Copy
In dit nummer onder meer: verslag Schepenbeurs Den Helder, beurs Boot Holland in Leeuwarden, 
jaarlijkse bijdrage, Schepencarrousel wimpel 2018, nieuwe schepen, nieuwe ligplaatsen en we gaan naar de notaris.
                   Bekijk in je browser
                   Facebook
                   Twitter
                   Website
Share
Tweet
Forward
Van het bestuur
Allereerst: een heel goed vaarjaar toegewenst van het hele bestuur!
We hopen dat nog meer van jullie daadwerkelijk het ruime sop gaan kiezen en (nog) meer gebruik maken van de Schepencarrousel. We zijn met bijna 100 schepen maar het aantal locaties vinden we nog te beperkt. We gaan proberen om dat dit nieuwe jaar flink uit te breiden, met name in de Randstad. Het streven is 30 locaties. De kansen liggen er.


Deze Winternieuwsbrief is een beetje verlaat omdat het ons niet lukte om in december te vergaderen. Maar op 11 januari was het voltallige bestuur bij elkaar gekomen in Hotel Wientjes in Zwolle. Het afgelopen jaar is doorgenomen en ook hebben we onze voornemens voor dit nieuwe jaar besproken. Meer locaties aansluiten dus, vaker ons gezicht laten zien op beurzen, misschien een bijeenkomst voor schippers organiseren en de gegevens van onze locaties actualiseren.

En verder: we gaan harder achter donateurs aan die soms best graag willen betalen maar het gewoon vergeten zijn. Bijvoorbeeld omdat wij niet duidelijk gemeld hebben dat het weer zo laat is. Maar voor schippers die na herhaaldelijk vragen nog niet betalen gaan we onze dienstverlening stop zetten. En de trouwe donateurs krijgen een wimpel voor op hun schip.
Mocht je trouwens nog steeds geen banier hebben met je scheepsgegevens: geef het even door aan de secretaris. Kan ook via de website

Traditionele Schepenbeurs Den Helder

Afgelopen jaar waren we voor het eerst op de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder, op 11, 12 en 13 november. Er waren 67 stands waarvan de Schepencarrousel er dus een was. Zo'n 2800 bezoekers kwamen een kijkje nemen en een praatje maken. In sneltreinvaart hadden we zowel een nieuwe folder alsook een wimpel laten maken. Voortaan krijgt iedere donateur een wimpel van ons, ieder jaar opnieuw. Hieronder onze wervende tekst:

De Schepencarrousel brengt schepen en havens in beweging. Heb je een bijzonder schip en wil je, net als vroeger, ook andere havens aandoen? Of ben je havenmeester en wil je graag meer reuring in de haven? De Schepencarrousel maakt het mogelijk. Doe je mee? We ontmoeten je graag op onze stand bij de Traditionele Schepenbeurs.
Van 9 t/m 14 februari 2018 vindt in het WTC Expo te Leeuwarden weer de beurs Boot Holland plaats. Ook daar zal de Schepencarrousel vertegenwoordigd zijn. We staan gezamenlijk met de LVBHB ("Het Historisch Bedrijfsvaartuig") in één stand.
Heb je de jaarlijkse bijdrage voor 2018 al voldaan dan kun je gelijk bij ons ook het nieuwe Schepencarrousel 2018 puntvlaggetje ophalen.
Je bent van harte welkom op stand nummer 5060!

Jaarlijkse bijdrage

Voor 2018 blijft de jaarlijkse bijdrage gelijk aan 2017, namelijk € 50,-
Aangezien jullie bijdrage nog hard nodig is ontvang je binnenkort van ons het verzoek om je bijdrage voor 2018 aan ons over te maken. Vanaf dit jaar krijg je van ons een klantnummer, dit om de administratie te vereenvoudigen.
Wil je zo vriendelijk zijn om wanneer je het geld  overmaakt duidelijk aan te geven om welk jaar het gaat en je klantnummer te vermelden (of wanneer dat niet bekend is de naam van je schip). Betaal je voor iemand anders  of iemand anders voor jou? Dan het vriendelijke verzoek te vermelden voor wie er betaald wordt.  
Heb je vragen of opmerkingen over de betalingen van de bijdrage? Dan kun je contact opnemen met Harro Gerber (Penningmeester) via mail: financien@schepencarrousel.nl  of telefonisch op 06 52478066

Schepencarrousel puntvlag

Als blijk van waardering krijg je, wanneer wij jouw bijdrage ontvangen hebben, vanaf dit jaar van ons jaarlijks een puntvlag.  Naast dat het je schip opsiert is het ook een mooie manier om je schip als deelnemer van de Schepencarrousel herkenbaar te maken voor havenmeesters en ligplaatshouders.
Heb je een ander postadres gekregen? Dan is het wellicht verstandig om dit aan de secretaris door te geven. Dit om te voorkomen dat de vlag naar het verkeerde adres verstuurd wordt.
De vlag kun je uiteraard eventueel ook ophalen op Boot Holland in Leeuwarden, waar wij je graag van harte welkom heten op onze stand. 

