Copy

Nieuwsbrief 31 januari 2020

Extra inzicht met een Chroma-analyse


Een goed gevoede bodem is belangrijk voor een succesvolle aanplant. Stalmest en compost worden onder invloed van bodembiologie omgezet tot organische stof, en vervolgens tot humus. Dit kan alleen wanneer de noodzakelijke biologie aanwezig is.
Met een reguliere bodemanalyse is moeilijk te achterhalen of de juiste bodembiologie in uw bodem aanwezig is. Een chroma-analyse biedt hierover meer inzicht. De vorm, kleur en texturen van de Chroma geven informatie over de beschikbare stoffen én over de activiteit van het bodemleven. Het beeld laat de diversiteit en beschikbaarheid van mineralen zien en het afbraakproces van de organische stof (humificatie).
Om de bodembiologie op weg te helpen wordt bij voorkeur in het najaar of in de winter een bodemversterker toegepast. De bodem kan gedurende de winter de compost en stalmest verwerken, en beschikbaar maken voor de planten die in het voorjaar gaan groeien. TerraPulse voegt de biologie toe om het proces van humusvorming in gang te zetten, een proces wat gedurende de winter al plaatsvindt.
Ervaring uit de praktijk
Wanneer de grond geen humusvorming laat zien, is niet de juiste biologie aanwezig, ook al is de biologische activiteit goed. Bij de teler in onderstaande chroma-analyse (links) is te zien dat er nagenoeg geen humusvorming aanwezig is (aan het einde van de donkere punten, rood omcirkeld).

Na het toepassen van TerraPulse (500 kg/ha) is het bodemleven geactiveerd en is de bodem weer gaan werken. Het volgende jaar was dit terug te zien in betere opbrengsten. De nieuwe chroma (rechts) en bodemanalyse bevestigen dit.

Bent u benieuwd naar de beschikbare stoffen en de activiteit van het bodemleven in uw bodem? U kunt een Chroma-analyse aanvragen door contact op te nemen met teeltadviseur Raymond Notermans.
Rhizosfeer is essentieel bij aanplant

Fruitbomen worden vaak met naakte beworteling aangeleverd. Hierdoor missen ze de rhizosfeer, het natuurlijke beschermschild rond de wortelen. Deze blijft immers achter op de kwekerij wanneer de bomen worden gerooid. Vaak worden bomen ook nog in de koeling bewaard om ze te planten bij de juiste omstandigheden.
De bomen komen verstoord bij u op het erf en moeten in een “vreemde” grond weer aarden. Een flinke aanslag voor de boom. Wanneer de bodem een onbalans in de bodembiologie heeft (pathogenen) zullen veel bomen moeilijker aanslaan, zeker wanneer de klimatologische omstandigheden ook tegenwerken. Dit kan ook op lange termijn effect hebben, denk bijvoorbeeld aan Pear Decline, die al sluipend de boom aantast.
Door kunstmatig de naakte wortels te voorzien van rhizosfeer worden veel problemen voorkomen. Door het gebruik van Mycordip Universeel wordt een rhizosfeer aan de naakte wortel toegevoegd waardoor de aanslag van bomen onder juist moeilijke omstandigheden aanzienlijk wordt verbeterd.

Advies: 1 zakje Mycordip Universeel (425 gr) in 25-50 liter water - Voor 500 2jr bomen.
Voor vragen of een advies op maat kunt u contact op nemen met Raymond Notermans: 

Raymond Notermans
Teeltadviseur

r.notermans@phc.eu
+31 (0)6 - 12 10 55 26
@PHC_PlantHealthCure
www.phc.eu
Facebook
Copyright © 2020 Plant Health Cure BV, All rights reserved.

Plant Health Cure BV
Postbus 103
Oisterwijk, 5060 AC
Nederland


Hier kunt u aangeven hoe u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 contact voorkeur aanpassen  of  afmelden voor de nieuwsbrief