Copy
 

NIEUWSBRIEF 15      maart 2017

  AGENDA
22 mrt 2017 Jubileumcongres Vecon, de Reehorst in Ede
12 april 2017 Middagconferentie: Focus op de leerkracht
5 april 2017 Werkconferentie ‘De toekomst van het curriculum: wat heeft de school nodig?"
19 april 2017 ICT praktijkdag vakvereniging i&i Utrecht
14 jun 2017 Ledenvergadering(Arthur van Schendelstraat 600 Utrecht)
6&7 okt 2017 Lerarencongres, Amersfoort
   
Wilt u ook vanuit uw organisatie informatie in de agenda laten opnemen, geef dat dan door aan webmaster@platformvvvo.nl
Adviestabel opsturen examenwrerk naar eerste en tweede corrector 
 
Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. In de onderstaande tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat beiden voldoende nakijktijd hebben.  De datum van 12 juni “ weer terug bij de eerste corrector ”, is de uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder. Het ontlast het examensecretariaat. 
 
Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.  Klik hier voor de tabel
Uitnodiging werkconferentie ‘De toekomst van het curriculum: wat heeft de school nodig?’
Hierbij nodigen we u uit voor de werkconferentie De toekomst van het curriculum: wat heeft de school nodig? op woensdag 5 april van 13:30 tot 18:00 uur in Utrecht. AVS, Onderwijscoöperatie, PO-Raad, SLO en VO-raad organiseren deze conferentie gezamenlijk. Het doel is om in kaart te brengen wat leraren en scholen nodig hebben van educatieve organisaties om op een effectieve manier te werken aan curriculumontwikkeling.
 
Vanuit 18 verschillende scholen vertellen schoolleiders en leraren over hun ervaringen met ontwikkeling van het curriculum, met aandacht voor de succesfactoren én de geleerde lessen tijdens de rit. In werkgroepen gaan o.a. vertegenwoordigers van po- en vo-scholen en vakverenigingen, toetsontwikkelaars,  beleidsmakers, lerarenopleiders en curriculumontwikkelaars met elkaar in gesprek over de vraag welke inzet nodig is om te komen tot succesvolle en duurzame curriculumontwikkeling op school.
 
U bent van harte welkom om de conferentie bij te wonen. Wegens de intensieve werkvorm is het aantal plaatsen voor deelnemers beperkt. Aanmelden kan via de website www.events.slo.nl.
 
In het laatste deel van de werkconferentie geven we graag het woord aan een aantal leraren en schoolleiders om de opbrengsten van de werkgroepen toe te lichten. Mocht u de werkconferentie bijwonen, dan kan het zijn dat u door ons benaderd wordt met de vraag deze rol op u te nemen. U kunt eventuele belangstelling ook vooraf kenbaar maken bij Lammie Stoffers (SLO).
AVS, Onderwijscoöperatie, PO-Raad, SLO, VO-raad
Bijlage folder.
Geef een workshop op het Lerarencongres 2017
Op 6 en 7 oktober 2017 organiseert de Onderwijscoöperatie het Lerarencongres 2017 in Amersfoort. Twee dagen vol interactieve workshops en activiteiten voor en door leraren. De Onderwijscoöperatie ontvangt graag voorstellen voor inhoudelijke bijdragen in de thema's: 
•    De leraar & het curriculum;
•    De leraar & het team, de school en de beroepsgroep;
•    De leraar & de les;
•    De leraar & de leerlingen.
Geeft u workshops of heeft u een inspirerend verhaal te vertellen? Dan kunt u uw bijdrage aanmelden kan tot 2 april 2017. Meer informatie >>

i&i praktijkdag 2017
Op woensdag 19 april a.s. vindt de eerste i&i praktijkdag (informatica en informatiekunde) plaats in het Koningsbergergebouw op de Universiteit Utrecht.
De focus van deze dag ligt op de vakdocent informatica en minder op de brede inzet van ICT. Na een gezamenlijke opening wordt gewerkt in twee sessies van twee uur elk van onder andere SLO'ers Victor Schmidt en Jos Tolboom. Tussen de middag zijn er korte inspiratiesessies. Ook is er een markt met bedrijven die met i&i van doen hebben. Meer informatie en inschrijven

Vacatures
De Onderwijscoöperatie is vanvoor en door de leraar en zet zich in voor een sterke, professionele beroepsgroep. Bij de Onderwijscoöperatie werken daarom een paar honderd mensen mee uit de sectoren die zij vertegenwoordigt: leraren basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Deze collega’s werken voornamelijk op school. Daarnaast werken zij, afhankelijk van de functie, een paar uur tot een dag per week binnen een van de verschillende projecten of activiteiten bij de Onderwijscoöperatie.

Regelmatig is de Onderwijscoöperatie  op zoek naar leraren die zich willen inzetten voor de beroepsgroep. Voor alle leraren die bij de Onderwijscoöperatie werken geldt dat zij lid (moeten) zijn van een van de vier lidorganisaties, ingeschreven staan in het lerarenregister en actief werkzaam zijn als leraar. Op het moment dat er een wijziging in één van deze factoren optreedt, bijvoorbeeld pensionering, kan de leraar niet meer namens de Onderwijscoöperatie ingezet worden.

Er is plaats voor leraren in de volgende functies:

NIEUWSBERICHTEN
Ten einde de communicatie breder en makkelijker te maken heeft het bestuur van het Platform VVVO besloten te gaan werken met een nieuwsbrief.
Wij hopen zo onze informatie sneller onder de leden te verspreiden.
Het voordeel is dat meerdere leden kennis kunnen nemen van de informatie die wij verspreiden. 
Wij nodigen daarom de leden van uw vereniging van harte uit zich ook aan te melden voor de Nieuwsbrief.
Onze Nieuwsbrief kent geen vaste verschijningsdatum, maar zal worden verzonden zodra er relevante informatie is. 
Aanmelden kan rechtstreeks via deze link of via website: http://www.platformvvvo.nl/nieuwsbrief/ 
Copyright © 2017 PLATFORM Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs