Copy
Nieuwsbrief 1 - 25 februari 2017
View this email in your browser

Welkom bij Autminds 2017

Deze nieuwsbrief van Autminds houdt je op de hoogte van de Autminds 2017 conferentie. 
 

Jouw thema als Autminds 2017 thema?
Over Autminds
Feedback op Autminds 2016
Evaluatie van het thema uit 2016
Wat gaat er gebeuren
Onze vrienden en sponsoren 


Jouw thema als Autminds 2017 thema

Het is alweer een aantal maanden geleden dat de 2e editie van Autminds heeft plaatsgevonden. Wij waren erg tevreden en gezien de reacties van de bezoekers werd het als zeer geslaagd ervaren. Na afrondende werkzaamheden en een pauze zijn inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 3e editie van Autminds in volle gang! Zodra de precieze datum bekend is, horen jullie meer.

De vorige jaren besloten we zelf wat het thema was, dit jaar willen we heel graag jullie erbij betrekken. Welk thema zou jij graag uitgediept zien in de komende editie van Autminds? Naar welk thema gaat je interesse uit?

Via de website/mail, de Facebookpagina of Twitter, laat je mening horen! We horen graag wat jij als thema  zou willen. Hou hierbij rekening met het feit dat de thema's 'eenstemmig en meerstemmig' (2015), en '(on-)zichtbaarheid' (2016) al behandeld zijn.

Graag zien we jullie reacties tegemoet! De deadline voor ideeën hiervoor is 12 maart.'


Over Autminds

Autminds is een congres voor en door mensen met autisme. Autminds biedt een mix van educatie, debat, kunst/creativiteit, ontmoeting en ontspanning. Autminds kan worden omschreven als “a meeting of minds”, vandaar de naam Aut-minds.

De opzet van Autminds zorgt ervoor dat mensen met autisme maximale invloed hebben op de keuze van de onderwerpen, de inhoud die worden besproken en de vorm van de interacties.

Lezingen foto's van de voorafgaande edities kunt u vinden op www.autminds.nl
Ook op Facebook en twitter kunt u ons vinden en bereiken


Feedback op Autminds 2016

We proberen te leren van de ervaringen van bezoekers, dus dank voor allen die de moeite namen het online formulier in te vullen. Hieronder een samenvatting, het volledige verslag op te vragen via info@autminds.nl

Op 8 oktober 2016 werd de 2e editie van Autminds gehouden, een congres (primair bedoeld) voor en door mensen met autisme. Thema was dit jaar ‘(on)zichtbaarheid’.
 
Aantal bereikte personen
Op Autminds 2016 waren 115 personen aanwezig (bezoekers, sprekers, dagvrijwilligers, gasten (vanuit onze sponsoren) en de projektorganisatie. 80% van de bezoekers had zelf een vorm van autisme.
 
Beoordeling Autminds 2016 door de bezoekers
Alle aanwezigen kregen na afloop een email met het verzoek een online evaluatieformulier in te vullen. Dit is gedaan door 40 personen (responspercentage 35%).
 
Autminds 2016 kreeg als rapportcijfer gemiddeld een 7,9.
 
Als belangrijkste pluspunt werd, evenals vorig jaar, de vriendelijke atmosfeer en de variatie in het programma genoemd. De bezoekers waarderen de diversiteit in het programma-aanbod. Dat de sprekers zelf autisme hebben wordt eveneens gewaardeerd. Ook de stilteruimte en de lunch werden positief gewaardeerd. De lunch werd, net als in 2015, door de Autminds organisatie zelf verzorgd. dit blijft dus hetzelfde
 
Het belangrijkste minpunt was de locatie, iets wat we als organisatie ook zelf al hadden geconstateerd. We zijn erg blij dat we de beschikking hebben over een gratis locatie, omdat we de hoge kosten van het huren van een (congres)locatie niet kunnen dragen. Deze gratis locatie kent echter ook beperkingen qua aantallen bezoekers en het type programmaonderdelen.  Een voorbeeld is dat we de aula gebruiken als 2e grote presentatieruimte en daarbij last hebben van in- en uitloop. Bovendien missen we daardoor de mogelijkheid om de aula te gebruiken als ontmoetingsruimte. Dit vinden we jammer, want we weten dat onze bezoekers wel behoefte hebben om met elkaar te kletsen en hiervoor soms een lezing overslaan.
Dit gaan we dus veranderen.  

Aanwezigheid van bezoekers zonder autisme
Hoewel Autminds primair gericht is op mensen met autisme, konden mensen zonder autisme ook komen. Onze respondenten gaven in meerderheid aan geen problemen te hebben met de aanwezigheid van bezoekers zonder autisme. 8 respondenten (20%) gaven aan dat mensen met autisme wel de meerderheid moeten blijven vormen.
 
Mensen met autisme noemden het creëren van begrip bij mensen zonder autisme en het versterken van inclusiviteit als belangrijke redenen om ook open te staan voor bezoekers zonder autisme. Ook het leereffect voor mensen zonder autisme werd naar voren gebracht. Een andere reden om mensen zonder autisme toe te laten, was meer praktisch van aard: niet naar Autminds kunnen komen zonder de aanwezigheid van een (niet-autistische) begeleider.
 
 

Evaluatie van het thema bij Autminds 2016

Uitwerking van het thema
Het thema ‘(on)zichtbaarheid’ is door de sprekers vanuit diverse invalshoeken belicht. Een en ander in overeenstemming met de oproep die we vooraf hadden uitgezet (call for proposals).
 
Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe dit thema werd ingevuld door de diverse sprekers:

  1. De (on)zichtbaarheid van jouw autisme (bijv. een ander merkt niet waar jij last van hebt; aan de buitenkant is niks te zien)
Janneke Geijsberts hield een presentatie over ‘Een verstoorde prikkelverwerking & invloed op de communicatie’. Janneke gaf uitleg over hoe het verwerken van prikkels verloopt en hoe dat samenhangt met het persoonlijke arousalniveau. Dit illustreerde ze met ervaringen uit haar eigen leven. Het verwerken van prikkels is een voorbeeld van hoe autisme onzichtbaar kan blijven, soms tot het te laat is en er bijvoorbeeld een woede-uitbarsting volgt.
 
  1. De (on)zichtbaarheid van bepaalde groepen mensen met autisme (vrouwen, LHBT, etnische minderheden)
Dit thema kwam in diverse presentaties terug. Anna van der Miesen besteedde aandacht aan de doelgroep mensen met autisme en genderdysforie (transgenders). AutiRoze belichtte de groep LHBT-ers (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender) met autisme. Twee ervaringsdeskundigen, een homoseksuele man en een transgender vrouw met autisme, deelden hun persoonlijke verhaal.
Germo Bekendam en Els vroegen aandacht voor de groep hulpverleners met autisme, met name artsen met autisme. Een groep die nog nauwelijks zichtbaar is. Na Autminds heeft Els dit verder voortgezet door de website www.artsenmetautisme.nl te starten.
Peter Teeuwen besteedde aandacht aan de subgroep van mensen met autisme die tevens hoogbegaafd zijn.
Vrouwen met autisme kwamen onder meer aan het woord in de documentaire ‘Rijker met autisme’ van Peter Riemslag Baas. Daarnaast waren diverse sprekers vrouwen met autisme.
 
  1. De (on)zichtbaarheid van organisaties op het gebied van autisme
Heta Pukki en Roderik Plas benoemden dat in Europa diverse organisaties, netwerken en andere initiatieven voor en door mensen met autisme actief zijn. Echter, deze initiatieven, netwerken en organisaties zijn niet of nauwelijks van elkaars bestaan op de hoogte. Een typisch voorbeeld van onzichtbaarheid, waardoor de kans groot is dat elke organisatie bezig is opnieuw het wiel uit te vinden. Er is dan ook behoefte aan een soort ‘sociale kaart’ van deze organisaties op Europees niveau.
 
Ook wat binnen in een dergelijke zelforganisatie gebeurd blijft veelal onzichtbaar voor de buitenwereld. Karin van den Bosch lichtte een tipje van de sluier op van de interne processen binnen PAS, de Nederlandse voor- en door organisatie van mensen met autisme. Er was niet alleen aandacht voor wat er goed ging, maar ook voor de soms moeizame kanten. Autisme blijkt niet alleen een handicap te kunnen vormen op individueel niveau, maar ook op organisatieniveau. Ook plaatste ze een en ander binnen een theoretisch, wetenschappelijk kader.
 
  1. De (on)zichtbaarheid van autisme in de maatschappij
Dit subthema zit natuurlijk ook in de voorgaande subthema’s (individueel -, groeps- en organisatieniveau) besloten. Op maatschappelijk niveau komt dit daarnaast vooral naar voren als het gaat om het vinden en behouden van passend werk door mensen met autisme. Michel Bergijk, Elle en Peter Kurvers verzorgden een presentatie rondom autisme en arbeid.
 
Marc Beek maakte de vraag zelf tot onderwerp van zijn workshop. Hoe komen wij in beeld? Met dit als uitgangsvraag werden de deelnemers aan zijn workshop uitgedaagd zelf na te denken over hoe de zichtbaarheid van mensen met autisme in de maatschappij verbeterd kan worden.
 
  1. Wetenschappelijke inzichten en denkkaders die ons kunnen helpen bij het nadenken over dit thema [=(on)zichtbaarheid van mensen met autisme]
Menno van Beekum ging vanuit een differentie-filosofische opvatting van tekst en betekenis in op het begrip ‘autisme’. Autisme wordt daarbij beschouwd als een discursief gereproduceerd sociaal construct. Ook in de al eerder genoemde lezing van Karin van den Bosch werd een theoretisch kader gepresenteerd, alhoewel dit vooral ging over het beschrijven en begrijpen van zelforganisaties van mensen met autisme en minder over (on)zichtbaarheid an sich ging.

Samenvattend kan gesteld worden dat het thema ‘(on)zichtbaarheid’ over de volle breedte is uitgewerkt. Het aantal wetenschappelijke presentaties was in de minderheid en een echt wetenschappelijk denkkader rondom ‘(on)zichtbaarheid’ is nergens naar voren gebracht. Het accent lag sterk op de praktijk: op het zichtbaar(der) maken van het eigen autisme (door het delen van ervaringsverhalen) en met name op het zichtbaar(der) maken van subgroepen binnen het autismespectrum en van organisaties en initiatieven voor en door mensen met autisme.
 
Autminds heeft hier sterk aan bijgedragen, ook letterlijk door het bieden van een podium waarop individuen, groepen en organisaties zichzelf zichtbaar kunnen maken.Wat gaat er gebeuren

26 februari - 12 maart:   Suggesties voor thema
19 maart:                        Thema uitslag
2 April - 28 mei:              Oproep tot indienen van voorstellen voor lezingen,
                                       workshops, etc.
11 Juni:                           Sprekers bekend,  start kaartverkoop
Eind sept - begin okt:     Autminds 2017

 

 

...onze sponsoren

Autminds is dankbaar voor de sponsoren die de organisatie de afgelopen jaren mogelijk maakten. Zowel sponsoring in geld als in diensten maken het mogelijk om een breed toegankelijke conferentie te organiseren die in handen is van mensen met autisme. Ook dit jaar zoeken we weer sponsoren.
 

Copyright © 2017 Stichting Autminds, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp