Copy
In dit nummer onder meer: het bestuur, actieve donateurs, zelf doen, Doesburgse kadedagen 23 en 24 september, CVO/CBB, oproep van de FVEN, nieuwe locaties, website en de bestuursvergadering 28 augustus.
                   Bekijk in je browser
                   Facebook
                   Twitter
                   Website
Van het bestuur
In het voorjaar is het bestuur opnieuw samengesteld en zijn de functies verdeeld. Onze voorzitter, Henk Muis, is echter voor 6 maanden lijfelijk niet aanwezig wegens een mooie vaartocht door Frankrijk. De taken van Henk worden door Iede Nieuwhof voor een deel waargenomen, waaronder het inschrijven van nieuwe donateurs, het boeken van schepen en het verwerken van dagelijkse correspondentie. Inmiddels zijn alle wijzigingen verwerkt bij het KVK en de bank en kan iedereen vol gas aan de slag. En als we nog vragen hebben aan scheidende bestuursleden, de oud penningmeester Henno de Kuiper of oud bestuurslid Bart Faas, dan ondersteunen zij ons van harte. Fijn dat het zo kan, bedankt! Eind augustus komen we als bestuur weer bij elkaar om het afgelopen half jaar te evalueren, lopende zaken te bespreken en nieuwe afspraken te maken. Voor de tijd van afwezigheid van Henk neemt Iede het voorzitterschap waar.

Doesburgse kadedagen
23 en 24 september

Doesburgse kadedagen, 23 en 24 september
Een oproep van mensen die zich bezig houden met deze dagen. Kijk op: http://www.doesburgsekadedagen.nl/inschrijfformulier-historische-schepen. Zijn er deelnemende donateurs onder ons die met hun schip in de buurt liggen en bereid zijn om naar Doesburg te varen? Dat weekend betekent voor de deelnemers: gezelligheid, gratis liggen en niet hoeven betalen voor voorzieningen. Graag toegang verschaffen tot je schip voor belangstellenden. Voor opgave via bovenstaande link of mail naar: hgrootnuelend@gmail.com
Kijk ook op facebook: www.facebook.com/DoesburgseKadedagen-804605019672618/

Varen in Frankrijk

We zijn nu zo'n 3 ½ maand onderweg en het bevalt nog steeds: varen door Frankrijk. Het is wel even wennen aan sluizen die het even niet doen, een vaarweg die geblokkeerd is omdat er te weinig water staat of een heel kanaalpand dat leegloopt omdat er iets verkeerd is gegaan met het renoveren van de stuw. In Nederland maak je dat minder mee. Hoewel, dat laatste is een tijdje geleden in Grave ook gebeurd. En de mannen (en een enkele vrouw) van de Franse Rijkswaterstaat, de VNF, zijn meestal snel ter plekke om je door de onwillige sluis te loodsen. Van te voren maakte ik me wel druk over mogelijke ligplaatsen. Er is geen Schepencarrousel en ook de site Ligplaatsen Onderweg heeft geen Franse tegenhanger. Maar bijna altijd komt het goed en vinden we weer een prachtige plek. Of dat straks in Parijs ook gaat lukken is nog even de vraag.... Wennen is het ook aan de vaak smalle kanelen die ook nog eens ondiep zijn zoals het Canal des Ardennes. Inmiddels varen we op de Marne richting Parijs. Het oorspronkelijke plan was om via de Maas naar de Saone te varen en dan via de Loire weer omhoog. Maar ja: te weinig water dus hele route om moeten gooien. En ja, onderweg kom je wel eens wat tegen met een schip en een motor uit 1923. Nooit wat mee gehad, met die Brons 70 PK. Maar bij het invaren van de sluis bij Donchery vloog er een lager uit van de keerkoppeling en zat alles geblokkeerd . Gelukkig kon Katheline afremmen op de touwen. En, o wonder: via internet en Facebook kwamen we in contact met twee broers die exact dezelfde motor en keerkoppeling hadden en ook nog eens service monteur en liefhebber. Na 3 weken stilliggen was de keerkoppeling weer oké!
Wat wel lastig is van die Fransen: je weet nooit precies wat de doorvaarthoogte van bruggen is, alleen dat het meestal meer is dan 3,50 m. Gevolg is dat we bijna de hele reis de stuurhut naar beneden geklapt hebben. Bij mooi weer is dat wel lekker. Bij regen minder.
Maar al met al is het een geweldige belevenis. Wil je meer weten of ons volgen: https://kathenmuisinfrankrijk.blogspot.nl
Henk Muis
Zelf doen
Geregeld merken we dat, schipper eigen, de boeking door de schipper zelf wordt geregeld met de havenmeester ter plaatse. Dit levert ons op dat wij ons niet druk hoeven te maken en dat de boeking helemaal vanzelf tot stand komt. Het roept bij ons ook vragen op. Hebben de schippers en havens geen behoefte aan (extra) bemoeienis van de Schepencarrousel? Op welke wijze kunnen wij de deelnemende schepen informeren of er nog plaats is? Hoe kunnen we in de gaten houden of de maximale tijd niet wordt overschreden? Op welke wijze weet de ligplaatsbeheerder dat het schip deelnemer is? Raakt het carrouselsysteem niet “verstopt” door schepen die niet meer vertrekken. Is deelneming aan de carrousel niet juist de garantie voor de ligplaatsbeheerder dat er sprake is van de zo gewenste tijdelijkheid? Een onderwerp waar we de komende vergadering, maar ook de komende tijd ons op gaan beraden. Zelfs het voortbestaan van de carrousel heeft hierop invloed. De vraag is of we hierin verandering willen, maar ook wat de deelnemende donateurs en ligplaatsbeheerders hiervan vinden. Of moeten we maatwerk verrichten en individuele afspraken maken passend bij de ligplaats en misschien ook de deelnemer? Wordt vervolgd!
 

 

FVEN

Van de FVEN (federatie varend erfgoed Nederland) wordt een dringend beroep gedaan op eigenaren van historische schepen om je schip in te schrijven in het RVEN (Register Varend Erfgoed Nederland).
Het blijkt dat veel gemeentes vragen hebben over wat zij moeten en mogen verstaan onder varend erfgoed en leggen deze vragen steeds meer neer bij het FVEN.
Het FVEN pleit er daarom voor om zoveel mogelijk schepen in hun register te hebben om zo duidelijkheid te kunnen verschaffen bij lagere overheden en andere ligplaatsbeheerders en bij de landelijke overheid goodwill te kunnen kweken voor het behoud van dit erfgoed.

In onze e.v. bestuursvergadering zullen wij een standpunt formuleren over onze relatie met de FVEN, omdat wij ons profileren als een stichting die zich bezig houdt met het faciliteren van vaar- en aanlegmogelijkheden voor schepen en mensen met een “verhaal”. Dat is dus breder en anders dan alleen het behoud van het historisch erfgoed. Maar even zo goed, hierbij wel het verzoek om aandacht te geven, als je een schip hebt wat historische waarde heeft (kan ook een historisch casco zijn) het verzoek om je te registreren in het RVEN door een mail te sturen naar:
register@fven.nl  Vanuit de schepencarrousel vol overtuiging aanbevolen.

 
CVO/CBB
Met rasse schreden komt de datum 30 december 2018 nabij. Dit houdt in dat je, als jouw schip boven bepaalde afmetingen komt, voor die datum je schip moet laten keuren. Doe je dat niet, dan kun je niet meer varen en dus ook geen gebruik meer maken van de regeling via de schepencarrousel om op haar ligplaatsen te liggen.
Voor informatie kijk op:
www.lvbhb.nl/wp-content/uploads/2017/01/LVBHB-folder-CvO-.pdf

Bestuursvergadering
28 augustus hebben wij onze zomerbestuursvergadering. Wij hebben hiervoor natuurlijk een agenda, maar als u nog iets heeft waar u een uitspraak van het bestuur over wilt, dan kunt u mailen naar: secretaris@schepencarrousel.nl

Nieuwe locaties
Nieuw aangesloten zijn: Amsterdam en Leeuwarden. Mondjesmaat beginnen de eerste boekingen voor in ieder geval Amsterdam binnen te komen. Leeuwarden wordt ook nog verder bekeken of er meer uitbreiding mogelijk is, te weten in de museumhaven. Andere havens die in ontwikkeling zijn en die we binnenkort kunnen aansluiten zijn: Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Vlaardingen. Kijk op onze website voor de plaatsen waarmee we nog in overleg zijn:
http://www.schepencarrousel.nl/ligplaatsen-in-ontwikkeling/
 
Museumhaven Amsterdam.
De eerste aanvragen van boekingen zijn binnen. Voor informatie klik hier. Wil je ook op deze mooie plaats liggen klik dan hier


 
Website
Dankzij de grote inzet van Petra Spithost, ook een actieve donateur, is onze website omgezet naar een andere omgeving en is deze veel beter actueel te houden. Ook zijn er een aantal zaken geautomatiseerd en zullen andere zaken deze weg ook vervolgen. Zo heeft het boeken van een ligplaats via het boekingsformulier een automatisch gevolg naar de boeker, Iede Nieuwhof en de aangesloten haven. Op die manier kunnen er geen fouten meer optreden door menselijk falen en maken we een behoorlijk efficiencyslag. De terugkoppeling van de boeking gebeurt nog wel handmatig, maar kan op termijn misschien ook anders. Inmiddels is de nieuwsbrief gekoppeld aan de site, zodat nieuwe donateurs of schepenbezitters automatisch ingeschreven worden voor deze nieuwsbrief. Ook het aanmelden van een nieuw schip bevat alle ingrediënten voor het maken van het schepenpaspoort, zodat deze meestal binnen een week gemaakt kan worden. Ook wordt a.d.h.v. dit paspoort gelijk een banner aangevraagd. Het aanvragen van de nieuwsbrief kan ook altijd nog separaat via:
http://us13.campaign-archive2.com/home/?u=b05538f5456b1efd5af940e01&id=d4d93e751a
En de banner naderhand aanvragen of als u een nieuwe nodig heeft is mogelijk via: http://www.schepencarrousel.nl/meedoen/banier-aanvragen/

Actieve donateurs
Gelukkig hoeft het bestuur niet alles zelf te doen. Veel mensen zijn betrokken bij het verder ontwikkelen van de Schepencarrousel en haar mogelijkheden. Vooral door het onderzoeken naar de mogelijkheid van meer ligplaatsen. Enkele mensen maken zich sterk door bij gesprekken aanwezig te zijn en het ter plekke op de kaart zetten van de Schepencarrousel. Voor een aantal ligplaatsen is het nog een kwestie van het zetten van een handtekening. Op andere plaatsen moet er nog onderhandeld worden over voorwaarden, maar is een goed resultaat in zicht. Natuurlijk zijn ook de deelnemende donateurs die met hun schepen de ligplaatsen innemen op hun manier actief. Op deze manier hoeven niet steeds de bestuursleden aanwezig te zijn, als een nieuwe ligplaats zich aan dient, maar is er al veel voorwerk verricht, zodat het uiteindelijk een kwestie is van de handtekening zetten onder het afsprakendocument.

 
Goede vaart!
De zomer is al lang in gang, maar er rest ons vast nog veel goeds kwa weer. Wij wensen u veel plezier op onze ligplaatsen en een behouden vaart in en buiten onze Schepencarrousel.

Het bestuur van de
Schepencarrousel


 
Copyright © 2017 Schepencarrousel, All rights reserved.


Wil je iets veranderen?
Je kunt hier je gegevens aanpassen of je uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp