Copy
Har du lyst til å jobbe for et trygt å inkluderende miljø for barn og unge på RAW Dance Studio?

Resepsjonistjobb Høsten 2020


Har du lyst til å jobbe for et trygt å inkluderende miljø for barn og unge på RAW Dance Studio?


Hvert semester ansetter vi rundt 20 resepsjonister som jobber i en 10% stilling i 15 uker. Vi søker nå deg som resepsjonist høstsemesteret 2019!

Dette er en mulighet til å bli en del av et inkluderende miljø som jobber for å bygge opp dansemiljøet rundt street dance i Trondheim.

Vi ønsker at både foresatte, elever og venner over 15 år søker på stillingen. Utdanning eller erfaring fra arbeidslivet er et pluss, men ikke nødvendig.

Vi tilbyr gratis kurs til deg og dine barn hele semesteret du jobber.

Er du vår neste resepsjonist?

Søknadsfrist: 20. juli
Nedre aldersgrense: 15 år
Oppstart: 23. august (opplæring 11. og 12. august)

Les mer her!

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Vimeo
Vimeo
Nettside
Nettside
E-post
E-post
YouTube
YouTube
Copyright © 2020 RAW Dancestudio AS, All rights reserved.
Du får denne e-posten fordi du har valgt å motta nyheter og tilbud fra RAW Dance Studio.

Ønsker du å endre på hvordan du mottar disse e-postene?
Du kan oppdatere instillingene eller melde deg ut fra denne listen. PS: ikke meld deg ut av denne listen.

Email Marketing Powered by Mailchimp