Copy
 

NIEUWSBRIEF 9      november 2016

AGENDA
   
   
15 dec 2016 Ledenvergadering (Arthur v Schendelstraat 600 Utrecht)
1 febr 2017 ICT praktijkdag vakvereniging i&i Utrecht
15 mrt 2017
 
Ledenvergadering, tevens jaarvergadering 
(Arthur v Schendelstraat 600 Utrecht)
14 jun 2017     Ledenvergadering (Arthur v Schendelstraat 600 Utrecht)
   

Wilt u ook vanuit uw organisatie informatie in de agenda laten opnemen, geef dat dan door aan webmaster@platformvvvo.nl
BROCHURE CE voor docenten met een examenklas
Als docent speelt u een belangrijke rol bij de voorbereiding, afname en correctie van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Daarom heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de brochure Het centraal schriftelijk examen en uw rol als docent zaken die voor de uitvoering van deze taken van belang zijn op een rij gezet. Deze brochure is te downloaden op de nieuwe informatiepagina www.ikhebeenexamenklas.nl. 
Op deze pagina wordt ook aangegeven waar docenten meer informatie kunnen vinden, bijvoorbeeld over normering en kandidaten met een beperking.

De brochure en de pagina ikhebeenexamenklas.nl beperken zich op dit moment tot de papieren centrale examens (vmbo, havo en vwo). Informatie over de digitale centrale examens bb en kb en centraal schriftelijke praktische examens beroepsgericht is te vinden op de vernieuwde website www.examenblad.nl. Daar vindt u ook alle centrale examens en syllabi van voorgaande jaren.  

ONDERWIJS 2032 EINDRAPPORT

Op donderdag 17 november presenteerden de Onderwijscoöperatie en regiegroep Onderwijs2032 hun advies over Onderwijs2032 aan staatssecretaris Sander Dekker genaamd Verdiepingsfase Onderwijs2032 en Leraren willen hoofdrol in curriculumontwikkeling.

De boodschap is duidelijk: geef leraren verantwoordelijkheid, ruimte en tijd voor curriculumvernieuwing als een continu proces. Het onderwijs houdt dan als vanzelf gelijke tred met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat van onderop een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep.

De Onderwijscoöperatie organiseerde de afgelopen vijf maanden als representant van de beroepsgroep leraren een brede dialoog. Leraren werden uitgenodigd om via online dialogen, focusgroepen en diverse bijeenkomsten met elkaar in gesprek te gaan. Uit de brede dialoog en de aanbevelingen blijkt grote betrokkenheid van leraren. Daarbij is voor de beroepsgroep glashelder dat curriculumontwikkeling geen tijdelijk project is met een einddatum, maar een continu proces waar leraren serieus bij betrokken willen zijn. Het moet dan ook een vast onderdeel zijn van hun takenpakket en hun werktijd. Om dat te bewerkstelligen, ontbreekt het op dit moment nog aan tijd en middelen.

LINKS

VACATURES BIJ DE ONDERWIJSCOÖPERATIE
Er zijn nog steeds vacatures.
Kijk op de vacaturepagina  voor de volgende vacatures:
Ambassadeur Onderwijscoöperatie, Leden adviescommissie NRO, Coach LerarenOntwikkelFonds (LOF) .

Voor meer informatie neem contact op met Marc Mathies, coördinator Lerareninzet Onderwijscoöperatie, m.mathies@onderwijscooperatie.nl.

NIEUWSBERICHTEN
Ten einde de communicatie breder en makkelijker te maken heeft het bestuur van het Platform VVVO besloten te gaan werken met een nieuwsbrief.
Wij hopen zo onze informatie sneller onder de leden te verspreiden.
Het voordeel is dat meerdere leden kennis kunnen nemen van de informatie die wij verspreiden. 
Wij nodigen daarom de leden van uw vereniging van harte uit zich ook aan te melden voor de Nieuwsbrief.
Onze Nieuwsbrief kent geen vaste verschijningsdatum, maar zal worden verzonden zodra er relevante informatie is. 
Aanmelden kan rechtstreeks via deze link of via website: http://www.platformvvvo.nl/nieuwsbrief/ 
Copyright © 2016 PLATFORM Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs