Copy

Nyheter

från din lokala fiberleverantör

Nr 2 - 2019

Här kan du ta bort - ändra - lägg till dig i vår sändlista
Öppna mailet i din webbläsare

Tack för alla besök på Gûnnerskemârten!

Tack alla Gûnnerskinger och alla ni andra som vågade er ut i det skiftande vädret på mârten, det var roligt att få träffa er igen! De flesta frågor vi fick handlade så klart om hur det egentligen går med utbyggnaden (läs gärna längre ner i nyhetsbrevet för mer områdesspecifik information). Många ville bara försäkra sig om att vi verkligen kommer att bygga till dem – och det ska vi självklart göra! Styrelsens beslut att vi ska bygga till alla som inte tillhör en fiberförenings område står i allra högsta grad fast.
Värt att notera i sammanhanget är att om du bor mycket avsides, eller om det är ett avsides beläget fritidshus du vill ha anslutet, så kan det vara så att vi inväntar möjlighet till samförläggning. Du som äger en sådan fastighet kommer senare i år att få ett brev med mer information runt detta.
Både på mârten och på Instagram lottade vi ut powerbanks under hela helgen!

Svante och Olle - uppföljaren!

Kommer du ihåg grabbarna Svante och Olle i området Braxen? Det var i slutet av sommaren 2016 som de tröttnade på sitt långsamma internet och insåg att om det skulle bli förändring så behövde något göras, annars hade inte deras område kommit upp i 30 procent* för att bli anslutna till fibernätet. Olle och Svante ville inte vänta på att någon annan skulle ta ansvaret, utan skrev istället på eget initiativ brev till grannarna. 

Resultatet lät inte vänta på sig. Snart hade ytterligare en handfull grannar tecknat avtal och under 2017 de fick sin efterlängtade fiberanslutning!
Nu har det gått ett par år och vi på Arvika kommunnät har varit och hälsat på hemma hos familjen för att höra vad de tycker nu – var det värt jobbet och väntan?
Pappa Tobias berättar att det var en granne som hörde av sig till honom där och då och att grabbarna är väldigt glada att deras kampanj faktiskt gav resultat! Det går att påverka och få saker i rörelse.
Ni fick vänta ett år på anslutning, kändes det som länge med tanke på det jobb ni gjorde?
Nej, vi tyckte att det gick ganska snabbt att för att få allt klart till oss.
Vad är det ni använder er anslutning till för det mesta?
Olle svara att det oftast är onlinespel och Svante håller med men inflikar även att han även håller på en del med Youtube.
Märker ni någon skillnad på hastigheten mot innan ni fick fiber?
Jaaa, svarar de unisont! Det är jättestor skillnad, nu kan båda spela samtidigt utan att det laggar.
Pappa Tobias fyller i att familjen även investerat i ett nytt meshnät vilket gör att oavsett var man befinner sig i huset har man bra uppkoppling. Tidigare var det ingen idé att göra den här satsningen då hastigheten ändå inte höll.
Är det något annat som ni i familjen uppskattar med er anslutning? Något ni inte hade förväntat er eller tänkt på innan?
Mamma Jenny berättar att hon upplever en stor skillnad eftersom alla i familjen nu samtidigt kan göra saker online och man tappar aldrig kontakten med nätet. Tobias inflikar att det tidigare gick åt mycket tid för att vänta på att det skulle buffras hela tiden, nu är den väntetiden helt borta.
*) Fram till juni 2017 var det lägstagränsen för att vi skulle påbörja anslutningsarbetet i ett område. From juni 2017 beslutade Arvika Kommunnäts styrelse att det skulle byggas till alla i hela kommunen (undantag: fiberföreningsområden som byggs i annan regi) oavsett anslutningsgrad i fiberområdet.

Sommaröppet på kundtjänst


Större delen av sommaren håller vi öppet våra vanliga tider men vissa dagar behöver vi hålla stängt halva eller hela dagen och under ett par veckor i juli har vi semesterstängt. Se längre ner i nyhetsbrevet för detaljerad information kring detta.

Oavsett om kundtjänst är öppen eller ej så går det bra att mejla till oss på info@anslutarvika.nu så svarar vi när vi är på plats igen. Gäller det något fel på din tjänst eller ett avbrott hänvisar vi till din tjänsteleverantör som vid behov kontaktar den av våra tekniker som har beredskap.

Uppdatering av utbyggnaden

Obs! Vissa adressnamn kan vara uppdelade på mer än ett område

Nyheterna runt utbyggnaden är väldigt blandade den här gången. I vissa områden har vi fått slå igen verksamheten mer eller mindre helt och hållet pga strandade samtal med markägare. I avvaktan på ledningsrätt finns det inte mycket vi kan göra, tyvärr. Arbetet med att söka ledningsrätt för berörda områden är i full gång men av erfarenhet vet vi att detofta kan dröja några månader innan det är klart och vi kan fortsätta fiberutrullningen där. 

 

Följande områden är drabbade av detta:

Sulvik (Rådane/Krokebol/Ränkesed) och vissa delar av Stavnäs.

Information om övriga områden

Allstakan

Avser adressnamn: Allstakan, Gröttvål, Järperud, Klanderud, Kolstan, Tobol & Tvärud
Projekteringsarbetet är i full gång, många markavtal har kommit på plats och övriga tillstånd är också sökta. Detta innebär att så fort det finns resurser för att sätta igång med schakt så kan vi göra det. Troligen blir det någon gång efter sommaren som arbetet påbörjas här.
 

Avelsbol

Etapp 1
Avser adressnamn: Avelsbol, Boda, Brandsbol, Norra Fjäll, Skjutsbol, Skofterud & Södra Fjäll
Här är det full aktivitet, många kunder har redan installerats medan andra fortfarande väntar. Vi har fått en del synpunkter runt återställning i området och vår entreprenör jobbar på även med detta.
Etapp 2 och 3
Avser adressnamn: Boda, Svannikeboda, Södra Fjäll & Ämnebol
Ansvarig entreprenör (ÅF & Hermanssons Gräv) kommer att påbörja arbetet i detta område under sommaren. Just nu jobbas det bakom kulisserna för att få klart alla tillstånd och markavtal samt ska projekteringen göras klar.

Bortan

Avser adressnamn: Allstakan, Bortan, Gröttvål, Kolstan & KyrkskogenDetta område står på tur efter Allstakan där våra projektörer just nu jobbar för fullt. Områdena i Norra Gunnarskog byggs i egen regi vilket innebär att det är vi som håller i trådarna. Utöver projektörer och byggledare tar vi självklart även hjälp av grävare, blåsare och installatörer.
 

Edane

Nu har slutbesiktningen gjorts här, en del åtgärdspunkter återstår för entreprenören men på det stora hela är området klart. Några tillkommande efteranslutningar återstår fortfarande. Nya kunder kan anmäla sig via anslutarvika.nu

Fredros

Avser adressnamn: Abborrsjön, Bortan, Fredros, Mången, Norra Treskog, Södra Treskog & Tinnhöjden
Enligt planen ska noden i Fredros vara klar för trafik under juni och därefter påbörjas arbetet med att blåsa ut fiber till alla kunder. Många har redan fått sin mediabox installerad, och fler står på tur inom kort, vilket innebär att det efter blåsning bara återstår att svetsa fibern och kontrollera att allt fungerar fram till dig som kund. Det kan låta som ett litet jobb men är ganska tidskrävande, särskilt om/när det upptäcks något fel. Mot denna bakgrund är det därför svårt att säga när du som bor i detta område kan räkna med en användarklar installation.

Glava

Glava Glasbruk
Avser adressnamn: Glava Glasbruk, Halvardsnäs, Lenungshammar & Sigfridstorp
Här kommer det under året att byggas stam (ansvarig entreprenör för stammen: NSI)  längs de mest tätbefolkade stråken, kundanslutningar görs efterhand som stammen blir klar. Arbetet börjar i Glava Glasbruk och sedan jobbar vi oss västerut och norrut.
Hedene & Lenungen
Avser adressnamn: Granmon, Hedene, Lenungen
Arbete påbörjas 2020.
Gränsjön & Finnskogen
Avser adressnamn: Fröbol, Glassnäs, Greåna, Sulvik, Sulvikstjärnet, Västra Skyberg, Älgå Stom, Älgå-Gränsjön & Östra Skyberg
Arbete påbörjas under 2021.
 

Klässbol

I dagarna görs slutbesiktningen här. Under våren har ett flertal kunder kunnat anslutas och området är nu så gott som färdigt. En del återställning återstår och eventuella åtgärdspunkter som kommer fram i besiktningen ska fixas, besiktas på nytt och sedan är det helt klart. 

Mangskog

Östra
Avser adressnamn: Grytterud, Lövnäs & Åstenäs
Stammen längs Mangens östra sida är så gott som färdigställd och arbetet med kundanslutningar ligger nu i startgroparna, några tillstånd saknas fortfarande men det ser inte ut att vara några större problem på horisonten. Vid det informationsmöte som hölls i början av maj så sas det att schaktning skulle vara igång i slutet av maj. Ansvarig entreprenör hälsar att det är grävarna är igång i södra delen av området samt att man börjat boka in kunder för tomtprojektering.
Västra
Avser adressnamn: Bjurbäcken, Fjäll, Fjällstorp, Grytterud ,Gylterud, Humsjön, Lilla Salungen, Rinnen, Salungen, Slobyn, Tobyn, Västra Takene & Åstenäs
På västra sidan av Mangen samförläggs stammen och Relacom är ansvarig entreprenör för samförläggningen. Markavtal för kundanslutningar är till stor del klara. Tomtschakt och kundinstallationer kommer att utföras av våra egna entreprenörer.
 

Mitandersfors

Avser adressnamn: Axland, Bogen, Kyrkskogen & MitandersforsNär arbetet i Fredros & Treskog är relativt klart kommer samma entreprenörer att fortsätta med den påbörjade stammen och därefter kundanslutningar i området. Förhoppningen är att vi kan vara igång med schaktning här innan årets utgång men det är svårt att säga säkert i nuläget. Området byggs i egen regi vilket innebär att det är vi som håller i trådarna. Till vår hjälp har vi duktiga projektörer och byggledare som ser till att boka upp grävare, blåsare, installatörer osv efterhand.
 

Ripan

Schaktning har påbörjats och tidplanen håller så här långt vilket innebär att flertalet kunder i området borde ha en färdig installation under hösten.

Räxed

Avser adressnamn: Backsjöbotten, Gravås, Gröttvål, Räxed & TobolOmrådet är i stort sett klart, ett fåtal hushåll har fortfarande inte fått sin anslutning pga utdragna förhandlingar med markägare i området. Vi är medvetna om att det är en hel del bristfällig återställning samt att det står brunnar öppna i området och jobbar med att åtgärda detta snarast.
 

Skogsbrynet

Etapp 2 och 3
Många hushåll har redan fått sin installation gjord nu, en del återstår fortfarande men våra installatörer jobbar på och inom några veckor ska de allra flesta kunder ha en anslutning klar för användning här.

Stavnäs

Etapp 1 och 2
Avser adressnamn: Billingsberg, Björndalen, Brandsbol, Bäsebol, Haltersbol, Lilldalen, Norra Fjäll, Norra Fjöle, Näbbol, Skasås, Stavnäs, Stubberud, Södra Fjöle & Östra Rud
Tomtschakten håller på att färdigställas i flera delar av området. Tyvärr har förhandlingarna med några markägare avstannat för tillfället vilket innebär stora förseningar för ett flertal kunder som väntar på inkoppling. Vi pratar vidare med berörda parter och hoppas på en samförståndslösning men tills vidare är allt arbete i dessa områden pausat, dock har vi goda förhoppningar om att kunna ansluta kvarvarande kunder innan vintern.
Etapp 3 och 4
Avser adressnamn: Haltersbol,  Spässerud, Byn, Göksbol, Skasås & Skårstorp
Kunder i detta område får avvakta ytterligare lite innan arbetet kommer igång här. Tillstånd mm är sökta och planeringen pågår för fullt.
 

