Copy

Nieuwsbrief 18 maart 2020

Beste relatie,

In deze tijd, waarbij we elkaar minder fysiek kunnen ontmoeten, is communicatie extra belangrijk. Daarom zullen we vaker kleine items met u delen, om u op de hoogte te houden van hoe wij de tuinbouw helpen verduurzamen.

PHC zet in op weerbaarheid op plantengebied, maar voor u als mens geldt ook dat voldoende inhoudsstoffen (vitaminen, mineralen, sporenelementen) en het minimaliseren van stress het immuunsysteem ondersteunt. Vanuit PHC wensen wij de tuinbouw, waarbij de sierteelt momenteel bijvoorbeeld hard getroffen wordt, heel veel sterkte toe!
 

Onderzoek en het toepassen van kennis

Veel telers hebben de wens om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te brengen. Het veranderen van een controlemodel naar een adaptiemodel valt echter niet mee. De telers die succesvol biologisch of bio dynamisch telen, denken vaak in ‘regeneratief’ bodembeheer: Ècht kijken naar bodem en plant, en daar maximaal in investeren om later letterlijk de vruchten te plukken. Want een tuinbouwbodem staat nooit stil; er is altijd sprake van een spiraal naar boven of naar beneden.
 

Nu het succes van investeren in deze regeneratieve teeltmethoden en weerbaarheidsverhogende producten breder bekend wordt, raken steeds meer conventionele telers ook overtuigd van de mogelijkheden. En PHC is daarin voorloper, door het geven van de juiste praktische handvaten en producten die oogsten verbeteren en weerbaarheid verhogen.

Het is inmiddels ruim bekend dat bestrijdingsmiddelen minder noodzakelijk zijn als een plant simpelweg gezond is.

 
Voorkomen is altijd beter dan genezen.
 
Transities in de sierteelt
Omschakelen van chemie naar organisch blijkt voor tuinders die lang ‘gangbaar’ hebben gewerkt lastig. Residuen in de bodem houden omschakelen tegen, ook als de wil en de investeringen volop aanwezig zijn. Maar er zijn kansen: Mycorrhiza schimmels aan het begin van de teelt en in de opkweekfase (plug – of stekfase) toepassen, zorgt ervoor dat deze schimmels gedurende de teelt wèl doorgroeien en wèl tegen een stootje (bijvoorbeeld door fungiciden) kunnen. Ook het element molybdeen en bladvoeding zijn speerpunten: molybdeen draagt bij aan de weerbaarheid van planten, omdat dit element nitraat ombouwt tot eiwitten.
 

Wanneer wortelontwikkeling achterblijft omdat er problemen in de bodem zijn, kan bladvoeding het verschil maken. Via het proces ‘endocytose’ (zie afbeelding) kan de plant elementen assimileren en gebruiken voor de groeiprocessen en voedsellevering aan het wortelsysteem. Succes vergt dus kennis, analyseren en een investering van alle spelers in de keten: Opkweek, productie en toelevering.
 
Hieronder een voorbeeld van een bladbespuitingsschema (tweewekelijks):
 
Product Dosering
OPF 7-2-3 / OPF 5-2-5 / OPF 4-2-8 4 liter / ha
Natural Green Classic 1,5 kg / ha 
Yuccah 2 liter / ha
Fulvic25 1 liter / ha
Weerbare groenteteelt verbeteren
Wij adviseren met succes gangbare en biologische groententelers die te kampen hebben met ziekten en plagen (pythium, wortelknobbelaal, etc.) door ze van specifieke kennis te voorzien voor hun teelten. De wortelknobbelaal kan grote schade aanrichten in een bodem waarin schimmels ontbreken. Schimmels (waaronder mycorrhiza) eten nematoden (eitjes). Door analyses te doen naar de aanwezigheid van schimmels (zie afbeeldingen) krijgen we een goed beeld van wat nodig is om de schimmelpopulatie in de grond te herstellen.
 

Advies: Tegelijk met compost of bemesting Biovin Poeder of Terrapulse strooien, en Miniplug of VA-PWI toepassen. Maar ook zijn wisselteelt, vaste rijpaden, weinig tot geen bodemkering en enten met resistente onderstammen aan te raden. Ook is voldoende calcium in de plant essentieel voor het planteigen afweersysteem.
  • Biovin Poeder / Terrapulse: eenmaal per jaar ca. 750 kg / ha strooien en licht inwerken.
     
  • Miniplug / VA-PWI in conventionele teelt: oculatie in plug (ca. 20 sporen per plant) of in goede bodem volvelds.
     
  • Miniplug / VA-PWI in organische/biologische teelt: Volvelds spuiten/strooien, of dippen/broezen in plantgat (ca 20 sporen per plant).
Kennisartikel 'Bemesting onder glas in de winter'
Tijdens de winterperiode kan de bladkwaliteit van sierteelt gewassen onder glas op negatieve wijze beïnvloed worden. Voeding speelt hierbij een belangrijke rol. Weten welke elementen opspelen, biedt de mogelijkheid tot het draaien aan de juiste knoppen.

Op onze website leest u het kennisartikel over bemesting onder glas in de winter.
Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neemt u dan contact op met Menno Kamphuis:

Menno Kamphuis
Teeltadviseur glastuinbouw

m.kamphuis@phc.eu
+31 (0)6 - 3071 7143
@PHC_PlantHealthCure
www.phc.eu
Facebook
Copyright © 2020 Plant Health Cure BV, All rights reserved.

Plant Health Cure BV
Postbus 103
Oisterwijk, 5060 AC
Nederland


Hier kunt u aangeven hoe u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 contact voorkeur aanpassen  of  afmelden voor de nieuwsbrief