Copy
Nieuwsbrief SHIB maart 2017
Alweer de eerste nieuwsbrief van 2017 ligt voor u. In het begin van dit nieuwe jaar heeft er al een bestuursreis plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief kunt u hierover een terugblik lezen. Ook sluiten we 2016 definitief af met een financieel jaarverslag. Veel lees- en kijkplezier.
Bestuursreis 2017

Van 6 tot en met 13 maart zijn Jetze en Ilona uit het bestuur naar Zuid-Afrika afgereisd om verschillende zaken te regelen. Het was een goede reis waar weer mooie ontwikkelingen uit voortgekomen zijn!
Allereerst het Immanuel Hope Center in Reagile:
  • Men heeft gekozen voor een nieuwe naam:  Onalerona Health Care Center. Onalerona in Tsetswana voor Immanuël.
  • Er is een nieuwe board aangesteld die nu wordt ‘ingewerkt’, hiermee is het IHC professioneler en krijgt het IHC goede tips en trucs van bovenaf.
  • Sinds kort is het IHC ingericht en in gebruik als een ouderencentrum. Ouderen die uit het ziekenhuis worden ontslagen, maar nog niet gezond genoeg zijn om weer thuis in te wonen, kunnen hier verblijven. Er zijn inmiddels vier verzorgsters hiervoor opgeleid. Er staan bedden in meerdere kamers en er komen nog meer rolstoelen en rollators. 
  • De tuin bij het IHC heeft het goed gedaan, er is geoogst en dat heeft geld opgeleverd. Dat is weer ingezet voor tuinzaken en overige ‘vaste lasten’ van het IHC. Momenteel lag de tuin er niet zo fraai bij, mede door de zware regenval van een paar weken geleden.
  • De organisatie Got Game gaat mogelijk een zeecontainer plaatsen bij het IHC met daarin een computerlokaal, waarin kinderen en jongeren les kunnen krijgen. Dit is belangrijk voor hen later voor het vinden van een baan.
Daarnaast de voortgang van de bouw van het jeugdcentrum in Reagile:
  • Dit is besproken met de gemeente. Tussen SHIB en de gemeente Kgetlengriviergebied is een tijd geleden een samenwerking gesloten voor de ombouw van een Beer Hall naar dit jeugdcentrum. SHIB is haar afspraken nagekomen en nu is de gemeente aan zet. Het budget dat de gemeente had toegezegd is momenteel niet beschikbaar, maar ze gaat op zoek naar subsidie/fondsen om de bouw van het jeugdcentrum voort te zetten. We hebben er goede hoop op dat de gemeente vanaf juli verder kan werken aan het centrum.
De crèche in Mazista:
  • Toen we deze plek bezochten, schrokken we een beetje. Het hek om de bouw heen was stuk en materialen lagen over de hele bouwplaats. We hebben hierover met verschillende mensen gesproken en ze gevraagd de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Ook de gemeente is hierop aangesproken en heeft toegezegd een beter hek te plaatsen inclusief een tijdelijke shack met bewaking. Ook de bouwmaterialen zullen ergens in de buurt opgeslagen worden.
Workshop aan crèche teachers:
  • De laatste twee dagen heeft Jetze aan maar liefst 46 crèche teachers uit de omgeving een workshop (deel 3) gegeven op Shalom. De workshop ging voornamelijk over luisteren (naar de ander / de kinderen / je collega). Op vrijdagmiddag/-avond was deel 1 van de workshop, met een heerlijke maaltijd en overnachting bij Koos en Willemien op Shalom. Zaterdagochtend was deel twee van de workshop waar de teachers ook van elkaar leerden. De workshop was erg geslaagd!
Het was een prachtige bestuursreis waarin we veel mensen hebben mogen spreken. Ook hebben we natuurlijk weer genoten van het prachtige Zuid-Afrika met haar mensen! We bedanken Wouter en Cherryl van De Witte Duif en Koos en Willemien van Shalom voor hun eindeloze gastvrijheid. En we danken bovenal God voor zijn zegeningen in Zuid-Afrika en onze behouden terugkeer. 

Jetze Baas en Ilona Luchtenberg

 
Gouden huwelijk

D.v. zaterdag 1 april zijn Koos en Willemien 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren Koos en Willemien met hun 50- jarige huwelijk en wensen hun Gods zegen toe! 

Vindt u het leuk om hen hiermee te feliciteren? Stuur dan uw bericht naar info@shib.nl en dan zorgen wij ervoor dat het bij Koos en Willemien komt.  
Financieel jaarverslag

Het jaar 2016 ligt weer achter ons en dan is het tijd om de (financiële) balans op te maken. Medio dit jaar zullen wij de jaarrekening weer publiceren op de site. Daarom nu een korte samenvatting op hoofdlijnen.

Inkomsten bijeen gebracht door de verschillende groepen: € 161.297,--
Train The Teacher programma: € 2.686,--
Overige giften en donaties: €7.567,--
Totaal: € 171.550,--

Uitgaven voor de reizen: € 113.449,--
Bouwkosten: € 44.643,--
Overige ondersteuningen in Zuid-Afrika: € 6.754,--
Train The Teacher: € 2.880,--
Totaal: € 167.726,--

Saldo overige inkomsten en overige uitgaven: € 6.019,--. Dat houdt in dat maar 3,5% van de inkomsten/giften wordt besteed aan de organisatie en dat kan dankzij het feit dat wij alleen met vrijwilligers werken. Per saldo hebben wij in 2016 € 2.195,-- meer uitgegeven dan er ingekomen is.

Tot slot willen wij vanaf deze plaats onze donateurs hartelijk bedanken voor hun trouwe steun. Dat gebeurt bijna onzichtbaar, maar wordt daarom niet minder gewaardeerd. Er kunnen er nog altijd meer bij. Wilt u maandelijks of jaarlijks iets bijdragen? Aarzel dan niet om het formulier op de website in te vullen en op te sturen.
Survey rapport Onalerona Health Care Center

.De Tswananaam voor Immanuel is Onalerona. Door die naam nu te gaan gebruiken toont men een stukje volwassenheid als organisatie. Vorig jaar hebben de mensen die betrokken zijn bij Immanuel Hope Center een driedaagse training gevolgd. Het was een training gebaseerd op het principe: ga uit van je kwaliteiten, niet van wat je niet hebt. Kijk naar je kansen en niet naar de onmogelijkheden.
Daarnaast meldde zich een aantal bedrijven die het IHC wilden komen helpen. Om er achter te komen welke hulp nodig is, heeft Onalerona HCC een groot onderzoek gedaan in Reagile. Wat is er en wat zouden we ermee kunnen?
Uit dat onderzoek bleek dat er best veel opgeleide mensen in de buurt wonen, die op zoek zijn naar werk. Voor de jeugd is er dringend behoefte aan een jeugdcentrum. Verder blijkt er een enorme achterstand te zijn in opleiding in ICT. Scholen in Reagile kunnen dat niet aanbieden wegens gebrek aan faciliteiten.
Er is dringend behoefte aan meer opleiding en ontwikkeling van jongeren. Het is mooi dat men tot dit rapport gekomen is. Samen met de overheid en andere instanties en sponsors kunnen we nu gaan kijken wat er kan gebeuren.
Zo ontstaat er een hoopvolle situatie voor Onalerona Heath Care Center. We vragen jullie voor hen mee te bidden, dat er wensen gerealiseerd kunnen worden, met name voor jongeren.
Immanuel Hope Center heet nu Onalerona(is Tsetswana voor Immanuël) Health Care Center.  Zij vangen ouderen die hulp nodig hebben op.  Hier board en management van het Centrum
Weer een waardevolle training van crècheteachers op Shalom. Wel 46 deelnemers!
Na grote droogte en veel gebeden is er de afgelopen tijd veel regen gevallen in Zuid Afrika. De dammen zijn weer vol. Misschien heb jij wel mee gebeden. Mooi om te zien dat God ruimschoots gaf.
De crèche in Mazista wacht op de augustusgroep…
De tuin heeft het goed gedaan en ruimschoots opgebracht. Nu wordt hij weer klaargemaakt voor de wintergewassen
SHIB is een christelijke hulporganisatie die in de townships Reagile en Borolelo in Zuid-Afrika de aidsbestrijding ondersteunt. Jaarlijks worden er meerdere projectreizen georganiseerd. Door met deze groepen te gaan werken en dienen onder de zwarte bevolking willen we een brug slaan tussen blank en zwart.
 






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SHIB · Postbus 250 · Barneveld, 3770 AG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp