Copy
View this email in your browser
PÅGÅENDE UTSTÄLLNING:
Utställningens utgångspunkt är elektricitet - som fenomen, mytisk naturkraft och energikälla.                                           English below
 
Få krafter har väckt människornas fantasi och oro på samma sätt.  Den mystiska energin som fångades i drakar i upplysningstidens vetenskapliga experiment är både den livgivande kraften som väcker Frankensteins monster och det dödliga hotet i Teslatornets urladdningar.
 
I dessa tider av krig, miljökatastrofer och stegrande energipriser är det extra tydligt att de som kontrollerar energin kontrollerar världen. I utställningen skildras en parallell dimension där energin, istället för att hamna under kontroll av stater och storföretag styrda av makthungriga män, kontrolleras av superkvinnor som kan tygla dess kraft.
 
Inspirationskällor för bildvärlden sträcker sig från Alejandro Jodorowskys universum till forna tiders vetenskapliga elektriska experiment och modernismens framstegsiver och litteratur som The Power av Naomi Alderman.
 
1. Cathode Mama   serigrafi,  6 ex, 
     bildytan: 38 x 28 cm,   2 900 sek
2. Åkallan I   serigrafi,  9 ex, 
    bildytan: 38 x 28 cm,   2 900 sek

 
3. Fiat Lux  serigrafi,  7 ex, 
    bildytan: 38 x 28 cm,   2 900 sek
4. Åkallan II   serigrafi,  10 ex, 
    bildytan: 38 x 28 cm,   2 900 sek

 
5. Åkallan III   serigrafi,  9 ex, 
    bildytan: 38 x 28 cm,   2 900 sek
6. Interference   serigrafi,  9 ex, 
    bildytan: 38 x 28 cm,   2 900 sek

 
7. Åkallan IV   serigrafi,  8 ex, 
    bildytan: 38 x 28 cm,   2 900 sek
8. Electric City   serigrafi,  4 ex, 
    bildytan: 80 x 50 cm,   5 000 sek

 
9. Excited Electron   serigrafi,  10 ex, 
    bildytan: 25 x 25 cm,   1 800 sek
10. Current Generator I   serigrafi,  10 ex, 
      bildytan: 25 x 25 cm,   1 800 sek

 
11. Current Generator II   serigrafi,  1/1 ex, 
      bildytan: 25 x 25 cm,   1 800 sek
12. Current Generator III   serigrafi,  9 ex, 
      bildytan: 25 x 25 cm,   1 800 sek

 
13. Arc   serigrafi,  9 ex, 
      bildytan: 25 x 25 cm,   1 800 sek
14. Tripping the Light Fantastic   serigrafi,  7 ex, 
      bildytan: 25 x 25 cm,   1 800 sek

 
15. utan titel   monotypi/serigrafi,  1/1 ex, 
      bildytan: 40 x 40 cm,   4 500 sek
16 utan titel   monotypi/serigrafi,  1/1 ex, 
      bildytan: 40 x 40 cm,   4 500 sek

 
17. utan titel   monotypi/serigrafi,  1/1 ex, 
      bildytan: 40 x 40 cm,   4 500 sek
18. Discharge I   monotypi/serigrafi,  1/1 ex, 
      bildytan: 40,5 x 36 cm,   4 500 sek

 
19. Discharge II   monotypi/serigrafi,  1/1 ex, 
      bildytan: 40,5 x 38,5 cm,   4 500 sek
20. The Conductress   monotypi/serigrafi,  1/1 ex, 
      bildytan: 50 x 35 cm,   3 500 sek

 
21. High Voltage IV   serigrafi,  8 ex, 
      bildytan: 38,5 x 26 cm,   2 900 sek
22. High Voltage III   serigrafi,  8 ex, 
      bildytan: 38,5 x 26 cm,   2 900 sek

 
23. The Power   serigrafi,  10 ex, 
      bildytan: 38 x 28 cm,   2 900 sek
24. Åkallan V   serigrafi,  12 ex, 
      bildytan: 38 x 29 cm,   2 900 sek

 
Nr. 1 – 6.   Nr. 9 – 14.   Nr. 8 – 16.
Nr. 16 – 23.   Nr. 21 – 22.   Nr. 24, 8.
The starting point of the exhibition is electricity - as a phenomenon, mythical natural force and source of energy.

Few forces have stirred people's imaginations and concerns in the same way. The mysterious energy captured in dragons in Enlightenment scientific experiments is both the life-giving force that awakens Frankenstein's monster and the deadly threat of the Tesla Tower's discharges.

In these times of war, environmental disasters and rising energy prices, it is especially clear that those who control energy control the world. The exhibition depicts a parallel dimension where energy, instead of being controlled by states and large corporations ruled by power-hungry men, is controlled by superwomen who can harness its power.

Sources of inspiration for the visual world range from the universe of Alejandro Jodorowsky to the scientific electrical experiments of ancient times and the progress of modernism and literature such as The Power by Naomi Alderman.

 
Se fler verk av Ulrika Andersson
ramverk.se
Grafik i Västs digitala utställningsrum
 Grafik i Väst's digital showroom
 
Till webbutik, information om våra konstnärer och organisation
To webshop, information about our artists and organization
 
Galleriet är öppet: ons 12–18, tor–sön 12-–16.

The gallery is open: Wednesday 12–18, Thursday–Sunday 12–16.
Du får de här inbjudningarna från Grafik i Väst för att du är kund eller är allmänt intresserad av konstgrafik.

Vi lagrar ditt namn och adress i enlighet med den nya Dataskyddslagen, GDPR. Om du i fortsättningen inte vill ha utskick från Grafik i Väst, så mejla ditt namn och adress till oss, så plockas du genast bort från vårt adressregister.

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.You get these invitations from Grafik i Väst because you are a customer or are generally interested in art graphics.

We store your name and address in accordance with the new Data Protection Act, GDPR. If in the future you do not want mailings from Grafik i Väst, email your name and address to us, and you will be immediately removed from our address register.

We reserve the right to make typographical errors and changes.
Grafik i Väst Gallery
Grafik i Väst Website
GiV E-post
GiV på Instagram
Copyright © 2023 Grafik i Väst, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp