Copy
Beste relatie,

In de huidige situatie wordt veel plantmateriaal wat bestemd is voor verkoop, versnipperd en ingewerkt in de bodem. In sommige gevallen kunnen er tijdelijk geen nieuwe planten gepoot worden en komen kasbodems kaal te liggen. Helaas brengt dit de bodem in slechtere conditie. In deze nieuwsbrief een aantal mogelijkheden om uw bodem in crisistijd gezond te houden.
De afbraak van organisch materiaal
Rauw organisch materiaal wordt door biologie langzaam omgezet tot humus in verschillende stappen. Schimmels, bacteriën en macrofauna (bijv. wormen) zijn de eerste spelers die aankomen bij uw net-ingewerkte planten en gaan deze via hun spijsvertering converteren naar meer plantbeschikbare elementen. Deze ‘halffabrikaten’ worden vervolgens via een langdurig biologisch proces omgevormd tot echte humus; de meest stabiele en rijke vorm van organisch materiaal.
In de onverstoorde natuur gebeurt dit constant maar in de kas, met snelle teelten en weinig doorspoeling zijn de omstandigheden anders. Om dit toch te bereiken, moet de grond blijvend geoculeerd worden met de juiste biologie en de bodem ook fysisch en chemisch in topconditie zijn. Biovin en Terrapulse zijn hierin essentieel. Biovin is een zeer humusrijke bodemverbeteraar, waarin de bacteriën en schimmels zitten die uw rauwe organisch materiaal converteren. Strooi 1000kg/ha Biovin en de aanwezige streptomyceten en andere biologie zullen uw planten spoedig in de bodem doen opgaan, om de voeding voor een volgende teelt te gaan vormen.
Bodem revitalisatie middels groenbemester
Het leeg laten van uw bodem zal uw bodem gegarandeerd in slechtere conditie brengen. Met hun wortelexudaten zijn planten de motor van het bodemproces. Zonder wortelexudaten kan biologie niet leven, en op hun beurt kan de biologie de bodem niet voeden en verrijken. Daarom is het gebruik van groenbemesters gedurende de winter, als er geen hoofdgewas staat, vrijwel geheel ingeburgerd in de akkerbouw. De glastelers zien normaal geen kans voor het zaaien van zo’n groenbemester omdat er in de kas altijd geproduceerd kan worden, maar deze overbruggingsperiode kan nu worden gebruikt voor het revitaliseren van de bodem.

Een groenbemester brengt onder meer de volgende voordelen:
  • Betere waterdoorlaatbaarheid
  • Betere zuurstofuitwisseling
  • Hoger organische stofgehalte
  • Betere potentie voor bodem- en wortelbiologie
  • Onkruidonderdrukking
  • Betere doorwortelbaarheid voor volgend gewas

PHC adviseert twee typen groenbemester, afhankelijk van uw situatie:
  1. Sudangras (sorghum) brengt snel veel organische massa, is geschikt voor kortere teeltduur (vanaf 1-2 maanden), behoeft geen bemesting en zeer weinig water, stimuleert mycorrhiza ontwikkeling. Proces: Zaaien, water naar behoefte, na 1-2 maanden hakselen en onderfrezen
     
  2. Breed mengsel voor goede doorworteling en een breed bodemleven, diepe doorworteling maar minder organische massa door langere teeltduur (normaliter buiten 5-7 maanden, in de kas 3-5 maanden). Goede soorten in zo’n mengsel zijn o.a. Engels raaigras, gele mosterd, japanse haver, zomerwikke. In de markt zijn vele groenbemestermengsels verkrijgbaar, wij kunnen u op aanvraag verwijzen naar leveranciers van hoogkwalitatieve mengsels.

Deze maatregelen leiden tot hogere bodemvitaliteit. Een investering in uw bodem en in uw productiegewas, voor na de overbruggingsperiode. Als teler bent u grotendeels afhankelijk van de bodem waarop uw productieteelt groeit. Daarom adviseren wij u, zeker als uw kas leeg komt te staan, deze periode aan te grijpen om u te versterken voor de toekomst.

Voor vragen of een advies op maat kunt u contact op nemen met Menno Kamphuis.

Menno Kamphuis
Teeltadviseur

m.kamphuis@phc.eu
+31 (0)6 - 3071 7143
@PHC_PlantHealthCure
www.phc.eu
Facebook
Copyright © 2020 Plant Health Cure BV, All rights reserved.

Plant Health Cure BV
Postbus 103
Oisterwijk, 5060 AC
Nederland


Hier kunt u aangeven hoe u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 contact voorkeur aanpassen  of  afmelden voor de nieuwsbrief