Copy
Jaarverslag 2016 Talentenwerf, week 2
2016 DE TOEKOMST
Van de vertragingen van Oosterweel maakte Talentenwerf gebruik om expertise op te bouwen rond opleiden op de werf tijdens verschillende projecten met werkplekleren. Deze expertise willen we verder blijven uitbouwen, ook wanneer de grote mobiliteitswerf echt op gang komt. We weten dat we jaarlijks met succes zo'n 12 à 16 opleidingen kunnen organiseren, en hopen daar ook de capaciteit voor te kunnen bewaren.

In 2017 blijven we dus werken op onze drie hoofdopdrachten:
  • opleiden met bouwheren
  • opleiden samen met bouwbedrijven
  • ondersteunen van het bouwonderwijs, training en opleiding op werven
Hier vind je ons volledige jaaractieplan voor 2017.
1 - Opleiden met BOUWHEREN
Binnen afzienbare tijd starten de werken op Linkeroever. Wij mogen dan al op kruissnelheid zitten, dààr moeten we ons absoluut verder op voorbereiden - wegens de enorme omvang van de werf. Ook voor IJzerlaan en Schijnpoort - vorig jaar nog maar opstapjes naar het grote werk - staan nog realisaties op de agenda. Bijvoorbeeld diverse oefenstages riolering voor scholen uit het deeltijds onderwijs en een opleidingsproject voor een horizontale buisdoorperser in samenwerking met bouwbedrijf Denys.

Hoe we de opvolging, rapportering en communicatie van alle opleidingen, stages en trainingen verder zullen uitbouwen, zoeken we momenteel uit. Hoe we onze vooropleidingen beter kunnen afstemmen op de werfstages, bekijken we eveneens. De huisstijl waarmee we onszelf herkenbaar maken op de werven ligt wél al vast en daar krijg je hier al een voorproefje van.
2 - Opleiden met BOUWBEDRIJVEN
Omdat de grote mobiliteitswerken telkens uitgesteld werden, zijn we expertise beginnen opbouwen rond opleiden op de werf in meerdere projecten met werkplekleren, op werven van bouwbedrijven. Bij de doorstart van Oosterweel willen we dit werkplekleren absoluut behouden - naast het opleiden met bouwheren - omdat beide methodieken elkaar voeden. Uiteraard aangevuld met prospectie, rekrutering, opleiding en nazorg.

Er zijn momenteel een heleboel potentiële projecten in prospectie, in voorbereiding en in uitvoering. En we hebben ook veel startklare opleidingen waarvoor we volop (gaan) rekruteren, zoals monteur brandwerende deuren i.s.m. Group Eribel, plaatser leidingisolatie i.s.m. Isoltechnics voor de regio Antwerpen, industrieel schilderen i.s.m. De Medts, Peeters Painting en Xervon, natuursteenbewerker en betonmixerchauffeur.

We vragen onze doorverwijzers om ons steeds wisselende want vraaggestuurde aanbod nauwgezet op te volgen. Dat kan voorlopig nog hier. Eind deze maand maken jullie kennis met onze nieuwe inschrijfsite.

We zijn verder heel trots op de belangstelling voor onze werking, die ook buiten de provinciegrenzen blijft groeien. We hopen ook voor deze vragen gepaste oplossingen te kunnen aanreiken, samen met onze stakeholders.
3 - Bouwonderwijs ondersteunen
Voor alle vormen van werkplekleren zetten we ons nog harder in op de ondersteuning van bedrijven. We hebben hiervoor al verschillende stappen gezet. Heel belangrijk voor de toekomst is deze stap: Talentenwerf heeft een studie besteld bij onderzoeksbureau Tempera waarin bedrijven worden onderzocht als nieuwe leeromgeving voor onderwijs en opleidingen.

Hoewel nog niet afgerond, levert dit onderzoek al concrete resultaten over de kerncriteria die succesvol werkplekleren mogelijk maken (1 en 2) en de daarbij horende faciliterende criteria (3 en 4).
 
  1. De leercapaciteit van de kandidaat. Die hangt af van de combinatie leerbereidheid en leergierigheid.
  2. De begeleidingscapaciteit van het bedrijf. Die hangt af van de combinatie van drie zaken: de investeringsbereidheid van de werkgever, de financiële slagkracht en bedrijfsomvang en de didactische capaciteiten van de vakman-coach.
  3. Een nauw contact met de onderwijs- of opleidingsinstelling die kandidaten voordraagt, helpt werkgevers. Dat contact gaat over wederzijds inzicht en afstemming.
  4. Een meer laagdrempelige wet- en regelgeving zou de lasten minimaliseren, en vraagt om een beperkte administratie en een vereenvoudigde regelgeving voor een gewaarborgd veilige leeromgeving.

Wanneer je dit leest, zijn we druk bezig met een bevraging van maar liefst 200 bouwbedrijven. Aan de hand van bovengenoemde criteria peilen we wat hun ervaringen zijn en waar hun voorkeuren liggen met betrekking tot werkplekleren. Doel is om scholen en opleidingsorganisaties inzicht te geven in de methodiek van werkplekleren en ze te ondersteunen bij de realisatie ervan. Verder zetten we in op de ondersteuning van leerkrachten in hun samenwerking met bedrijven.
4 - Communicatie
Kijken vanuit meerdere perspectieven en luisteren naar een meerstemmig verhaal. Dat is onze nieuwe communicatiestrategie. We vertellen ons verhaal al zélf op onze website en via de nieuwsbrieven aan onze partners, bouwbedrijven, toeleiders en onderwijs. Voortaan laten we de boodschap ook door anderen verspreiden, door al wie bij onze werking betrokken is. We tonen dus beroepen, bedrijven en werven. We laten cursisten, instructeurs, mentoren, werfleiders, bedrijfsleiders, lesgevers uit training en onderwijs vertellen over hun persoonlijke ervaringen met werkplekleren.

We scheppen zo meer draagvlak: als we de mogelijkheden en resultaten van werkplekleren op bouwwerven en in bedrijven te tonen, zal het concept ook breder worden opgepikt.

We verschenen al in de printversie van GVA en op verschillende stadssites rond economie en de BAM.

We verspreiden nieuws uit onze opleidingen naar relevante vakpublicaties. Zo gingen onze natuursteenbewerkers bijvoorbeeld online rond maar ook op de Oost-Vlaamse regio-tv. Bedrijven delen ons verhaal ook, wat onze boodschap nog overtuigender maakt. Dat zie je onder andere hier en hier. Af en toe delen we een boodschap via LinkedIn, Facebook, Twitter of Instagram met als doel ze te laten oppikken door betrokkenen. We gebruiken voorts de mix van VDAB-kanalen en onze eigen platformen en nieuwsbrieven om toeleiders te bedienen en hun klanten op onze infosessies te ontvangen. De impact van dit alles wordt gemeten en de variatie bewaakt, met het oog op frisse content in een consequent verhaal.

 
Share
Tweet
+1
Forward
Share
Talentenwerf is een partnerschap van:


Met financiële steun van:

Uitschrijven