Copy
Bekijk deze email online
Nummer 8 | november 2022

Start Monitor VO 2022-2023

Vanaf 1 december 2022 tot 17 februari 2023 kunnen de vragenlijsten van de Monitor de Bibliotheek op school weer ingevuld worden door leerlingen en leraren in het onderwijs (po en vo) en door de leesconsulenten. Vanaf 16 november is de beheerpagina voor monitorcoördinatoren beschikbaar voor het aanmelden van nieuwe scholen en voor het uitnodigen van leesconsulenten van bibliotheken. Vanaf 1 december kunnen leesconsulenten de scholen uitnodigen voor deelname aan de Monitor.

-> Lees meer

Aanbevelingen bij landelijke Monitorrapportage

De landelijke Monitorrapportage 2021-2022, opgesteld door Desan, is inmiddels gepubliceerd in de Toolkit, in het rapportageportaal en op Bnetwerk (Monitor informatievaardigheden). Deze bestaat uit een overzicht van landelijke uitkomsten en een analyse op basis van de bouwstenen van de Bibliotheek op school.

Oproep: neem deel aan het Onderzoek Uitleningen in schoolbibliotheken

Voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onderzoekt onderzoeksbureau AEF hoeveel boeken er jaarlijks worden uitgeleend door schoolbibliotheken in het po,vo en mbo. Dit onderzoek levert informatie op die essentieel is voor het goed regelen van de leenrechtvergoeding bij schoolbibliotheken door het ministerie. Het onderzoeksbureau doet daarom een oproep aan jou als leesconsulent of educatief specialist om de vragenlijst voor een of meer scholen in te vullen. De deadline is uitgesteld: invullen kan tot en met 9 december.

-> Lees meer

Nieuwe training, nieuw stapelmodel

Als jongeren naar de bibliotheek komen, kunnen ze wel wat hulp gebruiken voordat ze met het juiste boek weggaan. De rol van de bibliotheekmedewerker hierbij is heel belangrijk. Voor bibliotheekmedewerkers in de publieksservice hebben we daarom de training ‘De publieksservice en leesbevordering voor jongeren in de Bibliotheek’ ontwikkeld. 

Het stapelmodel van opleidingen voor de Bibliotheek op school hebben we geactualiseerd. Het is te vinden in de toolkit Expertise/HRM.

-> Lees meer

Scholing voor docenten

Om de docenten in je werkgebied te informeren over scholing in leesbevordering hebben we twee folders: Scholingsaanbod 2022-2023 voor docenten vo & mbo en Leesbevordering in het vmbo, dat werkt! Beide folders zijn geactualiseerd.

-> Lees meer

De bibliotheek op school op de NOT

De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) is terug! Na vier jaar vindt het grootste vakevent voor professionals in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, het primair en voortgezet onderwijs weer plaats in de Jaarbeurs Utrecht. De beurs heeft als thema Voor ontwikkeling én groei en is van 24 t/m 28 januari 2023 te bezoeken. BoekStart, de Bibliotheek op school en Stichting Lezen zijn vertegenwoordigd in een gezamenlijke stand in hal Didactiek (01.A006).

Breed onderzoek mediatheken en mediathecarissen in Nederland van start

Stichting Lezen start in samenwerking met Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Beroepsvereniging Mediathecarissen (BMO) een onderzoek naar de stand van zaken van mediatheken en mediathecarissen in het voortgezet onderwijs in Nederland. Uit eerder onderzoek weten we dat het aantal mediatheken en mediathecarissen afneemt. In het nieuwe onderzoek is aandacht voor lezen, leesbevordering en digitale geletterdheid en de rol van de mediatheek en mediathecarissen in het vmbo en havo/vwo.

-> Lees meer

Extra impuls Masterplan basisvaardigheden

Eind september berichtten we over de impuls van 12,9 miljoen euro voor leesbevordering vanuit het ministerie van OCW. Inmiddels is meer bekend over de bestemming van dit geld en de nodige procedures. We hebben de bibliotheekdirecties en POI-coördinatoren daarover bericht. Bibliotheken hebben t/m 25 november om door te geven hoeveel nieuwe locaties zij de komende anderhalf jaar kunnen aansluiten. Houd de interne informatie van je Bibliotheek in de gaten over de voortgang.

-> Lees meer

Voortgezet onderwijs

Boekentips # 5 Eva Wiersma

In deze aflevering de leestips van Eva Wiersma, onderwijsspecialist en mediacoach bij Bibliotheek aan den IJssel. Drie leuke boeken die onder andere geschikt zijn voor leerlingen van het vmbo. De boeken zijn spannend, ontroerend, grappig en snijden tegelijkertijd moeilijke en serieuze onderwerpen aan.


 -> Lees meer
 

MBO

Rekenmodel de Bibliotheek op school
in het mbo


Leesbevordering op het mbo kan op veel punten verbeterd worden. Dat blijkt uit onderzoek van DUO in opdracht van Stichting Lezen, onder docenten Nederlands en studenten in het mbo. Docenten vinden leesbevordering over het algemeen belangrijk maar bij zowel het schoolbeleid als de lespraktijk valt nog winst te behalen. Lees het onderzoeksrapport Leesbevordering in het mbo en bekijk ook de nieuwe infographic Lezen in beeld: Lezen in het mbo.
 
-> Lees meer
Leesscenario’s

Voor mbo-docenten die met lezen en leesbevordering willen starten ontwikkelen experts samen met Stichting Lezen zes leesscenario’s. Hoe pak je het goed aan, hoe kan lezen een logische plek in de lesprogramma’s krijgen en zullen de studenten wel ervaren dat lezen hun taalontwikkeling, hun schoolcarrière en hun leven kan verrijken? Begin december 2022 verschijnen op lezen.nl de eerste twee leesscenario’s: Lezen in het mbo en burgerschap en Lezen in het mbo en Brede Vorming.
Nieuw in de toolkit!
Agenda
Vacatures
Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector op Biebtobieb/vacatures
Deze nieuwsbrief hoort bij het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school. Dit programma is ontwikkeld door Stichting Lezen in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert het programma uit. Het programma wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW. Redactie en productie: Stichting Samenwerkende POI's Nederland. Check ook www.debibliotheekopschool.nl of volg ons op Twitter via @debiebopschool en #dbos.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via een e-mail naar info-VO@debibliotheekopschool.nl. 

Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief.‍


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Bibliotheek op school · Nieuwe Prinsengracht 89 · Amsterdam, 1018 VR · Netherlands