Copy

Nieuwsbrief 8 april 2020

Aanplant nieuwe bomen


Door de lange, natte winter moeten veel bomen nog geplant worden. U heeft maar één kans om de aanplant goed te doen. De noodzaak en het nut van Mycorrhiza samen met wortelbiologie wordt de laatste jaren steeds vaker onderzocht. Deze proeven en demo’s tonen het nut van bodembiologie keer op keer aan.

Help uw bomen op weg
De aanslag van bomen wordt sterk verbeterd door de naakte wortels kort te dompelen in Mycordip Universeel. Als bomen al geplant zijn kunt u de aanslag en weggroei sterk verbeteren door het injecteren van Injectable Universeel 2.0. Dit kost wat meer tijd, maar het voordeel is dat u het kunt uitvoeren op een tijdstip dat het u schikt. Het injecteren van Injectable Universeel 2.0  is ook zéér geschikt voor het revitaliseren van oudere en zwakke bomen.

Dosering:
  • Dompelen: 1 zakje Mycordip Universeel (425 gr) in 25-50 l water (voor 500 bomen)
  • Injecteren:  1 zakje Injectable Universeel (200 gr) in 200 l water (voor 100 bomen)*

    *links en rechts van elke boom 1 liter injecteren op 20 tot 25cm diep.
    Gebruik hiervoor de PHC injectielans.
Bevorder de omzetting
Om organisch materiaal en beschikbaarheid van stikstof te realiseren, adviseren wij om na het planten TerraPulse (100 gr/m2) over de zwartstroken te strooien. Deze hoogenergetische bodemverbeteraar bestaat uit o.a. Biovin, steenmeel en Fulvic25. Fulvic maakt de mineralen beter beschikbaar en ontzout de bodem wanneer deze te zwaar is of met zoute champost bemest is. Steenmeel levert extra mineralen die op lichte zandgrond een grote meerwaarde leveren.
Demo plantgatbehandeling

Het product Substrado van Den Ouden Groep is een goede fruitbomengrond die is voorgemengd met Biovin van PHC. Substrado kan zowel in het plantgat als over de zwartstrook verwerkt worden.
In 2018 -2019 is een demo aangelegd in Proeftuin Randwijk om een aantal producten te vergelijken. In onderstaande tabel de resultaten van deze demo, met de opmerking dat een plantgat proef na één groeiseizoen niet definitief kan worden beoordeeld. De impact van de behandeling is pas na 4-5 jaar waar te nemen. Desondanks laat de toepassing van Substrado al mooie resultaten zien.
 
Mineralen vrijmaken met Fulvic25

Het komt vaak voor dat mineralen als calcium, ijzer of fosfaat veelvuldig aanwezig zijn in de bodem, maar niet beschikbaar voor de boom. Fulvic25 maakt kat-ionen, en dus ook ijzer, beter opneembaar.

Bekijk hier de tussentijdse proefresultaten 'Bevordering IJzeropname in perenteelt'

Dosering:
2 x10 liter Fulvic25 per ha zwartstrook, toepassen vanaf april / mei vóór regen. Wanneer fertigatie mogelijk is de toepassing opdelen in 4 momenten, maandelijks 5 liter per ha fertigeren, te starten in april.
OLF Fe - Organisch ijzer

OLF Fe is een nieuw product wat een hoge mate van organisch ijzer bevat. Middels de natuurlijke uitvloeiing van deze organische ijzer wordt deze gemakkelijk in de wortelomgeving gebracht. Tekorten in de bodem kunnen op deze wijze heel effectief worden aangevuld. OLF Fe is goed oplosbaar en eenvoudig middels fertigatie en onkruidspuit op de zwartstrook aan te brengen. Het product is uitermate geschikt om middels bladtoepassing ijzergebrek op te heffen. Naast ijzer bevat dit product ook mangaan, magnesium en calcium. OLF Fe is absoluut niet verstoppingsgevoelig (vergelijkbaar met Fulvic25)

Meer informatie over OLF Fe
Voor vragen of een advies op maat kunt u contact op nemen met Raymond Notermans:

Raymond Notermans
Teeltadviseur

r.notermans@phc.eu
+31 (0)6 - 12 10 55 26
@PHC_PlantHealthCure
www.phc.eu
Facebook
Copyright © 2020 Plant Health Cure BV, All rights reserved.

Plant Health Cure BV
Postbus 103
Oisterwijk, 5060 AC
Nederland


Hier kunt u aangeven hoe u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 contact voorkeur aanpassen  of  afmelden voor de nieuwsbrief