Copy
Beste *|FNAME|* <<Naam>>, 

Veel onderzoekers in Nederland zijn momenteel bezig met het onderwerp 'differentiëren in het onderwijs'. In het 'DifferentiatieNetwerk' willen wij deze onderzoekers graag bij elkaar brengen. Om elkaar en elkaars onderzoek wat beter te leren kennen sturen we jullie deze nieuwsbrief. 

We streven ernaar ieder kwartaal een nieuwsbrief te versturen. De volgende nieuwsbrief kunt u dus eind januari verwachten. Uw inbreng is van harte welkom, we ontvangen deze graag uiterlijk 15 januari 2017.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Geel & Trynke Keuning

In deze nieuwsbrief

 

Onderzoek

Samen differentiëren in het vmbo

Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid op differentiatie in de klas.


Van professionele leergemeenschappen (PLGs) wordt aangenomen dat zij positief bijdragen aan de didactiek van docenten en hun professionele ontwikkeling, zowel op het niveau van de individuele docent als op het niveau van de innovatieve capaciteit van het team. Ondanks de groeiende kennisbasis rondom PLGs is er slechts beperkte kennis voorhanden over de interactieprocessen binnen PLGs en hun effect op de didactiek van docenten. Het onderhavige project onderzoekt de interactieprocessen van docenten in PLGs en effecten van PLGs op differentiatie in de klas.
Dit schooljaar (2016-2017) zijn 25 PLGs van start gegaan, afkomstig van 6 scholen. De PLGs bestaan uit 3 tot 7 docenten van dezelfde school en hebben een vergelijkbare vakachtergrond. Docenten in de PLGs richten zich op cognitieve differentiatie of cultureel-responsieve differentiatie. Hierbij valt te denken aan hoe docenten de achtergrond van leerlingen kunnen betrekken bij de inhoud van een les, of aan hoe een docent de werkvormen kan afstemmen op het niveau van de leerling.
Elke PLG komt 6 keer op hun eigen school bij elkaar. Door middel van docent- en leerling-vragenlijsten over differentiatie, video-opnames van de bijeenkomsten, logboeken, vragenlijsten over de samenwerking en afsluitende focusgroep interviews worden de professionele ontwikkeling en de didactiek van de docenten in kaart gebracht.


Het onderzoeksteams bestaat uit prof. Wilfried Admiraal, dr. Jacobiene Meirink, Loes de Jong (Universiteit Leiden), prof. Sabine Severiens, dr. Lonneke de Meijer, Sabrina Alhanachi (Universiet Rotterdam), prof. Perry den Brok, dr. Marieke Thurlings en Marloes Hendrickx (Technische Universiteit Eindhoven). Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Loes de Jong

Boek

Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs

Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden.

 
Fred Janssen, Hans Hulshof, Klaas van Veen
 
In dit boek wordt een praktische toolkit aangereikt waarmee je je onderwijsrepertoire van gedifferentieerd uitdagende lessen bijna eindeloos kan uitbreiden. Daarbij bouw je telkens stapsgewijs voort op wat je wil en al kan, zodat je in flow blijft en zowel controleverlies als verveling wordt voorkomen. Kenmerkend voor onze benadering is dat voor elke stapsgewijze vernieuwing telkens jouw bestaande lesonderdelen als uitgangspunt worden genomen. Door omdraaien en selectief weglaten van bestaande lesonderdelen kan iedere les snel en eenvoudig uitdagend worden gemaakt.
In Deel 1 van dit boek wordt de toolkit geïntroduceerd en geïllustreerd met voorbeelden van verschillende schoolvakken en worden de diverse gebruiksmogelijkheden praktisch besproken. Daarbij wordt de toolkit ook telkens uitgebreid met nieuwe bouwstenen waardoor de gebruiksmogelijkheden toenemen. Tevens wordt getoond hoe de toolkit kan worden gebruikt in het kader van meer gepersonaliseerd onderwijs voor het uitbreiden van hun leerrepertoire.
In Deel 2 van dit boek worden de theoretische achtergronden van deze toolkit uiteengezet. Het uitgangspunt daarbij is dat bij goed algemeen vormend onderwijs de drie hoekpunten van de didactische driehoek (inhoud, leerling en docent) op elkaar zijn afgestemd.
Kort gezegd: in goed onderwijs verwerven leerlingen waardevolle inhouden, op een wijze die voortbouwt op wat een leerling wil en kan (leerbaar) en praktisch uitvoerbaar is voor de docent. We bespreken achtereenvolgens theorievorming over de vragen wat waardevolle inhouden zijn, wat leerbaar is voor leerlingen en wat praktisch is voor docenten.
Deel 3 bevat vakkaternen met daarin voorbeelden en uitwerkingen van de toolkit voor de volgende vakken uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs: Taal, Rekenen, Wereldoriëntatie, Moderne vreemde talen, Nederlands, Griekse en Latijnse taal en cultuur, Filosofie, Geschiedenis, Algemene Economie, Management & Organisatie, Maatschappijleer, Scheikunde, Biologie, Natuurkunde en Wiskunde.
 