Nieuwe Schepen 2017

Sinds april 2017 hebben we een formulier op de website voor het opgeven van schepen. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Meestal betreft het hier ook een nieuwe donateur, die dan tevens eigenaar is van het schip.
Het kan ook zijn dat je als huidige donateur een schip hebt aangeschaft, of van schip bent gewisseld. Voor onze administratie is het handig dit te weten, anders schrijven we je per ongeluk in als nieuwe donateur.
De volgende schepen mochten wij in 2017 verwelkomen (klik op tabel voor vergroting):  

Ligplaatsen

Afgelopen jaar hebben we er twee nieuwe ligplaatsen bij. Amsterdam en Leeuwarden behoren nu ook tot de ligplaatsen waar de Schepencarrousel afspraken mee heeft. Sinds onze voorzitter weer terug is van zijn reis uit Frankrijk, hebben we de draad weer opgepakt om nieuwe ligplaatsen toe te voegen aan de Schepencarrousel. Veel van de nieuwe ligplaatsen dienen zich zelf aan, wij hebben dan als taak om de afspraken te maken, onder welke voorwaarden er gebruik gemaakt kan worden van de plek en welke voorzieningen er zijn.

Voor het boeken van de ligplaatsen is het de bedoeling dat men gebruik maakt van het formulier op onze site. In een eerdere nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat blijkt dat veel gebruikers zelf afspraken maken met de havenmeester. Dit is zeker geen bezwaar. Wel vragen wij je dan toch het formulier (eventueel achteraf) in te vullen. Hiermee voorkom je dat wij een boeking doen op de plek waar je al ligt. In het slechtste geval moeten we je verzoeken naar een andere plaats uit te wijken. Veel geharrewar wat goed voorkomen kan worden. Het formulier is niet ingewikkeld. Als je dus zelf geboekt hebt bij de haven en gebruik maakt van onze voordelen, dan graag het formulier toch invullen en bij de opmerkingen aangeven dat je de boeking verder zelf afhandelt met de betreffende ligplaatshouder. Dan ben je ook, wat ons betreft, ook namens de Schepencarrousel ingeboekt.

De volgende plaatsen zullen waarschijnlijk binnenkort toegevoegd worden aan ons systeem: Den Helder, Den Haag, Katwijk, Rotterdam en Schiedam. Verder is er nog een aantal plaatsen waar we in het stadium zijn van verder gevorderd overleg en hebben we locaties waar we het overleg binnenkort zullen starten. In het bestuur gaan we ieder bestuurslid een aantal bestaande en een aantal potentiële plaatsen toewijzen, waarvoor zij specifieke aandacht hebben. Zo gauw deze verdeling bekend is, zullen we deze op de website publiceren. Daarnaast hebben wij een aantal vrijwilligers die mee helpen in de onderhandelingen met de ligplaatsbeheerders. Waardevolle mensen, die we heel dankbaar zijn!
De ligplaatsen in Doetinchem worden aangepast, daarom is deze plaats dit jaar niet te boeken. Zo gauw dit weer mogelijk is laten wij u dat weten.

Notaris

Om verschillende redenen is er in het verleden gekozen voor de naam "Stichting Er-varen”. We hebben later bij de KvK de handelsnaam Schepencarrousel toegevoegd. Deze constructie blijkt niet altijd even handig. Op officiële stukken, zoals van de bank, maar ook andere, ontstaat verwarring in de communicatie. We willen dit nu nog eenmaal goed regelen, helaas moeten we daar wel opnieuw voor naar de notaris en maken we wat kosten. Bijkomend voordeel is dat we ook onze stichtingsstatuten nog eens doorlichten en zo een frisse nieuwe start maken als Stichting Schepencarrousel. Wij zullen je via onze website over de veranderingen informeren.
Copyright © 2018 Schepencarrousel, All rights reserved.


Wil je iets veranderen?
Je kunt hier je gegevens aanpassen of je uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp