advies op maat kunt u contact op nemen met Raymond Notermans.

Raymond Notermans
Teeltadviseur

r.notermans@phc.eu
+31 (0)6 - 1210 5526
@PHC_PlantHealthCure
www.phc.eu
Facebook
Copyright © 2020 Plant Health Cure BV, All rights reserved.

Plant Health Cure BV
Veldweg 7 Oisterwijk
5061 KJ Nederland


Hier kunt u aangeven hoe u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 contact voorkeur aanpassen  of  afmelden voor de nieuwsbrief