Copy

Nieuwsbrief september 2020

Aaltjes toepassing op taxuskever larven


September is veelal de maand waarin op veel containerteelt bedrijven een behandeling met parasitaire aaltjes (Heterorhabditis bacteriophora of Steinernema kraussei) wordt ingezet op de larven van de taxuskever.

Ons advies is om Biopak (1 kg/ha.) te combineren met deze aangietbehandeling. Biopak kan veilig met de aaltjes gemengd toegepast worden en zorgt voor wortelbevordering- en herstel van de beschadigde wortels.

Zo bestrijdt u de taxuskever larven, en herstelt u de wortels in één werkgang!

Plantweerbaarheid bij nazomer bespuitingen

Nu we in een wat koeler weertype terecht zijn gekomen met wisselvallige weersomstandigheden zien we dat veel gewassen nog volop in de groei zitten. Ook nu blijft het advies om een aminozuur rijke bladmeststof en/of plantversterker toe te blijven voegen aan de gewasbespuitingen om het gewas te ont-stressen en de ziektedruk te onderdrukken.  
Het advies is bij de bladbespuitingen de plantaardige aminozuur rijke bladmeststof
OPF 5-2-5 (5L/ha.) + Fulvic-25 (1,5L/ha.) toe te voegen.

Door het korter worden van de dagen vinden in de planten diverse processen plaatst welke zorgen voor afharding, knopaanleg en aanleg van reserves voor het volgende groeiseizoen. Door te sturen met de formule OPF wordt de plant beter in deze processen geholpen. 

Lees alles over bladbemesting op www.phc.eu/bladbemesting

Bladvlekken en bacterieproblemen

Met het vochtiger weertype is ook een sterk verhoogde druk van bacterievlekken in Prunus laur. en Prunus lusitanica te verwachten.

Door het opnemen van de biostimulant OLF-Ag in de spuitstrategie van bacterievlekken- en bacterievuur- gevoelige gewassen kan de plantweerbaarheid aanzienlijk worden verhoogd.

Ook kan het product bij een beginnende aantasting de plant sterk verdedigen waardoor de aantasting niet doorzet.

In preventieve strategie:

  • OLF-Ag (3L/ha.) + Natural Green (1,5-2 kg/ha.) + Fulvic-25 (1,5 kg/ha.)
Bij hoge druk:
  • OLF-Ag (5L/ha.) + Natural Green (1,5-2 kg/ha.) + Fulvic-25 (1,5L/ha.). Bij hoge druk of aantasting in de buurt is het advies een kort interval van 5-7 dagen te hanteren.
Najaarsaanplant
Op veel bedrijven wordt in de nazomer een start gemaakt met de aanplant van heesters, coniferen en spillen uit pot. Om de aanplant een goede start mee te geven zijn er verschillende mogelijkheden de plant zowel in de beworteling als bovengronds te ondersteunen.

Bodemverbetering:
  • TerraPulse (400-500 kg/ha.) strooien voor plantklaar leggen of strooien volvelds na aanplant.
Rhizosfeer bacteriën en mycorrhiza’s:
  • Vloeibaar toepassen in het plantgat, de plantsleuf of voor het plantklaar leggen;
  • Granulaat toepassing met Mycorgran in het plantgat of plantsleuf;
  • Wortels dompelen in Mycordip Universeel, Mycordip PT of een mengsel op maat.
Plantversterking en aanslag bevordering:
  • Gewasbespuiting uitvoeren na aanplant met Colortect (1,5 kg/ha.)                            + OPF 5-2-5 (5L/ha.);
  • Bespuiting 1 á 2 keer herhalen met een interval van 10-14 dagen.

Bevordering aanslag en ontwikkeling stek

In een recente praktijkdemo hebben we nieuwe ervaringen opgedaan met het product ColorTect in de stekfase. Door Colortect toe te passen op stek kan de beworteling en plantontwikkeling bevorderd worden.

Het advies voor deze toepassing is een bladbespuiting uit te voeren met ColorTect
(0,2 gr / m2) vanaf het moment dat de beworteling op gang komt. Deze bespuiting enkele keren toepassen met een interval van 7-10 dagen.
Voor vragen of een advies op maat kunt u contact opnemen met:

Stefan Even
s.even@phc.eu
+31 (0)6 5327 0424
@PHC_PlantHealthCure
www.phc.eu
Facebook
Copyright © 2020 Plant Health Cure BV, All rights reserved.

Plant Health Cure BV
Veldweg 7 Oisterwijk
5061 KJ Nederland


Hier kunt u aangeven hoe u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 contact voorkeur aanpassen  of  afmelden voor de nieuwsbrief