Dit boek kunt u hier gratis downloaden.

Even voorstellen

Tirza Bosma

Binnen de VU Amsterdam werk ik bij het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen, een centrum dat zich vooral richt op de scholing, nascholing en advisering van docenten in alle lagen van het onderwijs. Naast mijn werk als projectleider Lesson Study, een professionaliseringsmethodiek voor docententeams, bestudeer  ik de ontwikkeling van gedifferentieerd werken van docententeams die Lesson Study uitvoeren. We zijn nieuwsgierig in welke mate Lesson Study docenten kan ondersteunen in het ontwikkelen van gedifferentieerd werken, en of we niveaus van gedifferentieerd werken kunnen onderscheiden.
In samenwerking met Tijmen Schipper (Windesheim) en Sui Lin Goei (Windesheim/VU) zijn een groot aantal VO docenten geobserveerd en ook geïnterviewd; daarnaast analyseren we de gesprekken die tijdens Lesson Study bijeenkomsten worden gevoerd op elementen van gedifferentieerd werken.
Binnenkort volgen de eerste publicaties.
Voor meer informatie, neem contact op met Tirza Bosma

Oproep

PO-onderzoek naar differentiatie

Wij zijn bezig met een voorstel voor een special issue over differentiëren in Pedagogische Studiën. Om een evenwichtig themanummer samen te stellen is een extra bijdragen vanuit het primair onderwijs van harte welkom. Doet u onderzoek naar differentiatie in het PO, of heeft u collega's die hiermee bezig zijn en die wellicht een bijdrage willen leveren? Neem dan contact op met Marieke van Geel.

Update

MATCH-project 


In het MATCH-project wordt differentiatie (bij rekenen, in het primair onderwijs) vanuit de praktijk benaderd door middel van een grondige taakanalyse. We maken hierbij onderscheid tussen regulier en ICT-rijk onderwijs.

Via lesobservaties, interviews, en groepssessies met leerkrachten ontwikkelen we een kader van differentiëren waarbij we in kaart brengen hoe expert-leerkrachten dit aanpakken. Deze kennis wordt vervolgens gebruikt voor het ontwerpen van een training voor startende leerkrachten.

Begin november vindt de groepssessie met leerkrachten uit het regulier onderwijs plaats. Daarna starten we met de taakanalyse in ICT-rijke scholen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar leerkrachten. Kent u leerkrachten die rekenonderwijs verzorgen in ICT-rijke scholen, en die aan deze taakanlyse zouden willen meewerken? Kijk voor meer informatie op de projectwebsite of neem contact op met Trynke Keuning

De Neve, D., & Devos, G. (2016). How do professional learning communities aid and hamper professional learning of beginning teachers related to differentiated instruction? Teachers and Teaching: Theory and Practice.
http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2016.1206524

Janssen, F., Hulshof, H., & van Veen, K. (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs: praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden: Universiteit Leiden.
Hier gratis te downloaden.

Dijkstra, E. M., Walraven, A., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2016). Factors affecting intervention fidelity of differentiated instruction in kindergarten. Research Papers in Education, 1-19.
http://dx.doi.org/10.1080/02671522.2016.1158856

Zelf onlangs een artikel gepubliceerd? Iets gelezen dat voor iedereen de moeite waard is? Laat het ons weten!
Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik hier
Wil je geen e-mails van ons ontvangen? klik dan hier
 






This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Maastricht University · Universiteitssingel 60 · Maastricht, 6229 ER · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp