Copy
Detta är ett nyhetsbrev från LEADER Sydöstra Skåne.
Visa detta mejl i din webbläsare
Hej!

Här kommer LEADER Sydöstra Skånes första nyhetsbrev som samlar nyheter, aktuell information och inspiration!

Arbetet på leaderkontoret är i full gång och intresset för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är stort. Under början av året har leaderkontorets fokus legat på att bygga upp och organisera verksamheten, ta fram stödmaterial och sprida information om lokalt ledd utveckling och den lokala utvecklingsstrategin.

Leaderkontoret har genomfört informationsinsatser riktade mot kommunala tjänstepersoner, företagare och press. I mars genomfördes också fyra öppna informationsträffar i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Närmre 160 personer från ideell, privat och offentlig sektor kom och lyssnade på vilka möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Liknande informationsinsatser kommer att genomföras under höst
en.
 
Närmre 30 intresseanmälningar gällande projektidéer har inkommit. LEADER Sydöstra Skånes styrelse, LAG, har haft sitt första beslutsmöte och leaderområdets första projekt har beviljats. LAG kommer att ha ytterligare tre beslutsmöten under året (15 juni, 26 september och 15 november). Läs mer om vem som sitter i LAG

När ni kontaktar oss på leaderkontoret kommer ni att mötas av verksamhetsledare Kristin Persson eller kommunikatör Julia Falkman. Vi hörs och ses!

 
Julia Falkman & Kristin Persson
Julia Falkman & Kristin Persson
 

 

LEADER Sydöstra Skånes första beviljade projekt, Innovationscenter för landsbygden, har som mål att öka innovationskraften bland landsbygdsföretag, att identifiera och lyfta fram ”dolda” resurser på landsbygden och koppla behoven med redan existerande resurser och kompetenser inom Skånes innovationssystem.
Läs mer om projektet
Som företag på landsbygden blir det allt viktigare att ha en digital närvaro för att nå ut till rätt kunder. Med en bra digital närvaro kan du dessutom bo och jobba vart du vill. Leaderkontoret vill tipsa om en eftermiddag i e-handelns tecken där du får lära dig mer om du kan använda en digital plattform för att skapa större tillväxt i ditt företag. Läs mer om evenemanget
Som en del av Skåne Innovation Week arrangeras den 3 juni en BUSH-resa i Skåne med start i Sjöbo. Resenärerna färdas under dagen genom det skånska landskapet i buss och stannar bland annat till vid lyckade leaderprojekt i området. Information och anmälan
OM LEADER SYDÖSTRA SKÅNE
LEADER Sydöstra Skåne är en ideell förening som arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och beviljar projektmedel till organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att målen i den lokala utvecklingsstrategin uppfylls. Leaderområdet omfattas av kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad och finansieras av fyra EU-fonder: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Havs- och fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden samt Socialfonden. För lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Havs- och fiskerifonden bildas ett utökat leaderområde som innefattar ovanstående kommuner samt Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.
Hemsida
Facebook
Twitter
Copyright © 2016 LEADER Sydöstra Skåne, All rights reserved.