Copy
Jaarverslag 2016 Talentenwerf, week 1
2016 DE CIJFERS
'2016 - De cijfers' is het eerste deel van een drieluik. Jawel, dit keer ontvang je ons jaarverslag in drie opeenvolgende weken. Volgende week krijg je verhalen uit onze opleidingen. In het laatste luik kijken we naar Talentenwerf in 2017. Maar we beginnen met de cijfers.

En de cijfers liegen niet. In onze 16 uiteenlopende bouwvakopleidingen van het voorbije kalenderjaar zijn samen 61 deelnemers gestart. 46 hebben hun opleiding tot een goed einde gebracht, 42 vonden ook werk in het bouwvak waarin we ze hebben getraind. Van de 46 opgeleide werkzoekenden stroomden er dus 42 door naar passend werk.
Dit zijn de opleidingen van 2016 in een woordwolk. Stuk voor stuk zijn ze boeiend en gevarieerd. Sommige bouwvakken vragen weinig voorkennis, wat ze heel geschikt maakt voor een breed publiek. Bij andere opleidingen zijn er strenge instapvoorwaarden omdat de cursisten een zware technisch-theoretische rugzak mee krijgen.

Hoe lang duurt zo'n opleiding? De kortste opleiding - die van de betonmixerchauffeurs - nam slechts 5 weken in beslag. De langste opleiding is die van onze onderhoudstechnici centrale verwarming uit de editie 2016-2017: zij hebben ingetekend voor zo'n 5 maanden training en opleiding.

Uiterst breed spectrum aan opleidingen 

Met onze 16 opleidingen zitten we heel wat hoger dan de 5 in 2015. 11 van de 16 organiseerden we in samenwerking met bouwbedrijven die onze cursisten lieten werkplekleren op hun werven.

De overige 5 opleidingen richtten we in op de mobiliteitswerven IJzerlaan, Schijnpoort (beide van BAM nv) en Noorderlijn. Deze drie werven van openbare aanbestedingen hebben we benut als leerwerven.
 
Deze wolk toont een greep uit de opleidingen die het niet hebben gehaald. Bijvoorbeeld omdat er bij de bevraagde bouwbedrijven te weinig draagvlak was om de rol van opleidingspartner op te nemen, of omdat er geen kans op tewerkstelling zou zijn na een opleiding. 

Ons zevende jaar is het sterkste - tot nu toe!

In 2016 vierden we het zevende jaar van ons bestaan. Deze grafiek bewijst dat de expertise van het team, de sterke bedrijfscontacten en het aanhoudend prospecteren steeds beter renderen. We brengen ons verhaal ook vaker en duidelijker naar buiten, wat eveneens bijdraagt aan onze bekendheid en groei.
"Bouwbedrijven vinden steeds vlotter hun weg naar Talentenwerf"

We maken leerwerven van infrastructuurwerken

We zijn al actief op drie Antwerpse mobiliteitswerven. Noorderlijn - de werf die een betere noordelijke tramverbinding in de stad beoogt - en de BAM-werven Schijnpoort en IJzerlaan gebruiken we als setting voor competentieversterking van leerlingen en werkzoekenden.

Reeds 15 personen hebben er een opleidingsstage gevolgd en 125 mensen konden mee op werfbezoek.
Een studente van Thomas More werkt bovendien in samenwerking met Talentenwerf didactisch materiaal uit, zoals filmfragmenten waarin ze diverse beroepen vastlegt. Dat materiaal kan later nog goed dienen in het onderwijs.

De vrij recente opleidingen en stages op deze mobiliteitswerven leverden nu al mooie resultaten op qua tewerkstelling. 3 bekisters van de Noorderlijn zijn nu in dienst van Bam Contractors, en 1 buisdoorperser - de enige overigens - van de IJzerlaan-werf is in dienst van Smet Tunneling. Op Schijnpoort konden al 5 kandidaten deelnemen aan competentieversterkende stages bij Soetart Civil Contractors/Jan De Nul en is 1 machinist aangeworven. Dat belooft voor de komende jaren na de doorstart van Oosterweel.

Ook het onderwijs leert op de werf

Zoals altijd zetten we zwaar in op initiatieven om de leerkrachten en leerlingen te helpen bij het uitbouwen van kwalitatief bouwonderwijs. Dat helpt de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten.
Sommige van de werven die we - dankzij de bouwbedrijven - kunnen ontsluiten voor onze cursisten, zetten we eveneens in voor het bouwonderwijs. Zo konden tijdens de Doedag drie leerlingen proeven van het beroep industrieel schilder aan de werf van de Havenkranen.
Onze opleiding "Duurzaam netwerken met bedrijven" geeft antwoorden op de vraag: "Hoe bouw je een sterke en structurele relatie op met bedrijven?" 11 leekrachten volgen momenteel deze eerste cyclus van zes dagen.

Het thema van onze Bouwonderwijsdag in oktober was "bouwbedrijven als nieuwe leeromgeving". Hier lees je de mening van de 66 leerkrachten, directieleden en TAC's uit 30 Antwerpse bouwscholen. Er werden ook info-workshops gegeven en de bouwopleidingen van organisaties voor leerlingen werden voorgesteld.

Veiligheid blijft een aandachtspunt voor de bouwsector. We bezorgen scholen daarom affiches waarmee ze hun leerlingen kunnen sensibiliseren.
Volgende week: 2016 - DE VERHALEN
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Talentenwerf is een partnerschap van:


Met financiële steun van:

Uitschrijven