Copy
Nieuwsbrief -  10 september 2020
10/09/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
 • Even voorstellen...
 • Algemene informatieavond
 • Kennismakingsgesprekken
 • Inschrijven kennismakingsgesprekken
 • Ventilatie in schoolgebouwen
 • Informatie vanuit de OR
 • OR de Linde zoekt jou!
 • Agenda
 • Extern nieuws

Even voorstellen...


Beste ouders en kinderen van Kindcentrum de Linde,
Mijn naam is Demi van Hattem, ik ben 24 jaar en woon in Oirschot. Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd als leerkracht en vanaf dit schooljaar vervang ik Wendy in groep 5 tot de kerstvakantie. Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag om de week. Daarnaast ben ik ook werkzaam bij Brouwerij Vandeoirsprong, dus tot ziens op het terras daar of op het schoolplein natuurlijk!

Algemene informatieavond


Zoals we jullie al hebben laten weten, kunnen we vanwege de Corona-crisis de algemene informatie-avond niet fysiek in de school organiseren. Dat vinden we heel jammer omdat dit het eerste georganiseerde contactmoment is tussen ouders en de leerkracht. We hopen dat dit in de toekomst snel weer mogelijk is. Wel willen we jullie de informatie geven die jullie nodig hebben. Vandaag, aan het einde van de dag krijgen jullie een mail van de leerkracht(en) van jullie kind met daarin een brief. Hierin stelt de leerkracht zich voor, krijgen jullie informatie over de school en specifieke informatie over wat er dit jaar belangrijk is in de groep van jullie zoon of dochter. Op deze manier willen we jullie zo goed mogelijk informeren. Mochten jullie naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunnen jullie altijd de leerkracht(en) van jullie kind een mailtje sturen.

KennismakingsgesprekkenOok de kennismakingsgesprekken die in de week van 21 september plaats vinden, kunnen we niet fysiek organiseren. Wel willen we deze gesprekken graag op een andere manier organiseren omdat dit zorgt voor de eerste kennismaking en afstemming tussen jullie en de leerkracht(en). We willen graag de mogelijkheid geven om verwachtingen naar elkaar uit te spreken en de samenwerking op te starten.
We willen deze gesprekken graag digitaal voeren met behulp van Teams. In onderstaande link vindt u een instructie hoe het gebruik van Teams in zijn werk gaat. Mocht u geen gesprek via Teams kunnen voeren, dan kunt u dat aan de leerkracht aangeven. Dan wordt naar een andere manier gezocht.
We geven u, net als andere jaren, de mogelijkheid om het gesprek te plannen. Hieronder vindt u de informatie hoe u zich voor het kennismakingsgesprek kunt inschrijven. We wensen jullie alvast hele fijne gesprekken toe.
Uitleg Microsoft Teams

Inschrijven kennismakingsgesprekken

 
In de week van 21 t/m 25 september vinden er kennismakingsgesprekken plaats.


We vinden het fijn u dan te spreken om nader kennis te maken met elkaar en samen de start van uw kind in het nieuwe schooljaar door te nemen.
Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 hebben wij gekozen voor videobellen via Teams. Alle kinderen hebben een account gekregen in Teams. Elders in deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe u in kunt loggen op dat account.
Om deze gesprekken te plannen gebruiken wij Schoolgesprek. Door gebruik te maken van deze website kunt u zelf aangeven welk moment u het beste uitkomt tijdens deze gespreksronde.
 

Wat moet u doen om u in te schrijven?

 • U kunt inschrijven vanaf maandag 14 september, 19.00 uur.
 • Heeft u drie kinderen of meer op onze school? Dan kunt u inschrijven vanaf zondag 13 september, 9.00 uur.
 • Er zijn tijdens deze week verschillende momenten waarop u kunt inplannen.
 • Ga naar app.schoolgesprek.nl (geen www ervoor, dit kan ook met uw telefoon of tablet).
 • Selecteer eerst onze school: Oirschot - Kindcentrum de Linde
 • Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne)
 • Vul uw inlogcode in, onze school gebruikt hiervoor de geboortedatum van uw kind.
 • Wanneer u meerdere kinderen heeft hoeft u slechts voor 1 kind in te loggen, de planningen van uw overige kinderen staan dan ook voor u klaar. 
 • Klik op de openstaande planning, en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, hoe minder vrije momenten beschikbaar zijn)
 • Plan (indien u meerdere kinderen heeft) wat tijd tussen de verschillende gesprekken.
 • Mocht u het gesprek niet via Teams willen of kunnen voeren, geef dan per mail bij de leerkracht van uw kind aan op welk telefoonnummer u gebeld wilt worden.
 • Als u uw emailadres achterlaat, ontvangt u desgewenst een bevestiging per email. 
 • Op het afgesproken tijdstip neemt de leerkracht zelf contact met u op , zowel telefonisch als via Teams.

Ventilatie in schoolgebouwen


Het ministerie van Onderwijs en de PO-raad heeft scholen in het basisonderwijs gevraagd na te gaan hoe het met de kwaliteit van de ventilatie in de school is gesteld. SKOBOS, de onderwijsstichting waar ook onze school deel van uitmaakt, heeft de afgelopen weken een externe deskundige de opdracht gegeven om dit op de verschillende scholen te inventariseren. De Linde heeft uiteindelijk het advies gekregen om de airco-systemen, die vorig jaar geplaatst zijn op de bovenverdieping van de school, tijdelijk niet te gebruiken. Deze systemen zuigen lucht aan uit het lokaal en blaast deze ook weer het lokaal in. We volgen dit advies op en gebruiken deze systemen niet. Ook ventilatoren met een zwenkarm mogen nu even niet gebruikt worden.
Ook hebben we het advies gekregen om de lokalen regelmatig te ‘spuien’. Dit betekent dat we voor de lessen, in de pauze en na de lessen ramen en deuren open zetten om goed te ventileren.
Vanaf deze week gaan we ook het CO2-gehalte in de klassen meten. We willen voorkomen dat een te hoog  CO2-gehalte de invloed heeft op de leerprestaties van de kinderen en leidt tot overdracht van infectieziekten.  Op deze wijze proberen we de luchtkwaliteit in de klaslokalen te monitoren en daar waar nodig te verbeteren.

Informatie vanuit de OR


Beste ouders van de Linde,
Het schooljaar is inmiddels weer een paar weken bezig. We hopen dat iedereen, ondanks de rare tijd een fijne vakantieperiode gehad heeft. Als ouderraad zijn wij ook weer gestart aan een nieuw jaar. Samen met het team van de Linde gaan we er voor de kinderen weer een mooi jaar van maken, waarbij we natuurlijk ook de komende periode nog rekening moeten houden met alle bestaande en misschien nog komende maatregelen. Dit betekent dat sommige activiteiten anders zullen gaan zijn dan we “normaal” gewend zijn, maar daar waar mogelijk proberen we voor de kinderen zo veel mogelijk leuke activiteiten te organiseren. De schoolleiding zal dit jaar daarom ook nog meer dan anders nauw betrokken zijn bij de planning en organisatie, zodat we ons altijd kunnen houden aan de meest recente regels en maatregelen.
Een aantal dingen zullen ook dit jaar anders zijn dan anders. Hierover willen wij jullie graag alvast wat informeren.
 
Klassenouder informatieavond
Aan het begin van elk schooljaar, als de klassenouders bekend zijn, organiseren wij altijd een informatiebijeenkomst voor deze klassenouders. Tijdens deze bijeenkomst wordt kort uitgelegd wat de taken van een klassenouder zijn en welke afspraken we binnen de school gemaakt hebben over communicatie en een aantal praktische zaken. Dit jaar zal deze bijeenkomst helaas niet plaats vinden. De klassenouders gaan door de leerkrachten via e-mail uitgevraagd worden. Als de definitieve lijst bij ons bekend is zullen de ouders de benodigde informatie via mail gaan ontvangen.
 
Jaarvergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Ook vindt er jaarlijks een jaarvergadering plaats, waarin de OR en MR een verslag toelichten van het afgelopen jaar en waarin de nieuwe leden voor OR en MR gekozen worden. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk en normaal gesproken kan iedereen daar zonder aanmelding bij aansluiten. Vanwege de huidige maatregelen moeten we dit jaar echter vragen dat de ouders die aanwezig willen zijn bij deze vergadering zich van tevoren aanmelden, zodat wij een inschatting hebben van het aantal mensen wat we kunnen verwachten en daar een passende locatie voor te zoeken, zodat we de maatregelen kunnen naleven.
De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op:
 
woensdag 30 september om 20.00u
 
Graag zouden we uiterlijk vrijdag 25 september inzicht hebben in hoeveel ouders we kunnen verwachten. Aanmelden kan via het mailadres van de ouderraad: lin.or@skobos.nl
 
We hopen dat deze informatie voor iedereen duidelijk is. Mocht je nog vragen hebben dan kun je die ook altijd stellen aan de leerkracht van je kind of via het mailadres van de OR.
 
Namens de Ouderraad van KC de Linde,
Danny Heessels, voorzitter

OR de Linde zoekt jou!


De ouderraad van kindcentrum de Linde bestaat uit een groep ouders die zich gezamenlijk met enthousiasme inzetten om de school te ondersteunen bij het organiseren van verschillende activiteiten gedurende het schooljaar, zoals sport- en speldagen, activiteiten rond de verschillende feestdagen en de schoolreisjes.
 
Binnen de OR komt regelmatig een plek vrij voor nieuwe, enthousiaste ouders. Zo ook voor het komende schooljaar. Ben jij graag op een actieve manier betrokken bij de schooltijd van je kind(eren)? Dan zijn wij op zoek naar jou!
We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders die zich vanaf dit schooljaar willen inzetten! Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 18 september 2020.

Wil je meer weten over de activiteiten van de OR of wil je je aanmelden als eventueel nieuw OR-lid? Neem dan contact op met Danny Heessels (voorzitter), of via het emailadres van de OR:
Lin.or@skobos.nl

Via onderstaande link ziet de poster en de betreffende informatie.
Poster: OR de Linde zoekt jou!

21 t/m 24 september: Kennismakingsgesprekken
Dinsdag 29 september t/m vrijdag2 oktober: Kamp groep 8
Woensdag 30 september: Opening kinderboekenweek
Woensdag 30 september: Jaarvergadering OR/MR
Vrijdag 9 oktober: Studiedag, alle kinderen vrij

 

Extern nieuws
Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie met u te delen. Als u op de rode button klikt, krijgt u het bericht te zien. 
Oirschotse Halloween Dansclip
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp