Copy

Nieuwsbrief 15 april 2020

Bladvoeding voor goede uitloop en herstel

De laatste weken hebben veel planten geleden onder de vorst  en  de schrale drogende omstandigheden. Het toepassen van bladvoeding heeft een sterk ondersteunende functie om de beschadigde planten door deze moeilijke periode heen te trekken. Er is immers op dit moment nog weinig aanvoer door de wortels. Veel planten, met name bladverliezende planten, zijn in de eerste groeifase aangewezen op hun reserves.
OPF 7-2-3 is momenteel de meest aangewezen bladvoeding om nu toe te passen ter ondersteunig van de beschadigde plantcellen. Deze bladvoeding bevat het hoogste gehalte aan plantaardige aminozuren die als planteigen bouwstenen, zonder veel energie, beschadigde cellen kunnen herstellen en nieuw te vormen weefsel  kan genereren. Juist bij droog en schraal weer is deze bladvoeding wel opneembaar! OPF vloeibaar stinkt niet, en schrikt bijen dus niet af.
Advies: OPF 7-2-3 (3-5 L per hectare) + Fulvic-25 (1,5 L per hectare)

Optimaliseren aanslag jonge aanplant

Bij de aanplant in zowel de vollegrond als containerteelt is het met het oog op een weerbaar en klimaatbestendig gewas van grote meerwaarde mycorrhiza’s toe te passen. Planten welke met mycorrhiza geplant worden slaan daardoor makkelijker aan en kunnen droge zomers zoals de afgelopen jaren beter doorstaan.

Het afgelopen jaar zijn weer veel positieve ervaringen opgedaan met mycorrhiza’s in diverse gewassen. Zowel in de container- als in de vollegrondsteelt zijn met mycorrhiza’s duidelijk zichtbare resultaten behaald. Verschillen uitten zich veelal in een verbeterde wortelkwaliteit, intensiteit en plantgezondheid. Zo hebben we in de containerteelt een beduidend betere wortelontwikkeling waargenomen in onder andere Choisya en Lavendula, gewassen waarin zich in de praktijk regelmatig problemen voordoen met uitval. Ook in de vollegrond zien we in diverse gewassen duidelijk zichtbare effecten van een mycorrhiza toepassing op aanslag en wortelontwikkeling.
Links: reguliere PHC bemestingsstrategie / Rechts: PHC doormengstrategie
Gewas: Ilex crenata ‘Dark Green’

Bekijk hier de complete onderzoekssamenvatting
Er zijn voor iedere teelt mogelijkheden om mycorrhiza’s toe te passen. Zo kan dit in zowel de vollegrond- als containerteelt toegepast worden in vloeibare vorm en als granulaat, afhankelijk van gewas en inpassing in het bedrijfsproces.

Neem voor een advies op maat contact op met onze teeltadviseur Stefan Even

PHC Analyses

Chroma analyse
Om inzichtelijk te maken hoe de bodemgezondheid er op dit moment voorstaat kan aan de hand van een grondmonster een chroma analyse gemaakt worden. Deze analyse geeft een meer algemeen beeld van de kwaliteit en vitaliteit van een bodem
Een aantal parameters worden hierin gemeten, zoals de kwaliteit en conditie van de organische stof, humificatie, de bodemstructuur, de vochthuishouding en het bodemleven. Wanneer u bezig bent met het verbeteren van uw bodemgezondheid en weerbaarheid is dit een mooie methode om inzicht te verkrijgen in het effect van uw inspanningen. 
Mycorrhiza analyse
Wanneer u werkt met mycorrhiza’s, of hiermee van plan bent te gaan werken kunt u ter ondersteuning gebruik maken van een mycorrhiza analyse. Deze analyse geeft de actuele kolonisatie van mycorrhiza’s op plantenwortels weer. Aan de hand hiervan kunt u de effecten van een toepassing op de plantenwortel monitoren.
Alle analyses worden door het eigen lab van Plant Health Cure uitgevoerd.
 
Voor vragen of een advies op maat kunt u contact op nemen met Stefan Even.

Stefan Even
Teeltadviseur

s.even@phc.eu
+31 (0)6 - 53 27 04 24
@PHC_PlantHealthCure
www.phc.eu
Facebook
Copyright © 2020 Plant Health Cure BV, All rights reserved.

Plant Health Cure BV
Postbus 103
Oisterwijk, 5060 AC
Nederland


Hier kunt u aangeven hoe u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 contact voorkeur aanpassen  of  afmelden voor de nieuwsbrief