Stömne & Sölje

Avser adressnamn: Färmersrud, Mosterud,  Stömne, Sölje, Söpple & Tångeberg
Entreprenör för området är klar och arbetet med att få fram markavtal och olika tillstånd är i full gång. Grävarbetet på plats påbörjas enligt planen under hösten.
 

Storken

Schaktning har påbörjats och tidplanen håller så här långt vilket innebär att flertalet kunder i området borde ha en färdig installation under hösten.

Sulvik

Rådane (Krokebol & Ränkesed)
Avser adressnamn: Krokebol, Rådane, Ränkesed & Sulvik
Arbetet i detta område är för tillfället helt nerlagt då markägare inte har accepterat det markupplåtelseavtal vi i dagsläget kan erbjuda. Just nu tittar vi på alternativa lösningar men tills vidare är det totalstopp här. Vår förhoppning är ändå att kunna påbörja arbetet under säsongens senare del.
Sulvik Kvarnen
Avser adressnamn: Berg, Bergbacka & Sulvik
Arbetet i området är inne på slutspurten och förväntas avslutas under sommaren.
Västra Jössefors & Åkersberg
Avser adressnamn: Bergdalen, Bergs Säteri, Hoppet V. Jössefors, Höves Morjärv, Jössefors (Brukshandeln, Kråkåsen & Sjövillan), Jösseforsvägen, Kolåsvägen, Liljebacken V. Jössefors, Lissmyr V. Jössefors, Ottebol Stalpet, Skogshyddan V. Jössefors, Västra Jössefors & Åkersberg
I slutet av sommaren påbörjas grävarbetet i detta område. Fortfarande saknas ett par markavtal och även något tillstånd från Länsstyrelsen men det bör rimligen vara klart lagom tills vi har en ledig gräventreprenör på plats.

Sälboda

Avser adressnamn: Bjälverud, Brättne, Gravås, Gravåsön, Kollerud, Sälboda, Sätered & Tollesrud
Här är vi en bra bit på väg i att ansluta kunder. Många har fått grävt på sin tomt, och flertalet av dessa
kunder har även fått fibern blåst. Vi väntar på firma som ska göra en tryckning under en bäck för att knyta ihop ett par sträckor. På ett flertal ställen håller vi på med stamschakt igen, det gäller främst där det varit fruset längre samt vid vissa vägövergångar. Snart ska det finnas ett helt fibernät på plats i större delen av Sälboda. Dock finns det en bit av fiberområdet kommer vi i dagsläget inte fram till pga saknade markavtal.

Treskog

Avser adressnamn: Berga, Bergatorp, Forsbacka, Gränsjön, Järperud, Lövnäs, Russerud & Södra Treskog
Enligt planen ska noden i Bergatorp vara klar för trafik under juni och därefter påbörjas arbetet med att blåsa ut fibern till alla kunder. Många har redan fått sin mediabox installerad, och fler står på tur inom kort, vilket innebär att det efter blåsning bara återstår att svetsa fibern och kontrollera att allt fungerar fram till dig som kund. Det kan låta som ett litet jobb men är ganska tidskrävande, särskilt om/när det upptäcks något fel. Mot denna bakgrund är det därför svårt att säga när du som bor i detta område kan räkna med en användarklar installation.
 
 

Årbotten

Avser adressnamn: Byn, Lilla Gårdsås, Stommen, Stora Gårdsås & Timmeråsen
Relacom har kommit långt med anslutningarna men en del kunder återstår fortfarande och kommer att anslutas under sommaren och en bit in på hösten. I området jobbar för närvarande 3 grävlag och i viss utsträckning samförläggs vår grävning med ett projekt från el. Det har periodvis varit oklarheter kring markavtalens utformning men flertalet frågetecken där ska nu vara uträtade.
 

Älgå

Avser adressnamn: Björnerud, Fröbol, Gördsbyn, Stretsbol, Sulvik, Valnäs, Vik, Västra Skyberg, Åsebol,  Älgå-Stom, Älgå-Strand & Östra Skyberg
Här är vi inne på slutspurten nästan överallt. Relacom håller på att färdigställa de sista bitarna där. Ett fåtal kunder släpar pga problem med tillstånd/markavtal. Återställningen är även den en god bit på väg och vi räknar med att kunna påbörja besiktning under sommaren.

Nya ansikten och extra resurser!

Efter familjetillökning och pensionsavgång den senaste tiden har vår personal utökats med ett par nya ansikten och vi är glada att kunna presentera dem här.

Joachim Wigertsson

Joachim är ny tekniker hos oss. Han kommer från Umeå och har en gedigen bakgrund inom kommunikation, först som sambandsofficer i Flygvapnet och därefter under många år som tekniker hos Telia. För några år sedan gjorde han flytten från Norrland till Värmland och när chansen till ett jobb hos Arvika Kommunnät öppnade sig var det en bra matchning – vi är glada att välkomna Joachim i vårt gäng!
Det han framförallt uppskattar med sitt jobb här är att det är omväxlande och att han får lära sig ännu mer om just fiber.

Snabbfakta om Joachim
  • Gillar att fiska
  • Gillar att lyssna på musik
  • Gillar att löda på mystiska projekt (Nej, ingen ytterligare förklaring erbjuds.)
  • Det galnaste (och smartaste?, red anm) Joachim gjort var när han och sambon helt spontant bilade till Italien.

Fredrik Nilsson

Fredrik har vi hyrt in på ett år från företaget LPNetservice. Han förstärker upp teknikersidan hos oss under föräldraledigheter. Även Fredrik är erfaren inom teknikeryrket och har dessutom bredden av att tidigare ha jobbat med bygg och underhåll längs järnvägen i ett decennium. Från 2016 har det dock varit fiber som gäller på heltid. Fredrik uppskattar framför allt omväxlingen och friheten i sitt jobb och tycker att det är intressant att möta så många olika kunder varje dag.
Snabbfakta om Fredrik
  • Prioriterar att umgås och resa med familjen på sin fritid
  • Samlar på armbandsur
  • Gillar också att ta hand om sin skog och att fiska (trolling* är bäst!)
  • Det galnaste Fredrik hittat på var nog den där turen med crosscykeln som inte gick helt som planerat och han slutade i en mörbultad hög på hoppets botten. Självklart har det blivit många fler turer på crosscykeln efter det – med lyckligare slut!
*Trolling är en sportfiskemetod där man via en båt släpar beten eller tackel. Det finns en hel uppsjö av prylar och metoder för att lura fisken via trolling, tex ekolod, plotter, djupriggar och paravaner. Vanliga fiskarter är lax, öring, gädda och gös. Källa: www.fiskejournalen.se/etikett/trolling

Beställ tjänster

för privatpersoner

Du behöver givetvis inte boka ett hembesök för att beställa tjänster, utan kan fortfarande göra beställningarna själv. Gå in på respektive länkar här nedan och beställ direkt på nätet:

INTERNET

PAKET-TJÄNSTER

IP-TV

Våra samarbetspartners för privatkunder

Vill du ha hjälp med att installera en router eller få reda vad det finns för olika kommunikationslösningar för hemmabruk?

Du har väl inte missat att vi samarbetar vi med våra lokala partners 42Store, Euronics och AudioVideo. Dessa är experter på produkter och tjänster som passar att anslutas till Arvika Kommunnäts fibernät och de hjälper dig gärna att komma igång med din nya anslutning!
Vi erbjuder IT-support till företag och privatpersoner och har lång erfarenhet av både service och support på datorer och nätverk. Hos oss hittar ni det mesta ni behöver till ert nätverk. Läs mer...
Hos Audio Video hjälper vi dig med det mesta inom fiber. Alltifrån beställning av fibertjänster, TV, bredband och telefoni, tillbehören/utrustningen du behöver samt installation. Vi håller till på Kyrkogatan, ovanför KappAhl och Lindex. Välkommen in! Läs mer...
Euronics i Arvika ligger på Palmviksområdet tillsammans med 2 stora matbutiker. Här finns ett brett utbud av TV och ljudanläggningar, datorer, mobiltelefoner ihop med stora operatörer, digitalkameror, både stillbild och video. Läs mer...

