Copy
Extra nieuwsbrief -  7 oktober 2020
07/10/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
  • Sinterklaasfeest 2020
Oirschot, 5 oktober 2020  
  
Betreft: Sinterklaasfeest 2020 
  
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Over zes weken komt Sinterklaas weer aan in ons land.  Tot en met 5 december zijn uw kinderen en onze leerlingen dan weer vol verwachting over wat hij hen dit jaar gaat brengen. Sinterklaas is een geweldig kinderfeest dat wij in onze scholen elk jaar met veel plezier vieren met onze leerlingen. Voor ons staat daarbij voorop dat het een feest is voor álle kinderen waarbij zij saamhorigheid en plezier voelen.
 
De laatste jaren wordt het feest van Sinterklaas overschaduwd door de discussie over Zwarte Piet. Door sommigen wordt hij gezien als een noodzakelijk onderdeel van de traditie en voor anderen is hij onlosmakelijk verbonden met het koloniale verleden waarin zwarte mensen als minderwaardig werden behandeld. Helaas lijken standpunten zich soms zo te verharden dat er spanningen ontstaan. Dit terwijl het Sinterklaasfeest juist mensen, jong en oud, zou moeten verbinden.
 
In het onderwijs staan wij elke dag voor de mooie opdracht om kinderen respectvol te laten samenleven en te leren omgaan met verschillen. Iedereen is anders, we zijn gelijk en iedereen hoort erbij. Het kan in onze ogen nooit de bedoeling zijn dat een symbool van een kinderfeest mensen het gevoel geeft uitgesloten te worden of mensen pijn doet. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze maatschappij zich gewaardeerd voelt om wie hij of zij is, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. Daarnaast willen wij het Sinterklaasfeest als prachtige traditie behouden. Een verhaal vol magie dat kinderen blij maakt en volwassenen verbindt.
 
Wij hebben daarom in gezamenlijkheid besloten dat de scholen van SKOBOS, OBS de Korenbloem en de kindcentrumpartners Korein, Samenwijs en Ikook alleen nog roetveegpieten inzetten. Daarmee volgen wij het Sinterklaasjournaal. Een landelijk en herkenbaar verhaal dat aansluit bij de veranderingen in de maatschappij én recht doet aan de kern van het verhaal waarin piet pakjes door de schoorsteen bezorgt.
 
De wijze waarop wij het Sinterklaasfeest op de scholen en opvang vieren, zal dit jaar ook vanwege het coronavirus anders zijn. Wij hebben besloten dat wij Sinterklaas en zijn pieten niet fysiek op de scholen/kindcentra zullen ontvangen. De scholen/kindcentra komen zelf met een alternatief, waardoor het ook dit jaar weer een gezellige viering wordt voor alle kinderen.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens het directeurenteam, kinderopvang Korein en Samenwijs
Liesbeth van den Berg
voorzitter college van bestuur SKOBOS
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp