Copy
Bekijk deze email online
Nummer 91 | september 2022
Leenrecht: stand van zaken
Voor de zomer werd een belangrijke mijlpaal bereikt in het leenrechtvraagstuk: de bezegeling van de hierover gemaakte afspraken door staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media). Er blijken toch nog vragen te zijn over wat er van bibliotheken en scholen verwacht wordt.

-> Lees meer
Online training lespakket Like en Cancel 
Ter voorbereiding op de Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) organiseren de KB, Mediasmarties en de stichting Discussiëren Kun Je Leren een gratis online training voor media/leesconsulenten. Tijdens deze training krijgen lees/mediaconsulenten uitleg hoe zij dit - eveneens gratis - lespakket kunnen inzetten in groep 8. Dit webinar vindt op 22 september van 13.00 tot 14.30 uur plaats.

-> Lees meer
Verder professionaliseren? Bekijk trainingsaanbod najaar
In ons trainingsaanbod van BoekStart en de Bibliotheek op school staan diverse trainingen voor inhoudelijke professionalisering. Wil je in het najaar 2022 een training volgen, zoals de nieuwe training Didactiek voor leesconsulenten? Sommige trainingen starten al eind september en hebben nog maar een paar plekken beschikbaar. Meld je daarom snel aan via Bibliotheek Campus. 

-> Lees meer

Aan de slag met Biebboys

Het nieuwe schooljaar is begonnen en dat betekent ook de start van een nieuw seizoen van de BiebBoys. Dit jaar worden er zeven video’s gepubliceerd, met bijbehorende lespakketten. Iedere bibliotheek in Nederland kan de BiebBoys inzetten bij de samenwerking met het basisonderwijs. Op 26 september van 15.00-16.00 uur is er voor alle geïnteresseerde bibliotheken en POI’s een online bijeenkomst Aan de slag met de BiebBoys

> Lees meer

Nieuwe lessuggesties

De Kinderboekenweek komt eraan, dus zijn er ook nieuwe lessuggesties gemaakt bij zes Griffel/Penseelboeken, verschenen in 2021, en bij vier toptitels van 2022. Er zijn ook lessuggesties verschenen bij de vijf nominaties voor de Thea Beckmanprijs 2022. Benieuwd naar de lessuggesties?

> Lees meer

De Bibliotheek op school op de pabo

In juni studeerde Isa Slager af als Teacher Artist bij Windesheim in Zwolle. Voor haar afstudeeropdracht schreef ze een boek. Ze gaat aan de slag als Werelddocent via een Onderwijsbureau. Wat zijn haar leesbevorderende tips & tricks? Lees het interview in de reeks de Bibliotheek op school op de pabo.

> Lees meer

Collectie en diversiteit

Diversiteit in de schoolcollectie wordt belangrijk gevonden, maar toch kiezen collectioneurs soms bewust niet voor inclusieve kinderboeken. Daarnaast worden deze boeken door sommige scholen als problematisch gezien, bijvoorbeeld als er lhbtiq+-personages in voorkomen. Bekijk de factsheet bij het onderzoek en de Handreiking collectie en signatuur.  

> Lees meer

Samen aan de slag op school!

‘Ga in gesprek met adviesdiensten in het werkgebied van je bibliotheek en zorg dat je aanhaakt als er een taaltraject start of loopt op een school.' Dat is het advies van leesconsulent Anouk Loer van Bibliotheek Waterland. Samen met basisschool Noorderlicht in Purmerend en Onderwijsadviesbureau 1801 voert Bibliotheek Waterland een intensief taaltraject uit. Leerlingen op deze school scoorden slecht op onder andere begrijpend lezen. Lees het interview met Anouk, Mia van 1801 en schooldirecteur Petra.

> Lees meer

Opleiding Vol van Lezen

In de opleiding Vol van Lezen krijg je kennis en vaardigheden aangereikt die je helpen om (teksten uit) kinderboeken effectief in te zetten als volwaardig didactisch middel in het leesonderwijs en daarbuiten. Daarbij gaat het bij lezen ook altijd om (lees-)motivatie, begrip en beleving. De training is een nascholing voor leerkrachten; ook leesconsulenten zijn van harte welkom, mits zij een stageschool hebben om opdrachten uit te voeren. Er zijn verschillende startdata en aanbieders.

> Lees meer

Bibliotheek ontzorgt leraar bij onderwijs basisvaardigheden

Het ministerie van OCW heeft het afgelopen half jaar gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, waaronder ook de bibliotheeksector, over het Masterplan Basisvaardigheden. Centraal in deze gesprekken stond de vraag: ‘wat heeft het onderwijs nodig om nóg beter onderwijs in de basisvaardigheden te kunnen geven?’. De uitkomsten zijn door het ministerie gebundeld in een publicatie.  

> Lees meer
 
Agenda
Vacatures
Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector op Biebtobieb/vacatures
Redactie en productie: Stichting Samenwerkende POI's Nederland.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via een e-mail naar info@debibliotheekopschool.nl.
Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Bibliotheek op school · Nieuwe Prinsengracht 89 · Amsterdam, 1018 VR · Netherlands