Bra externa länkar:

Bredbandsforum - en del av regeringens bredbandsstrategi
Jordbruksverket - Stöd för bredbandsutbyggnad
Post och Telestyrelsen, PTS - arbetar för att alla ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.
Svenska Stadsnätsföreningen - en oberoende bransch- och intresseorganisation för Sveriges stadsnät.
Telekområdgivarna - en opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om abonnemang för bredband, telefoni och TV.

Sommaröppet på kundtjänst

Större delen av sommaren håller vi öppet våra vanliga tider men vissa dagar behöver vi hålla stängt halva eller hela dagen.

Här är våra vanliga öppettider, då vi svarar i telefon, 0570-76 40 76: 
Måndag & torsdag: 10.00 - 16.00
Tisdag & onsdag: 8.00 - 16.00
Fredag: 8.00 - 15.30

Dessa dagar och tider håller vi stängt:
Fredag 31 maj: Stängt
Måndag 3 juni: Öppet 13.00 - 16.00
Onsdag 5 juni: Stängt
Fredag 7 juni: Stängt
Onsdag 12 juni: Stängt
Torsdag 20 juni: Öppet 10.00 - 12.00
Fredag 21 juni: Stängt
Vecka 29 och 30: Semesterstängt

Skulle vi inte svara på telefon kan du maila oss på info@anslutarvika.nu.

Våra lokala partners står också till tjänst med att svara på dina frågor och har expertkunskap och kan guida dig vad gäller utrustning och hemmanät. Besök eller ring Euronics, AudioVideo och 42Store.

Vid felanmälan: Kontakta alltid din tjänsteleverantör.

Ska du flytta?

Glöm inte bort att meddela oss!
Vi har märkt att det kan vara lätt att glömma bort att avanmäla sig till oss när man flyttar. Det är viktigt att vi får denna information så att det inte går iväg fakturor med felaktiga avgifter på. Du kan eposta din avanmälan till info@anslutarvika.nu

Bra länkar hos oss:

Välj tjänster och se vad våra anslutna kunder tycker (informationsbroschyr)
Varför ska jag ansluta mig och hur gör jag? informationsbroschyr)
www.aknab.valjtjanst.se för att beställa tjänster
Fiberutbyggnad - hur är läget för mitt område?
 
Välkommen med dina synpunkter!
Det har varit ett hektiskt år här på Arvika Kommunnät och många av er har märkt det genom att ni blivit anslutna till det kommunala fibernätet. Har ni synpunkter, vill ni ge feedback - ris eller ros - så tveka inte att höra av er till oss via epost: info@anslutarvika.nu
För att du ska få veta vad som händer på Arvika Kommunnät skickar vi regelbundet ut nyhetsbrev till dig. Vi vänder oss till dig som redan är ansluten, väntar på att bli det eller som är intresserad av att bli ansluten. Självklart vänder vi oss även till alla er som är med i någon fiberförening i Arvika kommun. Du hittar också nyheter på vår webbplats www.anslutarvika.nu.
Anslut dig:
Villaägare - Fastighetsägare - BRF och SMF - Företag - Fiberföreningar
Av hänsyn till er personliga integritet skickar vi ut denna information till dolda mottagare. Sändlistan vi använder innehåller bara epostadresser, för- och efternamn, i ditt fall <<E-postadress>> och <<Förnamn>> <<Efternamn>>, och med andra ord inga andra personuppgifter. Syftet med sändlistan är enkom för utskick av nyhetsbrev med information om våra åtaganden som er lokala fiberinstallatör. Vi garanterar att innehållet i sändlistan inte kommer att spridas vidare till annan person eller verksamhet.  

Vill du ändra din epost eller avboka våra utskick?
Ändra din epostta bort dig eller lägga till dig i vår sändlista
Anslut Arvika - en del av Arvika Kommunnät AB

Postadress:
12. Administration, 67181 Arvika   Besöksadress: Rosendalsvägen 19, Arvika
Webbplats: anslutarvika.nu   E-post: info@anslutarvika.nu   Telefon: 0570-76 40 76

Ansvarig utgivare: Lennart Rönning - Produktion: MaFalls AB

Copyright © 2019 Arvika Kommunnät AB, All rights reserved.