Copy

Nieuwsbrief 13 maart 2020

Beste relatie,

Als gevolg van de grote hoeveelheid regen is er nog nauwelijks bemest. De schurftbestrijding is al begonnen terwijl het versnipperen van snoeihout niet eerder mogelijk was. Al met al weer een zeer bijzondere start van een nieuw seizoen.

Vragen over OPF 11-0-5 (OPF Granulaat)
We krijgen vragen over de werking van OPF 11-0-5. Deze vragen gaan aan de ene kant over het tijdig beschikbaar komen van N en aan de andere kant over de uitspoeling van de stikstof uit de OPF 11-0-5. Temperatuur, vocht, en aanwezigheid van bodembiologie beïnvloeden de afgifte van stikstof en andere elementen in OPF. Gemiddeld komt stikstof voor de helft vrij binnen 2 tot 4 weken. De rest volgt in de aansluitende 6 tot 8 weken.

Op basis van de praktijksituatie kan een inschatting worden gemaakt over het te verwachten effect van een bemesting met OPF Granulaat. Het onvoldoende vrijkomen van mineralen wordt veroorzaakt door droogte, ondermaatse bodembiologie, gebrek aan zuurstof en lage temperatuur.

Onderstaande grafiek laat de afgifte van stikstof zien. De resultaten komen uit Belgisch onderzoek en is uitgevoerd bij een bodemtemperatuur van 15 graden en 50% water in de grondporiën. (OPF = groene lijn)
 
Minerale stikstofvrijzetting door de onderzochte organische meststoffen, uitgedrukt als percentage van de totale stik-stofinhoud van de meststof. De meting voor Viano op dag 15 werd als onbetrouwbaar beschouwd en uit de analyse weggelaten.

Conclusie: De afgifte van stikstof uit OPF verloopt gemiddeld aanmerkelijk stabieler. De stikstof in OPF granulaat is voor 99% organisch gebonden in de vorm van aminozuren waardoor:
  • De stikstof uit OPF granulaat niet uitspoelt.  
  • De stikstof langer beschikbaar blijft, en dus effectiever is.
Al met al is daarmee OPF granulaat een betrouwbare stikstofbron, met een hoog rendement voor uw teelt.

De 50 kg stikstof die voor de bloei in de bomen moet komen hoeft niet alleen van de OPF te komen. Een aanvulling met drijfmest als de grond berijdbaar is kan zorgen voor een aanvullende bron van mineralen en stikstof.

Dosering: 250-400 kg per ha zwartstrook, afhankelijk van aanvullende toepassing van drijfmest ruim voor de bloei.

Meer lezen over de voordelen van OPF? Bekijk het kennisartikel op onze website
Verbeterde vorstbescherming met Frostect 2.0
Door het vroeg ontwikkelen van de bomen is het vorstrisico veel groter dan in een 'laat' seizoen. Het afgelopen jaar leek de werking van FrosTect op sommige percelen niet te voldoen aan de verwachtingen. PHC heeft deze signalen diepgravend onderzocht en geconcludeerd dat het ontbreken van voldoende Calcium de werking van FrosTect kan beperken. FrosTect heeft een bewezen hogere effectiviteit door de toevoeging van Natural Green micro-calcium. Hierdoor is de werking van FrosTect niet meer afhankelijk van de hoeveelheid calcium in de fruitbomen. Deze verbeterde versie van FrosTect noemen wij FrosTect 2.0.
Hoe werkt Frostect 2.0?
De harpine-eiwitten in FrosTect 2.0 zetten de nieuwe gevormde cellen in de bloem en vruchtbeginsel aan tot het activeren van het immuunsysteem. Calcium is nodig in dit proces. Stoffen als jasmonzuur, salicylzuur en fosforzuur zorgen voor een hogere mineralendichtheid in de cel (zouten), waardoor de celinhoud tot -4/-5 graden vorst kan verdragen. Beschadigde cellen worden hersteld door het afweer-mechanisme.

Dosering: twee dagen (40-48 uur) voor verwachte vorst 1,5 kg per ha FrosTect 2.0 toepassen. Bij opnieuw nachtvorst binnen 3 dagen volstaat herhalen met 1 kg/ ha.
Voor vragen of een advies op maat kunt u contact op nemen met Raymond Notermans:

Raymond Notermans
Teeltadviseur

r.notermans@phc.eu
+31 (0)6 - 12 10 55 26
@PHC_PlantHealthCure
www.phc.eu
Facebook
Copyright © 2020 Plant Health Cure BV, All rights reserved.

Plant Health Cure BV
Postbus 103
Oisterwijk, 5060 AC
Nederland


Hier kunt u aangeven hoe u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 contact voorkeur aanpassen  of  afmelden voor de nieuwsbrief