Copy

Nieuwsbrief  PieterBrueghelHuis 

oktober 2018, nummer 4
We hebben weer van alles te vertellen. Fijn dat u meeleest!

Nieuwe activiteiten in het PieterBrueghelHuis
 
  • Het autisme café start 29 oktober tussen 18.00 en 22.00 uur
 


 
Mensen met autisme en hun direct betrokken familie en vrienden zijn in het PieterBrueghelHuis welkom. Wethouder de heer Witlox van de gemeente Meierijstad opent die avond officieel het Autismecafé.
 
Ervaringsdeskundige Dorien van Rooij organiseert het Autismecafé samen met ONS Welzijn en MEE Noordoost Brabant. Kartrekker van het eerste uur Marjon van Herpen is ‘apetrots’ dat deze droom werkelijkheid wordt!
Het café richt zich op de regio Boekel, Uden, Landerd, Meierijstad, Bernheze
 
  •  Hout & Co vindt elke maandag plaats in de werkplaats tussen 10.00 en 12.00 uur
  • Kaarten maken met Thea is er nu op de woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur
  • SamSam Vriendschapsplein organiseert elke eerste dinsdag van de maand van 19.30 - 21.30 uur en de derde woensdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur  een ontmoeting. De vrijwilligers van het Vriendschapsplein begeleiden deze momenten en helpen je  met zoeken naar een nieuw contact.
 

Noteer in uw agenda

Zondag 4 november open zondagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur. Ook deze keer treedt het koor De Happy Singers op in het PieterBrueghelHuis. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting, koffie & thee en een hapje en een drankje!

Zondag 25 november is er tussen 10.00 en 12.00 uur een koffiemorgen voor het goede doel. De opbrengst van de koffie & thee en de lekkere dingen is voor Stichting Opkikker. Deze Stichting  bezorgt families waar in het gezin zorgen zijn over een ernstig ziek kind een leuk, ontspannen weekend! Zie ook https://opkikker.nl/
Wil je een steentje bijdragen aan dit goede doel. Kom dan langs!
Aansluitend tussen 13.30 en 16.00 uur  is er een najaarsmarkt  in het huis van de deelnemers en vrijwilligers die wekelijks in het PieterBrueghelHuis mooie dingen maken. De opbrengst van de verkoop gaat naar het PieterBrueghelHuis. 


 
 
Het PieterBrueghelHuis in beeld
 de Godshuizenlezing in Den Bosch

Vrijdag 21 september werd de jaarlijkse Godshuizenlezing georganiseerd in de kapel van het Reiner van Arkel gebouw in Den Bosch.
Een van de Initiatiefnemers van het PieterBrueghelHuis José de Boer en Mirjam Kooistra, coördinator van het PieterBrueghelHuis vertelden over het initiatief en de bijdrage van de verdiende Godshuizenprijs van 2016. Toen  waren er dromen en nu staat er een prachtig verbouwd huis en draaien er allerlei activiteiten en komt jong en oud voor ontmoeting. 
De aanwezigen erkenden dat het geven en ontvangen van aandacht en het betekenisvol bezig waardevol is. Enkele bezoekers van het symposium gaven aan dat ze zeker een keer een kijkje wilden nemen in het huis.


                                  
 
Donaties aan het PieterBrueghelHuis 
 
We hebben een prachtig bedrag ontvangen van Karin Visser Yoga. Zij heeft dit geld ingezameld tijdens de yogales bij Fabrique Magnifique.


                                   

Ook ontvingen we van een echtpaar een gulle gift. beiden waren jarig Ze hadden als verjaardagscadeau een gift gevraagd voor het PieterBrueghelHuis. We hebben voor het huis twee sfeervolle buitenlantaarns aangeschaft, waarvan 1 nu al actief is. Dank jullie wel!
 
 Rabobank clubkas actie

 Laat jouw stem horen en steun het PieterBrueghelHuis

Rabobank Uden Veghel draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Uden Veghel stelt €150.000,- beschikbaar! Ook PieterBrueghelHuis  doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen

Van maandag 1 oktober tot en met vrijdag 19 oktober 2018 mogen leden van Rabobank Uden Veghel in totaal vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van €150.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij als PieterBrueghelHuis ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. PieterBrueghelHuis zet het geld in voor het verduurzamen van het gebouw.

Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/udenveghel. En twitter mee met #RCCUV!

 
 
PieterBrueghelHuis helpt andere burgerinitiatieven 
door Fenna van Bergen
 
Initiatiefnemers José de Boer en Fenna van Bergen bezochten in september Stichting Eigen kracht Noord Groningen en Winsum. Ze vertelden over het PieterBrueghelHuis en deelden hun ervaringen. Wat is het mooi te kunnen laten zien waar een initiatief toe kan leiden!

Fenna beschrijft de dag als volgt:

"Naar aanleiding van het lovende artikel over het PieterBrueghelHuis in het blad "Denkbeeld" van april 2018 heeft Ria Haaksema, namens de Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen, in juni contact gezocht met José de Boer.
Ria is één van de initiatiefnemers van een ontmoetingscentrum voor mantelzorgers en cliënten in Winsum e.o. Het doel is het opstarten van een kwalitatief goede en laagdrempelige algemene voorziening op het gebied van mantelzorg. Door mantelzorgers te ondersteunen, te ontlasten en te adviseren willen de initiatiefnemers de zelfredzaamheid van deze groep versterken en daarmee tevens bijdragen aan het welbevinden van de kwetsbare cliënten binnen de gemeente Winsum.
Als ervaringsdeskundigen hebben wij ook deel genomen aan de  georganiseerde werksessies. Wij  zijn eind van de dag weer vertrokken richting Veghel en zijn zeer benieuwd hoe de plannen in Winsum verder verlopen. We houden jullie op de hoogte!"
 
 
Coalitie tegen eenzaamheid Meierijstad
 
Vrijdag 5 oktober vond het symposium coalitie tegen eenzaamheid plaats in het PieterBrueghelHuis. Ruim 40 deelnemers van 26 organisaties uit Meierijstad spraken met elkaar over eenzaamheid en de gezamenlijke aanpak van eenzaamheid in Meierijstad.

De vier  initiatiefnemers van het symposium ONS welzijn, Welzijn de Meierij, gemeente Meierijstad en de seniorenraad  Meierijstad vinden het belangrijk dat men elkaar weten te vinden in de gemeente en gezamenlijk optreden tegen eenzaamheid. Het PieterBrueghelHuis is  van de deelnemers in de stuurgroep van de coalitie tegen Eenzaamheid.  U zult er in de toekomst meer van horen! Een eerste bundeling van de initiatieven in de gemeente tegen eenzaamheid heeft ONS Welzijn al gebundeld. U kunt het opvragen bij ONS welzijn. 

 

Aandacht voor de vrijwilligers
 
PieterBrueghelHuis kan door medewerking van Veghel Hartsave aan onze vrijwilligers een AED training aanbieden. De training zal 8 november plaatsvinden tussen 16.00 en 20.00 uur. Tussendoor is er een kleine maaltijd in ons huis. Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers kunnen aan de training meedoen.

Aanmelding kan bij een van de coördinatoren of via info@pieterbreugelhuis.nl. 
 

In augustus en september waren de vrijwilligers welkom bij het vrijwilligerscafé om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Het krijgt begin 2019 een vervolg!
 
Copyright © *| mei 2018|* *|PieterBrueghelHuis|*, All rights reserved.
*|I|* Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven voor de Pieter Brueghel Nieuwsbrief.

Ons (mail)adres is:
Middegaal 25 
*|info@Pieterbrueghelhuis.nl|*

Wij houden u graag op de hoogte.
U kunt uw gegevens aanpassen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp