Copy
Kære læsere af nyheder fra Geopark Vestjylland
 
Med dette nyhedsbrev får du vores nyhedsbrev i et nyt format, som vi regner med at bruge fremover, og som vi håber, du vil synes godt om. Samtidig vil vi også gerne præsentere dig for vores nye Facebookside og invitere dig på 8 spændende ture i løbet af Geologiens Dage fra den 17. Til den 25. september. God fornøjelse!

 
Geopark Vestjylland er nu på Facebook
Besøg vores nye Facebookside på www.facebook.com/geoparkvestjylland/ og giv den gerne et ”Like” og føj den til dine favoritter. Du må også meget gerne dele den med dine omgivelser, så vi kan få skabt mest mulig opmærksomhed om geoparken. Endnu mere spændende vil det være, hvis du deler dine egne gode oplevelser fra geoparken med os andre ved at lave dine egne opslag på siden. 

 
Geologiens Dage 2016 byder på 8 spændende ture
Vi sætter fra lørdag den 17. til søndag den 25. september fokus på værdierne i Geopark Vestjylland i samarbejde med vores partnere.
Hatbakker, flageopskud, dødis og moræne er bare nogle af de udtryk, som man kan stifte bekendtskab med, når naturvejledere og geologer fortæller om landskabet, naturen og kulturhistorien i Geopark Vestjylland. Der er tale om 8 spændende ture med bus, færge, cykel og til fods med fortællinger om, hvordan is, vand og vind har formet og stadig former landskabet i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner. På turene vil der også blive fortalt om, hvordan landskabet har været med til at præge menneskers levevilkår, og omvendt hvordan mennesker har påvirket og stadig prøver at påvirke landskabet.
 
Det er frivillige og medarbejdere fra geoparkens mange samarbejdspartnere, der stiller deres viden til rådighed og geoparkens leder Thomas Holst Christensen glæder sig over den store opbakning og interesse geoparken møder overalt: ”Geoparken er startet af frivillige kræfter i samarbejde med de tre kommuner, og det er afgørende for geoparkens videre succes, at vi kan fortsætte og udbygge vores samarbejde med de mange gode kræfter, som stiller deres tid, viden og kunnen til rådighed for os”. 
Arrangementerne starter lørdag d. 17. september, hvor geolog Mads Kjærstrup fra Bovbjerg Fyr tager gæster med på en tur langs Bovbjerg-klinten. Dagen efter - søndag d. 18. september – er det sogneforeningen i Gudum, der tilbyder tur med istidsfortællingen om ”hatbakken” Råbjerg, gamle hulveje og kaffe i den restaurerede Kloster Mølle. Samme dag står sogneforeningen i Møborg bag en tur til Baunehøjen med udsigt over hele bakkeøen og gåtur til Sandgraven. Ligeledes denne søndag inviterer naturvejleder Bo Boysen og afdelingsleder Torben Mølgaard fra Holstebro Kommune på en tur i istidslandskabet omkring Hjerl Hede-museet, hvor man bl.a. kan stifte bekendtskab med de mange dødishuller, der præger dette landskab.
 
Det er tid til at pumpe cyklen, når Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig onsdag den 21. september inviterer på en geologisk cykeltur fra Rom Kirke og ind igennem de naturgenoprettede Rom Grusgrave til Lemvig Hovedvandværk hvor Lemvig Vand og Spildevand vil fortælle om vores grundvand og byde på forfriskninger.
 
Søndag den 25. september byder By og Land, Ulfborg-Vemb alle interesserede på en hel dags bustur til nogle af højdepunkterne i den kommende Geopark Vestjylland. På turen kommer deltagerne rundt i en stor del af geoparken og kommer bl.a. til at nyde udsigten over landskabet fra
nogle af de højeste punkter i området.
 
Nordvestjysk Fjordkultur og Venøsund Færgelaug står bag 2 arrangementer hhv. torsdag d. 22. september, hvor der er videoforedrag med forskere fra Geologisk Institut i Århus om ”Hvordan is og vand dannede det danske landskab”, og søndag d. 25. september, hvor landskabet kan nydes fra søsiden på en sejltur med den gamle Venøfærge fra Struer til Oddesund.
 
Et detaljeret program fremgår af Geopark Vestjyllands Facebookside, hvor man også kan finde information om tilmelding, pris, tidspunkter og mødested.
 
Arrangementerne afholdes som led i det landsdækkende initiativ Geologiens Dage, der er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor geologer, naturvejledere og museer står parat med tilbud om ture, rundvisninger og udstillinger i hele landet. Der er oplevelser for alle aldre i geologiens verden.
 
På Geologiens Dage kan du opleve, hvordan geologien og samfundet spiller sammen. De mange arrangementer giver tilsammen et glimt af Danmarks geologiske historie gennem 1 1/2 milliard år – fra Bornholms granitter, over kalk- og molerklinter i syd og nord til istidens landskaber og nutidens aktive kystdannelser.
 
Den geologiske historie er vævet tæt sammen med dyre- og plantelivets udvikling, som vi i Danmark kan følge gennem mere end 500 millioner år. Flere af arrangementerne på Geologiens Dage handler derfor også om livet i tidligere jordperioder, som vi kender det gennem de mange forsteninger, der er bevaret i de geologiske aflejringer.


Der kan findes mere information om geologiens dage på: http://geologi.snm.ku.dk/aktiviteter/geologiens_dage/
Fotos tilhører Geopark Vestjylland eller er bragt med tilladelse fra geoparkens samarbejdspartnere. Gengivelse er kun tilladt efter tilladelse fra Geopark Vestjylland.

Our mailing address is:
mail@geoparkvestjylland.dk

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Geopark Vestjylland · Isværket · Havnen 66 · Lemvig 7620 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp