Copy
In deze Nieuwsbrief nr. 25 onder meer: van het bestuur, schippersenquête, maak het mee: het feestje in Den Haag, Dordrecht doet mee, Hoogkerk komt in zicht, liggen in Harderwijk, schepen moeten varen, postadressen en financiering, website wordt vernieuwd.
                   Bekijk in je browser
                   Facebook
                   Twitter
                   Website
Share
Tweet
Forward
Van het bestuur
Helaas zit Nederland nog steeds 'op slot'. Hopelijk kunnen we dit jaar wel weer lekker varen. Want dat is toch de bedoeling van ons soort schepen? Om dat varen te stimuleren starten we een nieuwe activiteit: 'Lekker liggen in....' De mooiste inzendingen krijgen het boek over 'een vrouw van staal'! En ons eerstvolgend feestelijk moment is al rond 1 april 2021, de oplevering van de Calandkade in Den Haag: wie wil daar als eerste liggen en het openingsfeestje mee maken?
Ondertussen komen er wel steeds meer nieuwe havens bij. Zo hebben we afgelopen zomer contact gelegd met Harderwijk. Daar kan je deze winter al terecht, net als in Coevorden. Dordrecht doet nu ook echt mee. Hoogkerk komt in zicht. Er komen op deze manier steeds meer mogelijkheden voor onze schepen om tijdelijk ergens te liggen.
Maak er gebruik van!
En vul vooral de enquête in zodat we beter weten wat voor jullie belangrijk is.

Enquête

Op 28 september 2019 hadden we onze laatste Schippersbijeenkomst in Wijk bij Duurstede. In 2020 gooide Corona roet in het eten. Wij zijn de Schepencarrousel gestart om onze mooie schepen in beweging te krijgen. Met deze enquête willen we een  beeld krijgen van de Schepencarrousel deelnemer en wat er voor nodig is om (nog) meer gebruik te maken van de Schepencarrousel.
Invullen duurt 3 minuten.
Klik hier op de link naar de enquête

Feestelijke oplevering Calandkade Den Haag

Alles is klaar: de voorzieningen, de bestrating, de plantvakken.  Alleen de invulling van de plantvakken met bomen en struiken moet nog, dat gebeurt in maart. En dan zal rond 1 april de feestelijke oplevering van onze carrouselplaatsen in Den Haag plaatsvinden! De precieze datum hangt nog even af van de agenda van de wethouder. 
Het gaat om 3 ligplaatsen aan de Calandkade, tegenover een voormalig bedrijfspand ('Maakhaven') dat gehandhaafd is en waar kleine ambachtelijke en creatieve bedrijven in zitten. 

De eerste schepen kunnen al boeken op onze website. De gemeente is van plan om er een mooi feestje van te maken maar dan moeten er natuurlijk wel een paar schepen liggen. Dus meld je snel aan dan kan je er bij zijn!

Dordrecht doet mee

Eind 2018 spraken we voor het eerst met de havenautoriteiten in Dordrecht. Daarbij gaat het over ligplaatsen voor de Schepencarrousel in de Wolwevershaven (aan de kade die officieel Kuipershaven heet) en mogelijk de Riedijkshaven. Het officiële Afsprakendocument is inmiddels ondertekend.
We zijn heel blij dat Dordrecht mee doet. De Wolwevershaven is een prachtige plek om te liggen, midden in de oude stad en dicht bij het grote water. Het havengeld wordt geind door Port of Rotterdam. De eerste 2 weken zijn gratis maar lig je langer dan is havengeld verschuldigd vanaf dag1. Het tarief is € 0,262 per m2 per maand met een opslag van 10% dus ongeveer 30 cent per m2 per maand
Binnenkort te boeken via de website.

Hoogkerk

Elke nieuwsbrief komen we iets dichter bij de realisatie van de Carrouselhaven Hoogkerk, inmiddels omgedoopt tot UT Delfiahaven naar de weg die langs het water loopt. We mogen gerust stellen dat de gemeente Groningen het groots aanpakt (9,5 MB), met riante steigers, ruim bemeten elektra, fietsenstalling en de mogelijkheid vuilwater weg te pompen. Het gaat om ruim 6 ligplaatsen. Wie het beheer op zich neemt is nog onderwerp van gesprek. 
Als alles vlot verloopt zijn we op tijd voor de (uitgestelde) LVBHB-reünie in Winschoten.
Wie naar Hoogkerk wil moet wel rekening houden met een vaste brug van 6,90 meter hoog.
Voor onze stichting is van belang dat de haven trouw blijft aan de carrouselgedachte: wij zien meer in een wisselende bezetting met een historische inslag dan in een vrijwel statisch, historisch hoogstaand aanbod aan een onderbenutte kade.

Harderwijk

De  Havendienst van Harderwijk wil heel graag meer Historische Schepen ontvangen.  Ze hebben nu al wat mooie schepen liggen voor de winter. Daar komen veel positieve reacties op. Harderwijk is een Hanzestad. Vroeger lag de Haven vol met Botters en andere traditionele schepen, mede daardoor worden Historische Schepen graag gezien in Harderwijk.
 
Harderwijk heeft meerdere havens waar de schepen mooi tot hun recht komen. Vanaf het Wolderwijd varend, kun je via de nieuwe Vaargeul de Strandhaven invaren. In de Strandhaven ligt inclusief steiger 375 m kade. Vanaf de Strandhaven kun je via de Vischpoortbrug de Stadshaven invaren. De doorvaart van de Brug is 7 m. In de Stadshaven is 425 m aan kade. Via de Dolfinariumbrug (7m) kun je de Waterstadhaven invaren. Hier is aan weerszijden een kade van ruim 100 m aanwezig. En dan hebben we nog de Vissershaven, bereikbaar via de Waterfrontbrug (8M) Hier is 300 m aan kade. Er is dus ruimte genoeg.
Alle havens hebben stroomaansluitingen 16 A. en genoeg watertappunten 

De komende jaren gaat de Gemeente nog meer kades inrichten voor Historische Schepen. Men is in november 2020 begonnen met de bouw van een nieuw Havenkantoor, in Zuiderzeestijl en gelegen in het middelpunt van de havens. Het zou in juni 2021 klaar moeten zijn. 
Zomers is Harderwijk echt een Passantenhaven maar in de winter zijn Historische Schepen van harte welkom, tegen sterk gereduceerde tarieven. De Havenverordening wordt dit jaar herschreven, wie weet met een regeling voor Historische Schepen.
Vooralsnog hanteert men in de zomer gewoon het Passantentarief, dat wordt in 2021 €1,50 per m. per nacht! (maar Historische Schepen zijn altijd kleiner bij ons, zegt de Havendienst). Een winterligger betaalt € 9,73 per m2 voor de hele periode van 1 oktober t/m 31 maart en de stroom kost voor deze schepen € 0,27 per kWh.

De Schepencarrousel gaat in het voorjaar van 2021 een afspraak plannen om verder te spreken over mogelijkheden. Maar mocht je deze winter al naar Harderwijk komen: welkom!
Havendienst Harderwijk tel: (0341) 411 339, havendienst@harderwijk.nl

Schepen moeten varen!

Er komen steeds meer havens bij die meedoen met onze Schepencarrousel. Maar het aantal schepen dat er echt gebruik van maakt blijft een beetje achter. We willen graag stimuleren dat jullie meer gaan varen. Daarvoor gaan we de website aanpassen zodat er meer interactie mogelijk wordt.
Een van de ideeën die we momenteel uitwerken is een rubriek "Lekker liggen in....".
De bedoeling is dat je een mooie foto maakt van een carrouselplek met een beknopte toelichting waarom je dit een fijne plek vindt. De bijdragen worden geplaatst op de website. Stuur je bijdrage naar info@schepencarrousel.nl
De 4 mooiste of leukste inzendingen worden beloond met een exemplaar van, jawel, 'Een vrouw van staal' van Corine Nijenhuis.

Postadres

Als bestuur gaan we in verschillende gemeentes, w.o. Arnhem, eens praten over de mogelijkheden om je als carrouselschipper in te kunnen schrijven.
Het zou dan om het inschrijven op een fysiek adres gaan en waarvan de schippers gebruik kunnen maken, voor het ontvangen van (kleine) poststukken, maar ook het adres waar officiële documenten naar toe gestuurd kunnen worden. 
Naast dat de gemeente hier haar goedkeuring aan moet geven, moet er ook nog een rechtspersoon zijn die toestemming geeft om de schippers zich op zijn/haar adres in te laten schrijven.
Hiervoor moet wel wat geregeld worden. De “eigenaar” van het adres moet gevrijwaard blijven van claims die voort zouden kunnen vloeien uit deze constructie. Dit geldt andersom natuurlijk net zo.
De gemeente, waar de inschrijving plaats vindt, heeft de plicht om haar zorgplicht na te komen, te denken valt aan uitkeringen, WMO- voorzieningen, etc. Gelukkig hebben we in het land een aantal voorbeelden van dergelijke constructies. Beroepsschippers maken soms nog gebruik van het adres van een zgn. aalmoezenier. Reden voor ons onderzoek is dat we steeds meer de vraag krijgen van deelnemers van de Schepencarrousel hoe en of hiervoor regelingen bestaan. Het antwoord is: ja, maar veel te beperkt en de regelingen zijn niet duidelijk. Voor ons aanleiding om te kijken of we deze vraag op een duidelijke en juiste manier kunnen beantwoorden en of we voor de deelnemers van de Schepencarrousel een lans kunnen breken om zodoende adressen te kunnen krijgen. Dan zouden meer mensen de stap durven te nemen om op een schip te gaan wonen en zouden we nog meer schepen aan het varen krijgen.

Financiering

Een vervolgstap is dat we opnieuw in gesprek willen met enkele financiële dienstverleners (banken) over de mogelijkheid van het verstrekken van financieringen op hypothecaire basis. Ook hiernaar is de vraag groot. In deze tijd is het soms beter een schip te kopen dan een huis, alleen blijkt altijd de mogelijkheid tot financiering het struikelblok. Dit wordt een heel ander verhaal als het schip geregistreerd staat op een bestaand fysiek adres. Dan zou een bank minder onderscheid mogen maken en ontstaan er wellicht mogelijkheden. Ook de LWO en de LVBHB hebben zich over deze problematiek gebogen.
Indien er onder jullie iemand is die hier kennis van heeft of ervaring mee heeft: wil je ons berichten?
Duidelijk moge zijn dat het punt van het regelen van adressen hiermee nauw verweven is. Overigens willen we ook kijken wat een bank ons te bieden heeft als mensen ingeschreven staan als deelnemer van de Schepencarrousel. Immers wij beschikken toch ook over de NAW gegevens……
Wordt vervolgd!

Website

We gaan dit jaar onze website veranderen. Naast dat we toe zijn aan een flinke lay-out opfrisbeurt, pakken we ook de functionaliteit aan.
Een wens van velen is dat we een poging gaan doen om de havenbezetting van alle havens in beeld te brengen. Dit vraagt om een hele nieuwe aanpak en ook inzet van de havens zelf. Deze moeten namelijk bereid zijn om hun planning te publiceren en moeten deze actueel houden.
Ook willen we dat een aantal gegevens meer beschermd wordt. Het opgeven van een gebruikersnummer voor het aanvragen van een ligplaats hoort binnenkort tot het verleden. Er komt een onderscheid tussen het gebruik van de website door mensen die geen rechten hebben, schippers, havenmeesters en sitebeheerders. Dit onderscheid wordt gemaakt doordat we gaan werken met gebruikersaccounts. Als schipper en havenmeester krijg je in het voorjaar 2021 een gebruikersnaam en wachtwoord toegezonden. Dit wachtwoord dien je zelf te veranderen. Als je deze kwijt raakt, kun je een nieuwe aanvragen via de site. Als beheerder van je eigen account krijg je een aantal rechten, met name om een ligplaats te reserveren, maar ook om bijv. gegevens van havens en collega schippers in te zien. Op die manier kun je contact leggen met  collega schippers en kun je afspraken maken over samen varen. Je kunt hiervoor dus een oproep posten. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je eigen gegevens te wijzigen, de planning van havens in te zien, voor je een aanvraag verstuurt. Het reserveringsaanvraagformulier is dus ontdaan van de vraag naar gebruikersnummer. Jouw naam, emailadres en de naam van het schip staan al ingevuld. Een reservering is heel simpel. De havenmeester moet ook inloggen en kan op die manier zijn eigen planning bijwerken en reserveringen beoordelen en verwerken.
Ook wordt de mogelijkheid onderzocht of je door het klikken op een kaart van carrouselplaats naar carrouselplaats kunt varen, hoe de route verloopt, wat onderweg evt. bijzonderheden zijn, etc. We houden je verder op de hoogte. En kijk eens op www.schepencarrousel.nl
Copyright © 2021 Schepencarrousel, All rights reserved.


Wil je iets veranderen?
Je kunt hier je gegevens aanpassen of je uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp