Copy

Vi inviterer til digitalt frokostmøte og lansering av KOIs fargekonsept for Asak.

Asak Miljøstein opplever en økt etterspørsel etter farger på belegningsstein, heller og mur. Nå har de, sammen med KOI fargestudio og fargeekspert Dagny Thurmann-Moe, utviklet en kolleksjon og fargepalett tilpasset norsk natur og nordisk lys.

Frokostmøtet vil være heldigitalt, link til plattform sendes til påmeldte deltakere

TID: Torsdag 11. februar kl. 9:00 – 9:45

P Å M E L D I N G

– Omgivelsene våre har gradvis blitt mer grå og fargeløse. Det gjør noe med oss. Med tre nye farger for belegningsstein og heller i betong ønsker vi å bringe fargene tilbake til norske uterom, sier fargeekspert Dagny Thurmann-Moe og leder for KOI fargestudio.

På oppdrag fra Asak Miljøstein har hun og teamet hennes utarbeidet en fargepalett for bedriftens sortiment av belegningsstein. I tillegg lanserer Asak et nytt tilskudd til hellekolleksjonen i en farge utviklet i samarbeid med KOI. Produktene imøtekommer et økende behov i markedet. – Vi merker tydelig at landskapsarkitekter og andre aktører i bransjen etterspør en større variasjon i utendørsdekke, sier markedsansvarlig i Asak Miljøstein, Ellen Schumann.

– Kolleksjonen skal være fleksibel og fungere til både ny og gammel byggestil, ulike fasadefarger og passe til naturlig, utendørs lys. Den vil bestå av gode, rolige farger som står seg over tid og som egner seg til både større og mindre utemiljøer, sier Dagny Thurmann-Moe.

Et miljøvennlig valg
I tillegg til å bringe farger inn i uteområdene våre, er belegningsstein og betongheller fra Asak varige og bærekraftige valg. Bedriften har utviklet flere produkter som er med på å håndtere fremtidens klimautfordringer, blant annet dekker som drenerer overvann lokalt og belegningsstein som renser luften for klimagasser. Med fem fabrikker fra sør til nord er Asak dessuten i stand til å levere kortreiste produkter til hele Norge.

– Betong er et organisk materiale med en overflate som endrer seg naturlig over tid. Nå skal vi i tillegg tilføre farger som skaper varme og hygge i norske utemiljøer, noe vi vet er både miljøvennlig og helsefremmende, sier Dagny Thurmann-Moe.

Asak Miljøstein er Norges ledende produsent av utemiljøprodukter i betong. Hovedproduktene består av heller, belegningsstein og støttemurer til offentlige og private uterom. Med fem fabrikker i Norge leverer Asak miljøstein kortreiste varer gjennom en bærekraftig produksjon som ivaretar norske arbeidsplasser.

Facebook iconInstagram iconWebsite icon

Copyright (C) 2021 KOI Fargestudio. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Email Marketing Powered by Mailchimp