Copy

Uuel aastal uue hooga!

Ongi käes 2017. aasta ja Avatud Kool alustab juba loetud päevade pärast õpilaste registreerimist, et juba sel sügisel koos õppima hakata.

Sellest uudiskirjast saate lugeda õpilaste vastuvõttu puudutavat olulist infot, samuti vanematele mõeldud infoüritusest ja kooliküpsust puudutavast seminarist. Lisaks räägime kooli uuest asukohast ning õppekava arendamise ja kooskõlastamise protsessist.

Praegu on kooli jaoks olulist käsil kõvasti rohkem kui üks e-kiri suudaks katta, seega kirjutame järgmisel nädalal juba jälle ja siis ikka uutest põnevatest teemadest!

Toredat lugemist ja kohtumiseni!
Helen Sabrak
Avatud Kooli direktor

Õpilaste registreerimine algab 20. jaanuaril kl 8.00 Avatud Kooli kodulehel.

Avame 2017. sügisel esimese ja teise klassi. Ühes klassis hakkavad koos õppima eesti, vene ja teiste koduste keeltega lapsed. Õpetamisel rakendatakse uusimaid teaduspõhiseid meetodeid ja lisaks riikliku õppekava sisule pööratakse suurt tähelepanu laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste kujundamisele.
Kooli õppetöö hakkab toimuma Põhja-Tallinnas Karjamaa koolimaja ruumides. Õppemaks on 110 eurot kuus ehk 1320 eurot aastas. Luuakse ka vajaduspõhised õppemaksuvabad koolikohad.
Registreerumiseks on vaja täita ankeet kooli kodulehel alates 20. jaanuarist. Koolikatseid ei ole ja vastuvõtt toimub sooviavalduste järjekorras.
Lisainfo: avatudkool.ee/vastuvott

Täpsem info kooli töökorralduse ja vastuvõtu kohta infopäeval 14. jaanuaril kl 11.30 Arsenali keskuses kohvikus Lantsh. Kohtumiseni!

Kas sinu laps on koolis valmis?

Teisipäeval 17. jaanuaril kl 17.00-18.30 toimub Energia avastuskeskuses järjekordne vanematekooli seminar. Sel korral on teemaks koolivalmidus. Milleks peavad laps ja vanem kooli minekul valmis olema? Kuidas oma lapse kooliküpsust hinnata? Kuidas aidata kaasa lapse sujuvale kooliminekule? Nendest tähtsatest teemadest räägib TLÜ eelkoolipedagoogika lektor Kerstin Kööp. 
24. jaanuaril on samal teemal seminar vene keeles ja seal esineb Tõnismäe Reaalgümnaasimi psühholoog Jelena Matvejeva.
Registreerumiseks kirjutage aadressil: vanematekool@avatudkool.ee. Osavõtutasu on 10 eur, Avatud Kooli huvikooli laste peredele 8 eur.

P.S. Kes laupäeval (14.01) kooli infotundi ei jõua, siis enne vanematekooli seminari kl 16.30 on võimalik ka Energia avastuskeskuses kooli loojatele küsimusi esitada ja kooli kohta lähemalt uurida.

vanematekool@avatudkool.ee

Karjamaa Avatud Kool 

Meie kooli ja Tallinna esindajad jõudsid ühisele arusaamisele, et parim koht Avatud Kooli tegutsemiseks on Kalamaja asumist pisut Kopli poole jääv Karjamaa põhikool. See on Tallinnale kuuluv kena koolimaja, mille ruumid on alakasutatud ja kuhu meie tore koolipere suurepäraselt ära mahub ja igati mõnusalt toimetada saab.
Avatud Kooli kasutusse eraldatakse kindel osa majast, kus saavad olema meie õpperuumid. Karjamaa põhikooliga jagame võimlat, staadioni, sööklat ja vajadusel muid üldkasutatavaid ruume.
Seni plaanis olnud Noblessneri kvartali maja ehitus poleks 2017. sügiseks valmis jõudnud ning oleks olnud koolile ja lapsevanematele oluliselt kallim ettevõtmine. Olemasoleva ja renoveeritud koolimaja kasutamine tundub igati õige lahendus nii linna, kooli kui laste huve silmas pidades.

Õppekava kohe valmimas

Avatud Kool põhineb oma programmiga Eesti riiklikul õppekaval ja mitmetel rahvusvahelistel õppekavadel ning sellele tuginevalt on kooli arendusmeeskond loonud koolile oma õppekava. Koolitusloa saamiseks peab Haridus- ja Teadusministeerium heaks kiitma uue kooli õppekava, arengukava, kooliruumid ja personali. Koolitusloa taotlemise protsess on Avatud Kooli jaoks käivitunud. Meie õppekava eelviimane versioon on praegu ekspertide käes ülelugemisel ja veebruari alguses esitatakse koos muude dokumentidega ministeeriumile heaks kiitmiseks. Õppekava koostamisel oleme erinevate erialaorganisatsioonide ja ministeeriumiga tihedat koostööd teinud ja meil on põhjust arvata, et dokumentide ametlik kinnitamine läheb sujuvalt.
Veebruaris teeme õppekava viimase versiooni kättesaadavaks ka kõigile teistele huvilistele.

Aitäh, neile, kes on meid toetanud!

Avatud Kooli loomine on toimunud kodanikualgatuse vormis ning selle sündimisse on panustanud väga paljud vabatahtlikud, annetajad ja koostööpartnerid. Oleme teie kõigi panuse eest südamest tänulikud, sest ilma teieta seda kooli ei sünniks.

Kui Sul on võimalik toetada meie tegevust väikese või veidi suurema rahasummaga, saab seda teha ülekandena SA Kogukonnakool pangakontole EE542200221059790946

Lisaks võib meiega muidugi otse ühendust võtta kõikvõimalike muude koostöömõtete ja -ideedega!
 
Sa said selle kirja, sest liitusid Avatud Kooli uudiskirjaga meie veebilehel. Kui Sa ei soovi Avatud Kooli uudiskirja edaspidi saada loobu tulevastest uudiskirjadest.

Avatud Kool Noblessner Tallinn 10415 Estonia
 Email Marketing Powered by Mailchimp