Copy

Nieuwsbrief  PieterBrueghelHuis 

februari 2020, nummer 9
We hebben weer van alles te vertellen. Fijn dat u meeleest!


Terugblik- Het PieterBrueghelHuis bruist!
 

Januari stond in het teken van goede voornemens en activiteiten die we willen herhalen om het PieterBrueghelHuis te laten groeien en bloeien.

40 aanwezigen vanuit de zorg, welzijn, overheid en overige organisaties; professionals en vrijwilligers deelden hun kennis en ervaring met elkaar, maakten kennis met elkaar en dachten na over de onderwerpen: positieve gezondheid, een inclusieve samenleving en de vraag hoe ieder van betekenis kan zijn voor een ander. Het programma bestond uit korte presentaties, 2 gesprekstafels. De avond werd afgesloten met een borrel. In het najaar willen we graag een vervolgbijeenkomst organiseren. Heeft u interesse voor deelname aan het netwerk dan kunt u een mail sturen aan mirjam.kooistra@pieterbrueghelhuis.nl
Klik hier voor meer informatie 
 
 
Vrijwilligers startbijeenkomst

De vrijwilligersbijeenkomst  van het PieterBrueghelHuis op 7 januari werd goed bezocht. Samen spraken de vrijwilligers  over de vragen:  Waar staan we? Waar gaan we naartoe? Welke doelen willen we bereiken? Kritische, inventieve en betrokken vragen plus inbreng volgden. Nogmaals werd er gezegd en benadrukt dat PieterBrueghelHuis een burgerinitiatief is, gestart door Veghelse burgers, voor iedereen in Meierijstad. Het PieterBrueghelHuis is van ons allemaal. Daar zijn we SUPERTROTS op, want we groeien en bloeien. Een initiatief en plek waar de #gemeenteMeierijstad ook echt trots op mag zijn. We starten het jaar 2020 met veel positiviteit en gericht op aandacht voor geluk!
Nieuwe activiteiten
 
Het repareerhuis is open op woensdag en vrijdagochtend voor reparatie van kleine, elektrische, huishoudelijke apparaten, computers en laptops wordt uitgevoerd door enkele vrijwilligers. De vrijwilligers zijn tussen 10.00 en 12.00 uur in de ‘Werkplaats’ of naast de werkplaats in ‘De Inspiratie’. U kunt langskomen met uw defecte apparaat. Na overleg bepaald worden of het apparaat direct gemaakt kan worden, even in reparatie blijft of niet meer te redden is.

Kleurtjes op tafel
Elke vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur is het atelier open voor 'jongere' mensen die graag samen willen werken aan handlettering, bulltet journaling en kleuren voor volwassenen onder leiding van vrijwilligster Ingrid van Doorn. Wil je deelnemen informeer even of er plaats is. We willen de groep niet te groot maken..Voetreflex en pedicure in de verwennerij
vrijwilligster Rian Boets is op woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur actief met haar praktijk Voetsel Voetreflex. Ze werkt alleen op afspraak. Bel naar PieterBrueghelHuis voor een afspraak.
Pedicure Michelle Yoga van Rooij-Gomez van Voetenpraktijk Dos Pia  is op woensdag aanwezig in ons huis. Ze werkt alleen op afspraak.

SlowSamba
Gonny van Zutven  bekend van de wandel actief groep is nu ook op dinsdagmiddag tussen 13.15- 14.15 in het PieterbrueghelHuis voor het geven van  slow samba lessen. Aanmelding voor de lessen is verplicht!


Schaken met Martie
Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur kan Martie je schaken leren of het schaken weer oppakken. 
 
 
Donaties

Kinderen van basisschool 't Heibosch verzamelden een geldbedrag van 560,00 euro door de verkoop van kerstproducten die de kinderen in het PieterBrueghelHuis hadden gemaakt. 
hartelijk dank Jongens en meisjes!Mars Nederland haalde een geldbedrag van 2540,00 euro op waarmee we kunnen werken aan een duurzaam en gezond PieterBrueghelHuis.De Rabo clubsupportactie zorgde voor 1297,06 voor de aanschaf van zonnepanelen. Hartelijk dank voor jullie stemmen!


 
Mocht u ons financieel willen ondersteunen kan dit door een bedrag over te maken op ons rekeningnummer NL44RABO0310492092 tnv. Stichting Het PieterBrueghelHuis te Veghel.
 
Noteer in uw agenda!Open zondagmiddag 8 maart 13.30- 16.00 uur 

Een ontspannen middag waar iedereen welkom is voor koffie& thee en een praatje. Er is een muzikaal onthaal door zangkoor.. uit Erp.

Heeft u wel eens behoefte aan wat contact? of bent u met bezoek en wilt u iets leuks doen? Kom dan langs. Iedereen is welkom!

De entree is gratis. De consumpties zijn voor eigen rekening

 

gemeente Meierijstad  bedankt haar vrijwilligers 15 maart in het theater!


Alle vrijwilligers van het PieterBrueghelHuis kunnen een bioscoopkaartje reserveren. Het wachtwoord is bij de coördinatoren bekend. Klik  hier voor meer informatie.
 

Scholing veiligheid en EHBO voor vrijwilligers PieterBrueghelHuis

Onze beheerder Ron Hattenberg laat zien wat er op het gebied van veiligheid is geregeld in het PieterBrueghelHuis en waar u EHBO materiaal kunt vinden en waar je op moet letten als vrijwilliger.
Op donderdag 5 maart en maandag 9 maart zijn vrijwilligers welkom tussen 9.00- 11.00 uur.
Aanmelding kan nog via info@pieterbrueghelhuis.nl.
 

ONS vrijwilligerscollege Workshopdag woensdag 25 maart 2020


Tijd: 15.30 - 20.30 uur
Locatie: PieterBrueghelHuis


Vrijwilligers van ONS welzijn, maar ook van het PieterBrueghelHuis kunnen zich tot 15 maart inschrijven voor maximaal 2 workshops.
Klik hier voor meer informatie!
Vooruitblik!
 

PieterBreughelHuis doet mee aan Fabriek Magnifique

In het weekend van 10- 12 juli vieren we Fabriek Magnifique! Ook dit jaar wordt het een festival voor en door burgers van Meierijstad! Een ontmoetingsplaats voor jong en oud!
De huiskamer van Veghel doet ook mee in de voorbereidingen.

Op vrijdag 17 april organiseren we een workshopdag in het PieterBrueghelHuis met diverse vrijwilligers. Meer informatie volgt binnenkort!

 
Mantelzorg workshopfestival

ONS welzijn is samen met het PieterBrueghelHuis druk doende om een mooi programma samen te stellen in april. Meer informatie volgt binnenkort.
 
Copyright © *| mei 2018|* *|PieterBrueghelHuis|*, All rights reserved.
*|I|* Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven voor de Pieter Brueghel Nieuwsbrief.

Ons (mail)adres is:
Middegaal 25 
*|info@Pieterbrueghelhuis.nl|*

Wij houden u graag op de hoogte.
U kunt uw gegevens aanpassen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp