Copy
Extra nieuwsbrief -  29 september 2020
29/09/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
  • Bericht van de Ouderraad: annuleren jaarvergadering
Bericht van de ouderraad
 
Beste ouders,
 
Voor morgenavond staat de jaarvergadering van de ouderraad en medezeggenschapsraad gepland. Hierover zijn jullie onlangs via de nieuwsbrief geïnformeerd.
Vanwege de zorgelijke ontwikkelingen en de nieuwe Corona-maatregelen die gisteren door het kabinet zijn afgekondigd lijkt het ons echter niet verstandig om deze door te laten gaan.
 
Tijdens de vergadering zou aandacht besteed worden aan het jaarverslag van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Deze zullen, net als ieder jaar, op de website van school gepubliceerd worden. Hier staan ze ter inzage voor iedereen.
Ook wordt er altijd stilgestaan bij de financiële begroting van het komend jaar. Dit overzicht wordt nooit openbaar gepubliceerd, maar als je dit wilt inzien kun je contact opnemen met Marloes Brands, penningmeester van de OR.
De kascontrole heeft inmiddels wel plaatsgevonden. De financiën zijn beoordeeld en helemaal in orde bevonden. Bij deze daarom ook hartelijk dank aan de kascontroleurs.
 
Er was dit schooljaar 1 vacature binnen de OR vanwege het vertrek van Mirella van Haaren. Hiervoor hebben wij een geschikte kandidaat gevonden, te weten Margot Smits, moeder van Siem (groep 4) en Saar (groep 3). Wij zijn heel blij dat we Margot mogen verwelkomen binnen onze OR. En natuurlijk willen we Mirella heel hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen 5 jaar!
 
We vinden het heel jammer dat we het besluit hebben moeten nemen om de vergadering te annuleren. Maar ieders gezondheid staat voorop! We hopen op jullie begrip voor de situatie.
 
Mochten er n.a.v. de jaarverslagen nog vragen zijn, kun je contact opnemen met leden van de OR of de MR.
 
Namens de ouderraad van Kindcentrum de Linde,
Danny Heessels
voorzitter
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp