Copy

Nieuwsbrief September 2020

Voorbereiding voor een succesvolle teelt van 2021


Richting het einde van de oogst van 2020 moeten we alweer vooruit kijken naar de volgende teelt. De meeste akkerbouwers werken al met groenbemesters om aaltjesproblemen op te lossen. Schimmels en bacteriën geven aaltjes en bijvoorbeeld ritnaalden geen kans door deze al in een vroeg stadium op te eten. Wat veel telers niet weten is dat de Brassica-soorten (waaronder mosterd en rammenas) de sporen van mycorrhizaschimmels kapot maken. De reden hiervoor is dat ze concurrentie ondervinden van de wortelstelsels die wél met mycorrhiza groeien. Zelfs een percentage van 5-8% Brassica in een zaadmengsel kan al gauw 50% van de dekking van het gewas uitmaken. Gebruik daarom mengels met veel soorten, behalve Brassica. 

Heeft u last van een specifiek aaltje en is er een plantensoort waarop deze specifiek vermeerdert? Laat deze soort dan ook uit de groenbemester. Het is even puzzelen maar het betaald zichzelf terug in een gezonde bodem en een sterke start van 2021!
Leven brengen in de grond
Als het gaat om een betere bodem en gezondere planten, zijn mycorrhiza’s onmisbaar. Een gezonde bodembiologie is essentieel voor gezonde gewassen. Deze is weerbaar tegen aantastingen, heeft een hogere droogtebestendigheid en gaat efficiënter met meststoffen om.

Mycorrhiza-schimmels hebben tijd nodig om op gang te komen. Om op tijd te zijn voor het volgende seizoen adviseren wij nu groenbemesters te zaaien mét mycorrhiza-sporen en specifieke wortelbacteriën. Daarmee komt het opvolgende hoofdgewas in een gespreid bedje te liggen.

Lees alles over Mycorrhiza

Mycorgran is een granulaat van natuurlijke oorsprong, wat zowel mycorrhiza’s en wortelbacteriën als een kleine hoeveelheid Fulvic25 bevat. Mycorgran is eenvoudig toe te passen en kan direct door het zaad gemengd worden. Het vergroot de wortelmassa, verbetert de bodemstructuur en is toepasbaar op iedere grondsoort.

Het is aan te raden om naast de toepassing van MycorGran om extra Fulvic25 bij te spuiten. Fulvic zorgt ervoor dat mineralen in de bodem beter beschikbaar worden voor de planten. Deze Natuurlijke, 100% oplosbare chelator bestaand uit fulvine en humine verkregen uit het Nederlandse drinkwater.

Wilt u daarnaast nog een flinke boost geven aan het bodemleven, dan is het strooien van TerraPulse het geëigende middel. Deze bodemversterker, bestaand uit humus, sporenelementen en Fulvine, geeft een energierijke start voor bodemversterking en gezonde plantengroei. Bijkomend voordeel: wanneer u TerraPulse toedient, kan de eerder genoemde Fulvic25 achterwege gelaten worden.
Voor vragen of een advies op maat kunt u contact op nemen met Johan Middelkamp:

Johan Middelkamp
Teeltadviseur

j.middelkamp@phc.eu
+31 (0)6 - 2360 4130
@PHC_PlantHealthCure
www.phc.eu
Facebook
Copyright © 2020 Plant Health Cure BV, All rights reserved.

Plant Health Cure BV
Veldweg 7 Oisterwijk
5061 KJ Nederland


Hier kunt u aangeven hoe u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 contact voorkeur aanpassen  of  afmelden voor de nieuwsbrief